spot_img
luni, august 15, 2022
spot_img

Guvernul a modificat contractul de activitate al CFR SA

În ultima sa ședință de săptămâna trecută, Guvernul a modificat contractul de activitate al CFR SA. Modificările au devenit obligatorii odată aprobat bugetul CFR SA pe 2022.

Agenda Guvernului a cuprins Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Actului adiţional nr. 1 pentru anul 2022 la Contractul de activitate şi performanţă al Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.” S.A. pentru perioada 2021 – 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2021.Responsabilitățile şi obligațiile principale ale CFR SA prevăzute prin Actul adițional au în vedere îndeplinirea obiectivelor stabilite în Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare în perioada 2021-2025, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în scopul derulării în bune condiţii a serviciilor de transport feroviar, a satisfacerii integrale a cererilor de transport pe calea ferată şi a creşterii competitivității transportului feroviar pe piaţa internă a transporturilor.

Documentul stabilește obligațiile asumate de către CFR SA şi de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii privind colaborarea în vederea realizării obiectivelor strategice stabilite prin Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare în perioada 2021-2025, aprobată prin HG nr. 985/2020. Aceste obiective strategice sunt corelate cu prevederile Master Planului General de Transport al României, aprobat prin HG nr. 666/2016.Unde au fost aduse modificări

Potrivit notei de fundamentare au fost aduse modificări anexelor privind: 

 • Lista secţiilor de circulaţie pentru calculul TUI, încadrate pe clase de linii;
 • Capacităţile de infrastructură care trebuie asigurate de CFR SA pentru a permite îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public de interes naţional privind transportul feroviar de călători stabilite de Minister;
 • Principalele lucrări de reparaţii curente la infrastructura feroviară publică;
 • Principalele lucrări de reparaţii curente la infrastructura feroviară publică fundamentate ca necesare în Perioada de Referinţă;
 • Principalele lucrări de reparaţii curente ale infrastructurii feroviare publice care trebuie realizate în Perioada de Referinţă, în limita fondurilor alocate;
 • Principalele lucrări de reînnoire/reparaţie capitală la infrastructura feroviară publică;
 • Principalele lucrări de reînnoire/reparaţie capitală la infrastructura feroviară publică fundamentate ca necesare în Perioada de Referinţă;
 •  Principalele lucrări de reînnoire/reparaţie capitală ale infrastructurii feroviare publice care trebuie realizate în Perioada de Referinţă, în limita fondurilor alocate;
 • Indicatorii de Performanţă şi Monitorizare privind activităţile CFR SA:
 • Indicatorii de Performanţă şi Monitorizare privind activităţile de mentenanţă şi reînnoirea infrastructurii feroviare;
  • Indicatorii de Performanţă şi Monitorizare privind activităţile de exploatare a infrastructurii feroviare;

  • Indicatorii de Performanţă şi Monitorizare privind activităţile de investiţii pentru modernizarea/reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare administrate de CFR SA şi pentru creşterea eficienţei activităţilor de administrare a infrastructurii feroviare;

  • Indicatorii de Performanţă şi Monitorizare privind alte activităţi ale CFR SA;

 • Necesităţile financiare pentru administrarea infrastructurii feroviare în Perioada de Referinţă:
  • Necesităţile financiare pentru întreţinerea şi asigurarea funcţionării infrastructurii feroviare publice;
  • Necesităţile financiare pentru reparaţiile curente ale infrastructurii feroviare publice;

  • Necesităţile financiare pentru reînnoirea/reparaţia capitală a infrastructurii feroviare publice;

  • Necesităţile financiare pentru investiţiile privind modernizarea/ reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare publice administrate de CFR SA şi pentru creşterea eficienţei activităţilor de administrare a infrastructurii feroviare;

 • Alocările financiare pentru administrarea infrastructurii feroviare în Perioada de Referinţă:

  • Alocările financiare pentru întreţinerea şi asigurarea funcţionării infrastructurii feroviare publice;

  • Alocările financiare pentru reparaţiile curente ale infrastructurii feroviare publice;

  • Alocările financiare pentru reînnoirea/ reparaţia capitală a infrastructurii feroviare publice;

  • Alocările financiare pentru investiţiile privind modernizarea/ reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare publice administrate de CFR SA şi pentru creşterea eficienţei activităţilor de administrare a infrastructurii feroviare;

  • Îmbunătăţirea serviciilor şi facilităţilor asigurate călătorilor în staţiile de cale ferată modernizate.

Buget nou, prevederi noi

Modificarea contractului de activitate a devenit obligatorie în urma adoptării bugetului de stat pe anul curent. HG 920 din 2021 spune că se aprobă Contractul de activitate și performanță al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2021-2025. Art. 2 al acestui act normativ afirmă că “Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A. vor actualiza anual, în condiţiile legii, contractul de activitate şi performanţă prevăzut la art. 1, după adoptarea legii bugetului de stat.”

Ultimele Articole