spot_img
marți, mai 24, 2022
spot_img

Gigi Gavrilă a găsit vinovatul. Instanțele, în culpă pentru licitațiile ratate de material rulant

Șeful Autorității pentru Reformă Feroviară a acordat un interviu Agenției Naționale de Presă, Agerpres, în care încearcă să justifice întârzierile la cele două licitații pentru achiziția de material rulant, dar și să răspundă unor acuzații formulate public de către ministrul Transporturlor, privind vizita unor oficiali români în China. Gigi Gavrilă aruncă vina pe legislația permisivă din România, pe obiceiul prost al instanțelor de a modifica caiete de sarcini trecând sub tăcere faptul că o calitate scăzută a documentațiilor de licitație este în bună măsură o cauză.

doru.cireasa@clubferoviar.ro

Redăm integral interviul, cu propriile observații între paranteze.

AGERPRES: Aţi lansat două licitaţii pentru achiziţionarea a 40 de rame regionale (RE-R) şi, respectiv, a 20 de rame inter-regionale (RE-IR). Ambele au fost anulate. Cum s-a ajuns la această situaţie?
Gigi Gavrilă: Având în vedere numeroasele informaţii contradictorii, unele dintre acestea prezentate voit rău intenţionat privind cele două licitaţii pentru achiziţia de rame electrice destinate transportului feroviar de călători, se impune clarificarea stadiilor în care se află licitaţiile respective.

Dacă ne referim la licitaţia pentru cele 40 de rame regionale, aceasta nu este anulată, ci, începând cu data de 12 martie 2020 şi până în prezent, dosarele licitaţiei se plimbă între diverse instanţe, Tribunal/Curtea de Apel, ca urmare a diverselor plângeri depuse de ofertanţi unii împotriva celorlalţi sau împotriva ARF. (În perioada 15 martie – 15 mai, aproximativ, instanțele de judecată au fost inchise ca urmare a pandemiei și stării de urgență declarate).

La licitaţia pentru RE-IR, în data de 23 septembrie 2020 s-a anulat automat procedura de atribuire, după ora 15:00, fiind un atribut de ordin tehnic ce ţine de sistemul electronic SICAP. Astfel, comisia de evaluare a putut constata anunţul automat generat în SEAP. „Această procedură a fost anulată automat deoarece la data limită de depunere ofertă nu au existat ofertanţi care au depus oferta”. (Sistemul electronic a anulat într-adevăr procedura, însă ca urmare a faptului că ARF nu a introdus în sistem un nou termen de depunere a ofertelor).

Urmare a discuţiilor purtate cu reprezentanţii ANAP, vom identifica în zilele următoare posibilităţile tehnice de reluare a procedurii de licitaţie cu extinderea termenului de depunere a ofertelor cu un interval suficient de mare, astfel încât potenţialii ofertanţi să-şi poată pregăti ofertele (joi ARF a anunțat un nou termen de depunere a ofertelor, anume 26 octombrie, ceea ce înseamnă că doritorii au la dispoziție o zi lucrătoare pentru prezentarea acestora sau pentru obținerea unor noi scrisori de garanție, ceea ce este absurd).

AGERPRES: Care este acum stadiul în care ne aflăm cu licitaţia pentru cele 40 de rame?
Gigi Gavrilă: Aici trebuie să fac un mic istoric. În perioada 3 aprilie 2019 – 12 martie 2020, au fost parcurse toate etapele prevăzute de legislaţia în vigoare, respectiv răspunsuri la solicitările de clarificări, evaluare tehnică, reevaluare tehnică – solicitată conform unor măsuri suplimentare dispuse de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) în data de 4 martie 2020 – evaluare financiară şi verificarea documentelor suport DUAE. În urma evaluării ofertelor, ordinea celor trei ofertanţi a fost următoarea: Asocierea CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd (Republica Chineză) – Astra Vagoane SA (România), Alstom Ferroviaria S.p.A. şi Siemens Mobility SRL. Toţi cei trei ofertanţi au depus contestaţii la CNSC, la Curtea de Apel Bucureşti şi/sau la Tribunalul Bucureşti. CNSC, prin decizia din data de 4 martie 2020, a respins contestaţia depusă de Alstom Ferroviaria şi cererile de intervenţie ale Siemens Mobility şi CRRC, iar ARF a pus în aplicare toate măsurile obligatorii dispuse de CNSC.

