spot_img
luni, mai 23, 2022
spot_img

Regionala Craiova caută firmă de pază, pentru gonirea bețivilor și a cerșetorilor

Regionala Craiova a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA caută o firmă de pază, pentru a-i goni din gări pe bețivi și pe cerșetori și pentru a limita pagubele produse patrimoniului feroviar.

În sistemul electronic de achiziții publice, a fost postat luni dimineață anunțul de licitație ce are ca obiect ”Pază, protecție, ordine și control în stațiile: CF Craiova, Sectia SRLU Craiova, Slatina”. Valoarea totală estimată a contractului ce se vrea a fi încheiat este de 566.244 de lei, echivalentul a aproximativ 115.000 de euro.

Stațiile Craiova și Slatina au ca obiect de activitate principal transportul de călători și marfă în condiții de siguranță maximă, iar personalul feroviar de specialitate ce concură la siguranța circulației are programul de lucru de opt ore pe zi sau tură de 12/24. În general, stațiile respective sunt tranzitate de un număr mare de călători în 24 de ore, iar programul de lucru la casele de bilete este permanent. În urma lucrărilor de modernizare la aceste stații, pentru aducerea lor la standarde europene, au fost create condiții optime pentru călători constând în: amenajarea de săli de așteptare și spații destinate pentru ”Mama și copilul”, cu dotările necesare, spații comerciale, sisteme electronice de informare, iar accesul în holul caselor de bilete este deschis permanent și se face prin uși acționate cu celula fotoelectrică.

În sezonul de iarnă în aceste stații microclimatul este asigurat permanent prin centralele proprii, existând posibilitatea ca persoanele fară adăpost să transforme zone din aceste locații în spatii de locuit temporar, se arată în anunț. Secția S.R.L.U. Craiova, subunitate CF de întreținere mecanizată a căii ferate, se află situata în zona de sud-vest a municipiului Craiova, iar în incinta acesteia se găsesc depozitul de combustibil precum și mașini și utilaje cu ajutorul cărora se întreține și se verifică infrastructura feroviară.

”Toate obiectivele enumerate necesită o supraveghere permanentă care se poate realiza numai prin servicii prestate de o firmă specializată, dotată cu echipamentul necesar Desfășurarea activității de pază cu firme specializate a fost benefică prin: reducerea furturilor din patrimoniul stațiilor CF; reducerea pagubelor produse beneficiarului de persoane în stare de ebrietate sau cerșetori ca urmare a unor infracțiuni, distrugeri de bunuri, vandalism etc; s-au îndepărtat persoanele fără adăpost din sălile de așteptare și holurile stațiilor CF; prestatorul a suportat toate pagubele produse beneficiarului că urmare a unor infracțiuni, contravenții produse de autori care au rămas necunoscuți”, se mai arată în anunțul publicat de Regionala Craiova.Licitații pentru firmă de pază, împărțită în două loturi

Procedura de achiziție este împărțită în două loturi, după cum urmează:

  1. Stația CF Craiova + SRLU Craiova

Valoarea estimată fără TVA: 424.683 de lei.

  1. Stația CF Slatina

Valoarea estimată fără TVA: 141.561 de lei.

Pentru participarea la licitație, se solicită lista principalelor servicii prestate in ultimii trei ani, conținând valori, perioada de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privati. Ofertantul trebuie să facă dovada că în ultimii trei ani de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor a prestat, la nivelul unui contract/mai multor contracte, servicii similare (servicii de pază) a căror valoare individuală/valoare cumulată a fost de minimum 424.683 de lei fără TVA pentru Lotul 1 și de 141.561 de lei fără TVA pentru Lotul 2.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 4 ianuarie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 4 mai 2022.

Ultimele Articole