miercuri, iunie 7, 2023
spot_img

Guvernul dă liber la creșterea TUI cerută de către gestionarii privați de infrastructură

TUI practicat de către gestionarii privați de infrastructură îl va putea depăși pe cel al CFR SA, nemaifiind limitat la acesta, ca până în prezent, potrivit unei HG publicată în Monitorul Oficial.

Este vorba de HG 427/2023 publicată în Monitorul Oficial 412 din 15 mai 2023. HG spune:

„La articolul 19 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 8 iulie 2011, cu modificările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (…) (2) Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare, încasat pentru cazurile stabilite la alin. (1), va respecta principiile de tarifare prevăzute la art. 31 din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, cu modificările şi completările ulterioare.”

Gestionarii privați de infrastructură limitați până acum de TUI CFR SA

Prevederea diferă de cea de până acum conform căreia TUI maxim era cel practicat de CFR SA. Fosta prevedere spunea: „Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare, încasat pentru cazurile stabilite la alin. (1), nu va putea depăşi nivelul maxim al tarifului de utilizare a infrastructurii stabilit prin metodologia de calcul al tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, aprobată prin Contactul de activitate al C.F.R. încheiat cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru porţiuni de infrastructură similară şi tonaje pe tren similare”.

Ultimele Articole