Curtea de Apel Bucureşti, prin Hotărârea nr. 348/2020 din 16 martie, a respins, prin soluţie definitivă, plângerile depuse de Alstom Ferroviaria şi de Siemens Mobility, împotriva Deciziei CNSC nr. 341/C10/137, 215 din 4 martie 2020 şi a modului de punere în aplicare a acesteia de către ARF.

Etapele şi stadiul procedurii de achiziţie RE-R au fost următoarele: în februarie 2020, Alstom a formulat plângere la Tribunalul Bucureşti; procedură suspendată de ARF în SICAP, din data de 12 martie 2020, până la soluţionarea plângerilor depuse de Alstom Ferroviaria, Siemens şi CRRC; în data de 12 iunie 2020, prin Hotărârea 1935/2020, Tribunalul Bucureşti a respins excepţia lipsei de interes invocată în cererea conexă, însă admite cererea principală şi cererile conexe şi anulează procedura de atribuire; pe 7 iulie 2020 – dosar 3326/2/2020 – contestaţie ARF şi o parte dintre ofertanţi. Un aspect notabil – chiar şi Alstom Ferroviaria depune contestaţie împotriva deciziei Tribunalului Bucureşti; atribuire decizie nr. 348 din 16 martie 2020 la Curtea de Apel Bucureşti; în 27 iulie 2020 – dosar 7192/2/2019 – recurs, cerere de revizuire solicitată de Alstom Ferroviaria; atribuire decizia nr. 2153/c/2011, la Curtea de Apel Bucureşti; în 25 august 2020 – dosar 3326/2/22020, Curtea de Apel respinge cererea de revizuire – hotărâre definitivă.

Au urmat termene succesive de judecată pentru dosarul 1808/3/2020, respectiv 9 septembrie şi 23 septembrie 2020. Pentru ultimul termen fixat de instanţă pentru data de 21 octombrie 2020, instanţa de judecată – Curtea de Apel Bucureşti – a rămas în pronunţare. (pronunțarea urmează să aibă loc la 26 octombrie. Ca element de interes este o decizie a judecătorilor de la Tribunalul București care spune că în mod onest nu se poate decide un câștigător. Tribunalul București a decis anularea licitației din cauză că nu mai era posibilă “remedierea actului atacat”. Mai exact, instanța arăta că “prin modul de calcul al consumului de energie stabilit de către ARF, în aplicarea deciziei CNSC, nu se poate verifica realitatea valorilor declarate de către ofertanți”. Aceasta este consecința modului arbitrat și încâlcit de elaborare a documentațiilor de licitație. Spre exemplu, ARF a cerut participanților să declare pe propria răspundere consumul de energie, factor ce stătea la baza punctajului. Ulterior a modificat inclusiv condițiile de circulație în care trebuia calculat consumul. Cum se garantează însă că acest consum nu este în mod voit subestimat pentru câștigarea licitației? Care sunt șansele ARF să câștige o dispută pe această temă, cât ar dura aceasta și care ar fi prejudiciile aduse celorlalți participanți dacă declarațiile privind consumul energetic ar fi mincinoase?)

AGERPRES: Aţi spus că vreţi să reluaţi licitaţia în cazul celorlalte 20 de rame electrice interregionale? Când?
Gigi Gavrilă: În cazul acestei licitaţii, etapele parcurse au fost următoarele: la începutul lunii aprilie, documentaţia privind achiziţia ramelor electrice interregionale devenea publică în sistemul naţional electronic de achiziţii – SICAP şi în cel european – JOUE/TED. Menţionez că documentaţia de licitaţie a fost elaborată împreună cu experţii şi consultanţii Băncii Europene de Investiţii, în cadrul contractului de asistenţă tehnică pentru implementarea proiectelor PASSA – primul nivel de competenţă tehnico-economică. Ulterior, aceasta a fost revizuită, în baza observaţiilor experţilor Autorităţii Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) – al doilea nivel de competenţă tehnico-economică. Termenul iniţial de depunere a ofertelor a fost de 60 de zile de la data publicării, termen prelungit ulterior prin erate succesive, ca urmare a solicitărilor potenţialilor ofertanţi, până la data de 7 august 2020.

În perioada aprilie – iunie, licitaţia a decurs normal, cu cereri şi răspunsuri de clarificare la unele aspecte tehnice sau legate de întocmirea ofertei. Totuşi, la data de 13 aprilie 2020, CRRC Qingdao Sifang (China) a formulat o contestaţie la CNSC privind criteriile de atribuire incluse în documentele de achiziţie a celor 20 de rame electrice inter-regionale RE-IR (contestaţie formulată doar de compania chineză, fără altă asociere cu o firmă din România sau din Europa). Contestaţia CRRC a fost respinsă de CNSC prin decizia din 4 mai 2020 – al treilea nivel de competenţă tehnico-economică.

