spot_img
duminică, noiembrie 27, 2022
spot_img

GRAMPET: Ar fi de bun augur ca operatorii să își poată organiza propriile cursuri de calificare

GFR este printre puținii operatori de transport feroviar care deține un centru propriu de formare profesională și poate respecta toate cerințele impuse de către CENAFER pentru a organiza astfel de cursuri, nu doar pentru salariații săi, ci și pentru cei ce doresc să înceapă o carieră în domeniul transportului feroviar. De aceea, nu ar fi rău dacă statul ar permite ca activitățile de calificare să fie derulate și de operatori privați, spun unii oficiali GRAMPET.

cursuri de calificare

„În ultimii ani, industria de transport și în special cea a transportului feroviar se confruntă cu un deficit major de resurse umane, mai ales în ce privește categoriile de posturi care sunt esențiale în derularea transportului de marfă pe calea ferată”, explică Ileana Ștefan, director resurse umane al GRAMPET.

„Meseriile pentru care găsim cel mai greu oameni calificați sunt: mecanic de locomotivă, șef manevră, șef de tren, manevrant vagoane, magazineri, lăcătuș antemontator”, spune ea.

Metodele de selecție a personalului sunt printre cele mai diverse. Compania Grup Feroviar Român (GFR) derulează activități continue de recrutare – direct și indirect, promovând posturile disponibile folosind canale de comunicare variate – târguri de joburi, site-ul companiei, rețelele sociale. În același timp colaborăm și cu instituții de învățământ și agenții de șomaj pentru a sprijini reconversia profesioanală a celor înscriși în sistemul asigurărilor de șomaj.

„În plus, pentru a atrage cei mai buni candidați, în cadrul GFR sunt multe oportunități de ucenicie și de internship-uri pentru studenți și tineri absolvenți ingineri. În acest sens, avem un parteneriat foarte solid cu Universitatea Politehnică București – Facultatea de Transport, Trafic și Logistică prin care, studenții acestei facultăți pot participa la stagii de pregătire practică”.

GRUP FEROVIAR ROMÂN, participă la Târgul de Carieră Feroviară în România, 20-21 aprilie, cu următoarea ofertă:

PROGRAMEAZĂ-TE LA UN INTERVIU

Industria feroviară românească are un mare potențial care vine din tradiția și experiența de peste 150 de ani. „Pentru sustenabilitatea tuturor inițiativelor educaționale pentru această industrie, se impune o implicare activă din partea autorităților pentru pregătirea forței de muncă necesară acestui sector strategic al economiei, pentru a atenua decalajul actual între oferta educațională și cererea aferentă acestei industrii”, afirmă Ileana Ștefan.

200 de persoane au urmat cursuri de calificare

Anual, pe baza planificării necesarului de personal calificat pentru funcțiile de siguranță a circulației, GFR transmite către CENAFER solicitările pentru organizarea cursurilor de calificare în centrele teritoriale. Solicitările companiei s-au referit la funcțiile de mecanic locomotivă, șef manevră, magazineri, manevrant vagoane, revizor tehnic vagoane, cu respectarea procesului de selecție (conform criteriilor CENAFER).

„Anul 2020 a reprezentat nu doar o perioadă plină de provocări, ci și un an în care am învățat să ne adaptăm și să devenim mai flexibili în ceea ce privește pregătirea personalului. Astfel, cu mici întreruperi pe fondul crizei sanitare, am reușit organizarea mai multor cursuri de calificare la care au fost înscrise aproximativ 200 de persoane, atât din rândul salariaților care își doreau să avanseze din punct de vedere profesional, cât și dintre cei selectați prin programul de burse de studiu (dezvoltat în cadrul GFR din 2017).”, afirmă directorul de resurse umane. Un factor important a fost implementarea de către CENAFER a strategiilor privind derularea programelor de formare profesională în sistemul online. „GFR s-a alăturat acestei inițiative și a pus la dispoziția CENAFER resursele necesare pentru derularea în condiții tehnice excepționale a cursurilor în toate centrele teritoriale (săli de curs în punctele de lucru ale societății, calculatoare/laptopuri, rețea stabilă de internet, echipamente auxiliare), demers ce va continua și în anul 2021”, spune reprezentanta GRAMPET.

Cooperarea inter-instituțională ar trebui ameliorată

Cooperarea inter-instituțională la diferite niveluri – politic, legislativ – este un element fundamental în implementarea pe termen lung a unei strategii coerente în definirea planurilor de acţiune pe segmentul feroviar. „Astfel, în loc de o perspectivă de tip reactiv la cerinţele concrete formulate de beneficiari – operatori feroviari (de stat sau privat), sistemul ar trebui să fie în măsură să îşi planifice o dezvoltare fundamentată pe nevoile prognozate ale pieței muncii. De aceea, pentru a asigura coerenţa şi consistenţa dialogului cu actorii esenţiali din acest domeniu, este necesară construirea sistematică a oportunităţilor pentru cooperare și dialog, pentru schimbul de informaţii şi de opinii”, explică Ileana Ștefan.

