spot_img
luni, septembrie 26, 2022
spot_img

Germania: Legislația feroviară a UE, nerespectată pe un kilometru din cinci

Comisia Europeană a decis luni să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru neaplicarea de către Germania a cerințelor de siguranță feroviară și de interoperabilitate stabilite în Directivele 2004/49/CE și 2008/57/CE pentru rețelele sale regionale de transport.

Comisia Europeană consideră că acest eșec constituie obstacole în calea realizării spațiului feroviar unic european, deoarece acquis-ul UE privind siguranța și interoperabilitatea feroviară nu este utilizat pentru aproximativ 16% din întreaga rețea feroviară germană. Prin urmare, CE sesizează Germania Curții de Justiție pentru ambele încălcări.

Legislația UE privind interoperabilitatea feroviară urmărește să facă diferite infrastructuri europene, material rulant, semnalizare și alte subsisteme ale sistemului feroviar compatibile între ele, să faciliteze circulația transfrontalieră a trenurilor și să permită sectorului feroviar să concureze mai eficient cu alte transporturi. Pentru siguranță, legislația UE vizează dezvoltarea și îmbunătățirea ulterioară a căilor ferate ale Uniunii și îmbunătățirea accesului la piața serviciilor de transport feroviar. Acesta acoperă cerințele de siguranță ale sistemului feroviar în ansamblu, inclusiv gestionarea în siguranță a infrastructurii și a exploatării traficului, precum și interacțiunea dintre întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură.

Ambele directive stabilesc liste exhaustive de cazuri în care statele membre pot exclude anumite infrastructuri specifice și rețele feroviare din măsurile naționale de punere în aplicare. Aceste excluderi nu se referă nici la tipul sau domeniul geografic al operațiunilor, nici la distanța acoperită de serviciile de transport. Ele nu exclud nici rețelele regionale de la aplicarea cerințelor de siguranță și interoperabilitate feroviară, contrar legislației germane.

Scutirile acordate, instrument de asigurare a monopolului

Obiectivul Comisiei este de a se asigura că utilizarea scutirii nu devine o barieră pentru operatorii care doresc să utilizeze liniile excluse și nu subminează obiectivul de a avea un sistem țintă unic pentru materialul rulant din UE.

Decizia Comisiei de a sesiza Germania Curții de Justiție a Uniunii Europene urmează unui schimb de opinii între Comisie și autoritățile germane. În ceea ce privește Directiva 2004/49/CE, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere Germaniei în iulie 2016, iar la răspunsul autorităților germane, Comisia a trimis un aviz motivat în mai 2018, la care Germania a răspuns și ea.

În ceea ce privește Directiva 2008/57/CE, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere Germaniei în februarie 2016, iar la răspunsul autorităților germane, Comisia a trimis un aviz motivat în aprilie 2017, la care Germania a răspuns și ea. Schimbul de opinii nu a rezolvat problema. Comisia a considerat că explicațiile oferite de Germania sunt nesatisfăcătoare, deoarece nu au furnizat argumente convingătoare ca răspuns la îngrijorarea Comisiei cu privire la neaplicarea acquis-ului UE privind siguranța feroviară și interoperabilitatea.

Prin urmare, Comisia Europeană a decis să trimită Germania la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Directiva 2004/49/CE este abrogată începând cu 30 octombrie 2021 prin Directiva (UE) 2016/798. Prima sesizare a Curții se bazează pe continuitatea obligațiilor preluate de Directiva (UE) 2016/798. A doua sesizare a Curții se bazează pe continuitatea obligațiilor preluate de Directiva (UE) 2016/797 cu privire la articolul 1 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2008/57/CE, care conferă Comisiei puterea legală de a urmări încălcarea actuală.

Ultimele Articole