La data de 18 mai 2020, CRRC a depus la Curtea de Apel Bucureşti o nouă plângere împotriva Deciziei CNSC din 4 mai 2020, în urma căreia instanţa a emis o hotărâre definitivă în data de 15 iunie 2020, prin care a obligat ARF să elimine factorul de evaluare – Validare Tehnică, deşi aceasta este o hotărâre contrară unei decizii date de CNSC, situaţie neobişnuită în circa 90% din cazuri.

Vreau să subliniez faptul că factorul tehnic „Validare Tehnică” era cotat cu 10 puncte, în criteriile de evaluare, şi se acorda ofertantului care are deja un produs similar omologat, conform procedurilor europene. Aici se ridică întrebarea „Cum a fost posibil ca un anumit complet de la o curte de apel să anuleze un factor tehnic de evaluare, în condiţiile în care trei entităţi cu competenţe clare tehnico-economice au stabilit criteriul de evaluare respectiv?”.

Astfel, ARF a procedat la respectarea deciziei CAB, în paralel cu prelungirea termenului de depunere a ofertelor pentru data de 7 august 2020 şi continuarea demersurilor legale cu ANAP, ce urmăreau compensarea anulării validării tehnice cu introducerea unor alte elemente, astfel încât ofertantul trebuia să demonstreze că a parcurs procedura europeană de omologare pentru cel puţin un produs similar. Din păcate, aceste încercări ale ARF s-au soldat cu două avize condiţionate şi refuzarea medierii din partea ANAP.

În acest context, ARF a hotărât anularea procedurii şi reînceperea unei alte proceduri de licitaţie în timpul cel mai scurt, ţinând cont de decizia CAB care a modificat în mod esenţial documentaţia de licitaţie, prin eliminarea factorului de evaluare, care favorizează substanţial ofertanţii care nu au un produs omologat pe piaţa europeană. Vreau să vă spun că există mulţi producători de material rulant, unii chiar non-UE, care au produse similare omologate potrivit reglementărilor europene, acestea fiind obligatorii pentru toate statele membre.

În data de 17 august 2020, CNSC a luat act de contestaţia Astra Vagoane Călători privind solicitarea acesteia de anulare a procedurii de licitaţie. CNSC a decis în data de 9 septembrie 2020 admiterea contestaţiei Astra Vagoane Călători şi obligarea ARF privind continuarea procedurii în termen de 10 zile. ARF s-a conformat deciziei CNSC şi a solicitat administratorului SICAP revenirea procedurii din starea „anulată”. În data de 22 septembrie 2020 procedura de licitaţie a redevenit activă.

Ulterior, anularea automată a procedurii de atribuire s-a făcut în data de 23 septembrie 2020.

Urmare a discuţiilor purtate cu reprezentanţii ANAP, vom identifica în zilele următoare posibilităţile tehnice de reluare a procedurii de licitaţie cu extinderea termenului de depunere a ofertelor cu un interval suficient de mare, astfel încât potenţialii ofertanţi să-şi poată pregăti ofertele. Autoritatea pentru Reformă Feroviară va relua procedura de licitaţie într-un termen cât mai scurt. (Eroarea ARF a fost aceea că a modificat arbitrar punctajul acordat firmelor care au deja rame electrice livrate într-o țară UE. Chinezii au obiectat prin intermediul avocaților lor că dacă se cere oricum omologare a unei rame și livrare în interiorul unui termen, ce relevanță are faptul că au livrate sau nu rame într-o țară UE?)

AGERPRES: Achiziţia ramelor, atât a celor RE-R, cât şi a celor RE-IR, se derulează prin POIM 2014-2020. Riscă România să piardă fondurile europene dacă nu se semnează la timp contractele? La momentul de faţă, care este riscul de a pierde finanţarea europeană pentru măcar unul dintre proiectele gestionate de ARF?
Gigi Gavrilă: Ca măsură de siguranţă a fost prevăzută posibilitatea ca achiziţia să fie eligibilă şi pe alte fonduri europene. Odată proiectele lansate, achiziţia se va face. Partea cea mai dificilă – întocmirea caietelor de sarcini, a restului de documentaţie de licitaţie, studiile de fezabilitate şi lansarea propriu-zisă a licitaţiilor – s-a făcut. Restul e o chestiune de timp petrecut prin instanţe.

