Guvernul acoperă vidul legislativ privind siguranța feroviară

19 iulie 2019

Din 16 iunie certificatul de siguranță trebuie eliberat în conformitate cu pilonul tehnic al Pachetului IV de legi feroviare al UE. Din cauza faptului că eliberarea certificatelor se face pe o lege veche din 2006, în România se poate vorbi de un vid legislativ la acest capitol. Zilele trecute însă Ministerul Transporturilor a propus un proiect de OUG care adaptează procedura de eliberare a certificatului de siguranță la Pachetul IV și respectă și procedurile noului ghișeu unic de eliberare.

Proiectul de OUG. prezentat vineri de către Ministerul Transporturilor. face o prezentare a situației. „În anul 2016 Comisia Europeană a adoptat Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară (reformare), document necesar a fi transpus în legislația națională”, spune în deschidere documentul.

Directiva aduce modificări privind:

 • accesarea rețelei feroviare, de către operatorii de transport feroviar, prin eliberarea certificatului unic de siguranță de către autoritatea națională de siguranță;
 • modalitatea de înregistrare și tratare a solicitării certificatului unic de siguranță;
 • colaborarea cu Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate – ERA.

Este necesară urgentarea reformării modului de accesare a rețelei prin eliberarea unui certificat de siguranță care să fie conform legislației comunitare, situație care necesită adoptarea, în  legislația națională, a acestor prevederi.

Deocamdată însă, certificatul de siguranță se eliberează în conformitate cu Legea nr. 55/2006 privind siguranța feroviară, lege care a transpus prevederile Directivei 2004/49/CE privind siguranța feroviară, explică inițiatorii proiectului legislativ.

Situația prezintă și riscuri, anume imposibilitatea operatorilor de transport feroviar din România de a accede pe pe piața feroviară internă și comunitară.

„De asemenea, transpunerea Directivei (UE) 2016/798 va permite operatorilor de transport feroviar din România să poată utiliza noua platformă de solicitare și obținere a certificatului unic de siguranță, respectiv One-Stop-Shop – OSS, inclusiv pentru accesarea rețelei feroviare a mai multor state membre”, spun autorii documentului.

Un document care să transpună Directiva UE va asigura și implementarea modului de colaborare dintre autoritatea națională de siguranță, respective Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR și  ERA (Agenție Feroviară a UE) prin încheierea acordului de cooperare. Neîncheierea acestui acord de cooperare limitează posibilitatea ASFR de a ține sub control riscurile induse de accesarea rețelei naționale de către operatorii de transport feroviar din alte state membre, al căror sistem de management al siguranței va fi evaluat de către ERA, în noua sa calitate de organism de certificare, situație care poate afecta atât rețeaua feroviară națională cât și operatorii de transport feroviar interni.

Certificatul unic de siguranță și autorizația de siguranță. Principale prevederi

 • Accesul la infrastructura feroviară din România se acordă exclusiv operatorilor de transport feroviar care dețin certificatul unic de siguranță eliberat de Agenție sau de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română.
 • Operatorul de transport feroviar solicită Agenției eliberarea unui certificat unic de siguranță atunci când zona de operare preconizată are în vedere teritoriul unui stat membru care poate fi sau nu teritoriul României, sau al mai multor state membre, care poate include sau nu teritoriul României.
 • Un certificat unic de siguranță acordat de ASFR are o valabilitate de cel mult 5 ani.
 • Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română eliberează certificatul unic de siguranță sau notifică solicitantul cu privire la avizul său negativ într-un termen de maximum patru luni după ce toate informațiile necesare și toate informațiile suplimentare solicitate au fost transmise de către solicitant. Certificatul unic de siguranță poate fi eliberat cu aplicabilitate teritorială limitată sau cu aplicabilitate la întreg teritoriul României.
 • Administratorul de infrastructură trebuie să obțină o autorizație de siguranță emisă de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română.
 • Autorizația de siguranță este valabilă timp de cinci ani și poate fi reînnoită la cererea administratorului de infrastructură. ASFR  revizuiește autorizația de siguranță în întregime sau parțial ori de câte ori au loc modificări substanțiale.
 • Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română poate solicita ca autorizația de siguranță să fie revizuită în urma unor modificări substanțiale ale cadrului de reglementare în domeniul siguranței.
 • Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română ia fără întârziere o decizie cu privire la cererea pentru obținerea autorizației de siguranță dar nu mai mult de patru luni după ce toate informațiile necesare și orice informații suplimentare solicitate au fost transmise de către solicitant.