spot_img
sâmbătă, august 13, 2022
spot_img

Fondurile europene ale CFR SA, disponibile pentru proiecte locale de trenuri urbane

Pentru a evita dezangajarea de fonduri europene Guvernul a decis că CFR SA poate intra în parteneriate cu autorități locale pentru dezvoltarea unor trenuri destinate transportului local. Măsura a fost anunțată de către Ministerul Fondurilor Europene. 

Doru Cireașă

sursa foto: Ora de Sibiu

Guvernul a adoptat în ședința de joi o Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020. Actul normativ diminuează riscul de dezangajare automată a sumelor alocate României pin Programul Operațional Infrastructură Mare și Programul Operațional Regional, în contextul întârzierii lucrărilor de infrastructură începând cu martie 2020 din cauza răspândirii pandemiei COVID-19.

Unitățile administrativ-teritoriale din regiunile mai puțin dezvoltate pot propune Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R.” – S.A., formarea de parteneriate pentru implementarea de proiecte de infrastructură feroviară care vizează trenuri urbane, trenuri metropolitane sau alte soluții identificate prin studiile de trafic elaborate în acest sens, destinate serviciului public de transport în comun de călători.

Proiecte finanțate din economiile la achiziții

Pentru proiectele de infrastructură definite conform prevederilor OUG,  eventualele economii înregistrate în cadrul contractelor de achiziție publică sau a contractelor sectoriale pot fi utilizate pentru finanțarea altor categorii de cheltuieli/activități în cadrul aceluiași contract de achiziție publică sau sectorial, cu condiția încadrării în valoarea inițială a acestuia, a indicatorilor tehnico-economici aprobați, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice sau al achizițiilor sectoriale.

Pentru cheltuielile declarate în cererile de plată transmise Comisiei Europene în cursul exercițiului contabil care începe la 1 iulie 2020 și se încheie la 30 iunie 2021, aferente acestor proiecte se poate aplica o rată de cofinanțare europeană de 100%, pentru programele din cadrul Politicii de Coeziune, în conformitate cu prevederile programului operațional în cadrul căruiau sunt finanțate și cu condiția ca finanțarea necesară să fie disponibilă.

Proiectul unui tren metropolitan, lansat deja la Cluj

Este pentru prima oară când autorităților locale li se permite implicarea în domeniul feroviar. Primul beneficiar ar putea fi Clujul, unde a fost lansat deja studiul de fezabilitate pentru trenul metropolitan. Și Regiunea București-Ilfov ar putea beneficia de noua prevedere legislativă. Deasemenea și autoritățile din Sibiu intenționează dezvoltarea unui parteneriat cu CFR SA pentru modernizarea unei linii de cale ferată care să fie un fel de centură feroviară în nodul municipiului.

Pentru ce se vor da bani

Se va putea acorda sprijin financiar pentru elaborarea și aprobarea următoarelor documentații tehnico-economice: studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz sau proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție.

Totodată, în funcție de tipul proiectelor, se va acorda sprijin financiar și pentru documentații de tipul: plan de afaceri, studiu de marketing, studiu de oportunitate, studii geotehnice, studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, studii arheologice, studii hidrologice, studii topografice, documentații cadastrale, precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor.

Sprijinul financiar se acordă prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în domenii care urmează a fi finanțate în perioada 2021-2027, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat.

În cazul autorităților publice locale, proiectele de infrastructură de transport feroviar pentru care se acordă sprijin financiar trebuie să contribuie la rezolvarea problemelor de descongestionare a traficului rutier din arealul zonelor metropolitane prin soluții de tipul trenurilor urbane, trenurilor metropolitane sau alte soluții identificate prin studiile de trafic elaborate în acest sens, se precizează în textul proiectului de act normativ.

Unitățile administrativ-teritoriale (primării sau/și consilii județene) și asociațiile de dezvoltare intercomunitară care depun cereri de finanțare la Autoritatea de Management pentru POIM sau, după caz, la Organismul Intermediar pentru Transport în vederea finanțării pregătirii documentațiilor tehnico-economice pentru proiectele de infrastructură feroviară care vizează trenuri urbane, trenuri metropolitane sau alte soluții identificate prin studiile de trafic elaborate în acest sens trebuie să obțină avizul prealabil al structurii responsabile cu gestionarea Master Planului General de Transport din cadrul Ministerului Transporturilor. MTIC trebuie să certifice faptul că soluțiile propuse fac parte din arealul zonei metropolitane, sunt soluții realizabile din punct de vedere tehnic, dar și luând în calcul accesibilitatea la infrastructura feroviară și au impact asupra descongestionării de trafic rutier.

Interes la Sibiu

Posibilitatea unor colaborări cu CFR pentru implementarea unor proiecte locale de transport public este o idee atractivă pentru administrațiile municipale. Primarul Sibiului, Astrid Fodor, este una dintre persoanele interesate. Recent, primarul Sibiului a spus că trenul urban este proiectul numărul unu al primăriei în următorul ciclu de accesare a fondurilor europene. Edilul a spus că una dintre cele mai grele etape a fost deja rezolvată.

„Un proiect fezabil este și trenul urban, care este proiectul numărul 1 al Primăriei municipiului Sibiu în următorul ciclu de accesare a fondurilor europene 2021-2027. Noi ne-am adresat și Ministerului Fondurilor Europene și Ministerului Transporturilor. Ambele ministere ne-au răspuns că acestea sunt finanțabile în următorul ciclu. Am și lucrat deja intensiv la acest proiect la nivelul Primăriei, am trecut printr-o etapă destul de dificilă – am identificat toți proprietarii de terenuri pe unde trebuie să treacă trenul urban”, a spus Fodor.

Primarul municipiului Sibiu a mai declarat că pentru ca proiectul să fie implementat este nevoie ca o parte din infrastructura CFR-ului să poată fi folosită pentru trenul urban.

Ultimele Articole