Acestea sunt etapele prin care trec toate proiectele mari de infrastructură din România, o medie de circa 2 – 3 ani prin diverse instanţe. Este vina sistemului legislativ pe care încercăm să-l corectăm de ani de zile, dar cu rezultate foarte mici, aproape insesizabile la nivelul marilor companii. Sistemul, sub masca unei false concurenţe libere, este atât de permisiv marilor firme, încât poate obliga autorităţile contractante la revizuirea documentaţiilor de licitaţii, conform specificaţiilor propriilor produse. Ridicolul situaţiei este atât de mare, încât, uneori, după ce firmele au obţinut în instanţă modificările solicitate, ulterior acestea nici nu se mai sinchisesc să depună oferte. Situaţia este total inversă în cazul majorităţii statelor puternice din UE. Din păcate, nici reglementările europene nu ne prea ajută; recent abia s-au făcut primii paşi timizi la nivelul Uniunii (Achiziția poate fi eligibilă și pe alte fonduri europene însă modul poticnit și netransparent de derulare a licitației ne poate aduce corecții de 25% la fondurile acordate, au informat surse apropiate proiectului).

AGERPRES: Care sunt acţiunile viitoare ale ARF privind ambele proceduri de licitaţie de material rulant RE-R şi RE-IR, din perspectiva deciziilor actuale ale CNSC, ANAP şi a instanţelor de judecată?
Gigi Gavrilă: Licitaţia pentru RE-R îşi va continua calea prin instanţele de judecată, iar cea pentru RE-IR va fi reluată în zilele următoare, cu sprijinul colegilor de la ANAP.

AGERPRES: Concret, când estimaţi că vom avea material rulant nou în România?
Gigi Gavrilă: Între 18 şi 20 de luni de la semnarea contractelor. Până la semnarea contractelor, orice estimare de termene referitoare la procedurile ce vor fi parcurse în instanţe, este imposibilă.

AGERPRES: Începând cu data de 11 octombrie 2020, a devenit operaţional un nou cadru legislativ privind investiţiile străine directe în ţările membre ale Uniunii Europene, realizate de către state terţe. Este un pas limitat, dar pe care instituţiile europene îl fac pentru contracararea creşterii agresive, în unele situaţii, a investiţiilor din ţări terţe în Uniunea Europeană. China este principala vizată. Credeţi că acest regulament va afecta evoluţia viitoare a proiectelor, având în vedere ofertele depuse la licitaţiile de rame de chinezii de la CRRC?
Gigi Gavrilă: Având în vedere stadiul actual, puţin probabil.

AGRPRES: Încă din faza incipientă a licitaţiilor de rame organizate de ARF, în mediul feroviar din România au circulat diverse zvonuri, conform cărora dumneavoastră aţi fi urmărit să oferiţi contractul exclusiv chinezilor de la CRRC. De unde credeţi că au plecat aceste zvonuri?
Gigi Gavrilă: Prefer să nu comentez zvonuri (una dintre posibilele explicații este aceea că Gigi Gavrilă a fost director executiv timp de patru ani al firmei Astra Trans Carpatic, din grupul Astra Arad, acesta fiind asociat acum în licitație cu CRRC).

AGERPRES: Pe 14 octombrie, ministrul Transporturilor a făcut referire într-un interviu la încercarea de a fi autorizat un agent economic din afara UE pentru a participa la aceste proceduri de achiziţie publică, fără a se respecta în totalitate prevederile legale, prin deplasarea unei delegaţii a AFER în ţara respectivă cu un mandat din partea MT şi la întoarcere nu a mai fost validat acel mandat. La ce agent economic credeţi că se referea domnul Bode? Aţi fost şi dumneavoastră, din partea ARF, în acea vizită oficială efectuată în China, alături de reprezentanţii AFER?
Gigi Gavrilă: Nu am fost niciodată în China.

AGERPRES Ministrul Transporturilor spune că sunt foarte multe zone gri în activitatea ARF şi este nemulţumit de ceea ce se întâmplă la nivelul instituţiei. Ce îi răspundeţi domnului ministru?
Gigi Gavrilă: Autoritatea pentru Reformă Feroviară este în directa subordonare a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor. Orice problemă majoră se discută în colegiul ministerului sub coordonarea directă a domnului ministru, la care cei solicitaţi să participe îşi prezintă punctul de vedere.

Ultimele Articole