Programele de calificare/formare profesională trebuie să fie concentrate mai mult pe investițiile în educație și formare, inserția și menținerea pe piața muncii a cât mai multor persoane, creșterea ofertei de muncă, îmbunătățirea adaptabilității lucrătorilor și promovarea incluziunii sociale a categoriilor vulnerabile și sprijinirea operatorilor feroviari de a organiza aceste programe interne, cu respectarea condițiilor impuse de legislația privind siguranța circulației.

GFR poate respecta toate cerințele CENAFER

GFR este printre puținii operatori de transport feroviar care deține un centru propriu de formare profesională și poate respecta toate cerințele impuse de către CENAFER pentru a organiza astfel de cursuri, nu doar pentru salariații săi, ci și pentru cei ce doresc să înceapă o carieră în domeniul transportului feroviar, afirmă directorul de resurse umane.

„În 2020 am avut o colaborare foarte bună cu CNAFER căreia GFR i-a pus la dispoziție infrastructura tehnică pentru a putea organiza cursuri de formare profesională în cele mai bune condiții de siguranță. De asemenea, predarea cursurilor a fost susținută de lectori care provin din rândurile salariaților noștri și care sunt profesioniști în domeniul în care activează.

Totuși, dacă operatorilor feroviari li s-ar permite să își organizeze singuri cursuri de calificare, credem că ar fi de bun augur. Companiile care activează în această industrie ar beneficia de mai multă flexibilitate; în funcție de nevoi, angajatorii ar putea să își planifice propriul calendar de cursuri, indiferent de numărul participanților și ar putea să promoveze aceste meserii mult mai eficient. În plus, pe parcursul derulării programului de pregătire “inhouse” poți reacționa mult mai rapid și eficient în luarea deciziilor cu privire la participanți, calitatea acestora, respectiv cu privire la continuarea sau eliminarea anumitor persoane din procesul de pregătire.

Transfer de cunoștințe inter-generații

Nu trebuie ignorat și un fenomen interesant menționat de Ileana Ștefan, anume transferul de cunoștințe profesionale între generații. „GFR menține constant nivelul de recrutare pentru cei ce doresc școlarizare în funcțiile de siguranță a circulației, cât și pentru atragerea personalului deja calificat, cu vechime în domeniul feroviar. De asemenea, prin inițiativele interne, salariații loiali societății, profesioniști pe acest segment de nișă, reușesc într-o anumită măsură să transmită din cunoștințele și experiența lor către generația mai tânără.

Este un proces complex, de durată, care devine o alternativă la reconversia profesională pe segmentul feroviar și în care continuăm să investim (resurse umane și financiare), având în vedere și schimbările aduse de legislația actuală – ex. Legea Statutului Feroviar.”

Programe de studii, componentă a Strategiei de Responsabilitate Socială

Încă din 2017, ca o componentă importantă a strategiei de Responsabilitate Socială, derulăm un program de educație prin acordarea de burse de studii, în cadrul căruia absolvenții primesc calificarea CENAFER, precum și un contract de muncă pentru 5 ani în compania noastră. În același timp, avem un parteneriat cu UPB în cadrul căruia studenții sau tinerii absolvenți ingineri pot să își desfășoare stagii de practică și definitivare pentru o meserie dinamică în domeniul feroviar.

Perceperea industriei feroviare ca o industrie grea este una dintre piedicile în calea unui aflux sporit de tineri către meseriile din domeniu. „Industria feroviară este percepută că fiind o industrie grea, care nu mai este în atenția intereselor profesionale ale tinerei generații, iar apetitul acesteia, în plină epocă a tehnologizării avansate, pentru o carieră în acest domeniu este relativ scăzută. În plus, profesiile feroviare nu sunt suficient mediatizate precum alte meserii, însă transportul feroviar este în ascensiune spre a deveni o zona profesională cu câștiguri salariale atractive, în condițiile de competitivitate pentru resursa umană între jucătorii din domeniul feroviar”.

La capitolul propuneri, Ileana Ștefan menționează:

  • sprijinirea operatorilor prin diverse metode și înlesniri în vederea modernizării și flexibilizării domeniului feroviar, respectiv a infrastructurii, retehnologizării și automatizării
  • punerea bazelor unui management al traficului modern și eficient
  • utilizarea resurselor existente în orice companie de profil feroviar ca bazin integrator de tehnologie și know-how pentru viitorii tehnicieni, cu susținerea Ministerului Educației și a Ministerului Cercetării Naționale – parteneri naționali cu drepturi și responsabilități aferente, în cadrul unui plan național de formare profesională și atragere a forței de muncă către sectorul feroviar
  • crearea unui cadru național, asigurarea unui pachet de resurse specifice și facilități, destinat să susțină pe termen lung sinergia dintre mediul preuniversitar, universități tehnice și mediul industrial – fabrici, companii feroviare – în parteneriat cu statul român, prin platforme de implementare a invențiilor, nouțăților tehnice în domeniu, cu valoare adăugată și efecte economice relevante. (D.C.)

CFiR, singura platformă de resurse umane care se ocupă strict de domeniul feroviar și cel al transportului urban pe șină, organizează ediţia a IV-a a Târgului de Carieră Feroviară în România în datele de 20-21 aprilie, online.

Angajatori
Colaboratori Parteneri Media
facultatea de transporturi UPB logo CFDP

MAI MULTE DETALII

 

Ultimele Articole