marți, septembrie 26, 2023
spot_imgspot_img

Foraje geodezice la lucrările feroviare: proprietarii sunt obligați, statul ”poate” plăti despăgubiri

Proprietarii de terenuri vor fi obligați să asigure acces pentru foraje geodezice la lucrările feroviare. În schimb, pentru stat este prevăzută doar ”posibilitatea” de a plăti despăgubiri.

Pe site-ul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a fost postat, în consultare publică, proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Concret, în legea sus-menționată se va introduce un nou articol, articolul 114, cu următorul cuprins:

”Lucrările prevăzute la art. 11 alin. (7) lit. g) se execută fără aviz de mediu ori act de autoritate al autorității competente desemnate prin legea specială. Pentru realizarea lucrărilor prevăzute la art. 11 alin. (7) lit. g), indiferent de etapa de proiectare pentru care se execută, proprietarii de terenuri sunt obligați să permită accesul pe proprietate operatorilor economici care execută respectivele investigații, având dreptul la despăgubiri pentru eventualele deteriorări dovedite ale terenului, care vor fi plătite de către operatorii economici respectivi, cu asigurarea sumelor de către beneficiarii proiectelor de infrastructură de transport”.

Foraje geodezice la lucrările feroviare și infrastructură de metrou. Dublă măsură, avantaj pentru stat

În Nota de fundamentare a proiectului de act normativ se precizează că această adăugire este necesară pentru crearea posibilității de executare, pentru proiectele privind infrastructura de transport de interes naţional şi de infrastructură de metrou a lucrărilor de foraje geotehnice, puțuri deschise/de vizitare, alte investigații geotehnice, necesare pentru elaborarea studiilor geotehnice parte integrantă a studiilor de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție, etapa DALI, fără obținerea autorizației de construire și/sau a vreunui aviz de mediu ori a actului de autoritate al autorității competente desemnate prin legea specială.

De asemenea, se reglementează obligativitatea permiterii de către proprietarii de terenuri a accesului operatorilor economici pentru realizarea investigațiilor geotehnice, cu posibilitatea ca proprietarii să fie despăgubiți pentru eventualele deteriorări dovedite ale terenului, de către operatorii economici.

Inițiatorul proiectului de act normativ stipulează obligativitatea de a permite accesul, dar doar posibilitatea de a plăti despăgubiri. O dublă măsură, în favoarea statului și în defavoarea proprietarilor.

Ultimele Articole