miercuri, noiembrie 29, 2023
spot_img

GFR pierde procesul cu Guvernul privind Transbordare Vagoane Marfă

Curtea de Apel București a pronunțat zilele trecute o primă soluție în dosarul privatizării Transbordare Vagoane Marfă SA, care opune Guvernul companiei GFR, deținut de Gruia Stoica.

Soluția vine în contextul în care în urmă cu 6 luni, Grup Feroviar Român (GFR), acționarul majoritar al societății Transbordare Vagoane Marfă S.A, a chemat în judecată Guvernul României, cerând în principal anularea Hotărârii de Guvern nr. 1224/5.10.2022 privind datele de identificare și elementele de individualizare ale creanței care face obiectul preluării de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale de la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului asupra Societății Transbordare Vagoane Marfă S.A. – în faliment.

În urmă cu două zile, instanța de fond – Curtea de Apel București – a pronunțat o primă soluție în acest dosar, în favoarea Guvernului, potrivit justnews.ro.

  • Solutia pe scurt: Admite excepţia inadmisibilităţii primului capăt de cerere, având ca obiect anularea adresei nr.15A/11484/CA/18.01.2023, invocată prin întâmpinare. Admite excepţia inadmisibilităţii celui de-al doilea capăt de cerere, având ca obiect anularea H.G. nr. 1224/2022, invocată prin întâmpinare. Admite cererea de intervenţie accesorie formulată de terţul Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. Respinge cererea, ca inadmisibilă. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel București – Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 06.11.2023.

Situația activelor SC Transbordare Vagoane Marfă SA

Transbordare Vagoane Marfă S.A. (TVM S.A.), societate pentru a cărei privatizare a fost trimis în judecată, condamnat inițial și scăpat de închisoare ca urmare a intervenirii prescripției omul de afaceri Gruia Stoica, este controlată de Grup Feroviar Român S.A., firmă patronată de Gruia Stoica. La data de 26.11.2019, în dosarul nr. 30709/3/2017, Tribunalul București a dispus, prin Hotărârea nr. 6684/2019, intrarea în faliment a debitorului Transbordare Vagoane Marfă S.A.

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.) deține calitatea de administrator al unei creanțe majoritare, în sumă de 21.466.809,28 RON, reprezentând dobânzi și penalități aferente ratelor 2 și 3 din contractul de privatizare datorate de societatea Transbordare Vagoane Marfă SA – în faliment, pentru neîndeplinirea obligației de plată a prețului asumată prin Contractul de vânzare-cumpărare acțiuni nr. 83/12.12.2007, încheiat între A.A.A.S., în calitate de vânzător și societatea Transbordare Vagoane Marfă SA, în calitate de cumpărător. Dreptul de administrare al creanței de către A.A.A.S. s-a născut prin sentința civilă nr. 3447/2014, pronunțată la data de 03.07.2014 de către Tribunalul București în dosarul nr. 9748/3/2014, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 367, pronunțată la data de 10.03.2015 de către Curtea de Apel București în dosarul nr. 9748/3/2014. Procentul deținut de A.A.A.S. este de 76,19% din masa credală a debitoarei TVM SA.

GP Intermodal a cumpărat, dar n-a dat banii

În iulie 2021, societatea GP INTERMODAL S.R.L. a adjudecat la licitație bunurile debitoarei Transbordare Vagoane Marfă S.A., situate în localitatea Halmeu, județul Satu-Mare, în sumă de 3.260.993 lei și contravaloarea penalităților în cuantum total de 144.105,68 lei. Întrucât în patrimoniul debitoarei TVM S.A., au fost identificate și alte bunuri imobile, neintabulate, lichidatorul judiciar urma să facă toate demersurile necesare intabulării lor, iar sumele ce urmau să fie încasate din vânzare  urmau să fie plătite, conform planului de distribuire. Numai că planul de distribuire a fost contestat de către A.A.A.S. pe motiv că tranzacția poate fi desființată pentru neintabularea bunurilor. În plus, activele SVM SA, situate în punctele de lucru în localitățile Cristești și Dornești, au fost adjudecate în condiții de concurență tot de către societatea GP INTERMODAL S.R.L. pentru suma de 7.002.934 lei și respectiv 5.001.413 lei, numai că aceasta nu a achitat prețul bunurilor adjudecate. La data de 27.04.2022, adunarea creditorilor TVM S.A. a respins cererea de amânare a plății prețului pentru activele adjudecate, formulată de societatea GP INTERMODAL S.R.L., și a votat pentru reluarea licitațiilor, în vederea valorificării activelor adjudecate inițial la data de 16.02.2021 (activele Dornesti și Cristesti).

De ce a fost adoptată HG 1224/2022

În Nota de fundamentare a proiectului de act normativ se afirmă că acesta a fost elaborat în aplicarea art. 2 alin. (2) din OUG nr. 110/2022 privind preluarea de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, prin unitățile teritoriale subordonate, a unor creanțe bugetare aflate în administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului asupra unor societăți deținătoare de bunuri utile facilitării și fluidizării transportului de resurse strategice și ale rezervelor de stat de la o societate aflată în faliment. Deci OUG 110/2022 a fost adoptată pentru a se evita producerea unor consecințe negative constând în:

  • a) agravarea blocajului de resurse în zona de conflict armat;
  • b) accentuarea dificultăților în transportul resurselor strict necesare prevenirii crizelor alimentare sau energetice;
  • c) limitarea alternativelor strategice identificate la nivelul statului român pentru a debloca fluxul de aprovizionare;
  • d) anularea unei rezolvări cu impact strategic extraordinar, vizionar și pro-activ asumate de autoritățile naționale și euroatlantice în criza umanitară regională aflată în desfășurare.

În Nota de fundamentare a HG 1224/2022 se amintește că filialele/sucursalele destinate transbordării vagoanelor de marfă, aflate inițial în subordinea SNTF CFR Marfă S.A., au fost privatizate, iar în prezent se află în procedură de faliment și lichidare, ceea ce ar conduce către o exploatare improprie și precară a punctelor de transbordare strategice. Activitatea de transbordare mărfuri a fost/este indisolubil legată de schimburile economice reduse ale României cu țările foste membre CSI, precum și de transportul mărfurilor, în special pe calea ferată, într-un context regional de securitate extrem de complicat.

Astfel, caracterul strategic al capacităților de transbordare, depozitare și transport aferente activității societăților în cauză este resimțit și de statele vecine României și chiar de statele din centrul Europei, ținând cont de faptul că majoritatea mărfurilor aflate în circulație pe calea ferată către acestea, ce provin din fostele state CSI, tranzitează România și sunt transbordate în punctele de lucru ale respectivelor entități, care în prezent se află în blocaj, generat de procedura de falimente și lichidare. Prin urmare, ținând cont de desfășurarea promptă a intervențiilor operative la nivel național și pentru facilitarea asistenței umanitare internaționale, s-a impus găsirea unor soluții rapide pentru garantarea fluidizării acțiunilor de transport a resurselor strategice în și dinspre statele afectate de conflicte armate ori de alte tipuri de hazarde, inclusiv cauzate de penuria resurselor alimentare și energetice.

Ultimele Articole