spot_img
marți, noiembrie 30, 2021
spot_img

Facturi scadente la Metrorex de 150 milioane de lei. Guvernul alocă bani din Fondul de rezervă

Din cauza restricțiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus, în momentul de față s-au acumulat facturi scadente la Metrorex de peste 150 milioane de lei, fapt ce a determinat Guvernul să scoată bani din Fondul de rezervă. Datoriile societății sunt către furnizorul de mentenanță Asltom, dar și către cei de energie electrică, pază și curățenie.

Adrian Bărbulescu

facturi scadente la Metrorex tren defect pe Magistrala 4 licitație pentru produse anti-covid la Metrorex metroul din Paris

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost pus miercuri după amiază în dezbatere publică un proiect de Hotărâre a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, pentru CNAIR și Metrorex

Prin proiectul de act normativ se propune aprobarea suplimentării bugetului MTIC pe anul 2020, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 40 „Subvenții”, cu suma de 150 milioane de lei, pentru finanțarea transportului de călători cu metroul, și respectiv titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, cu suma de 100 milioane de lei, pentru finanțarea întreținerii infrastructurii rutiere, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. Reglementarea se bazează pe Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul în curs, care prevede alocarea de sume din Fondul de rezervă în acest sens, în contextul pandemiei.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe 2020 al Metrorex a fost aprobat de Guvern cu un deficit de finanțare în valoare de 331.949,63 mii lei, avându-se în vedere reținerea de 10% din cuantumul subvenției, în cuantum  de 507 milioane de lei, alocate Metrorex prin Legea bugetului de stat. Ca urmare a O.U.G nr.135/2020 prin care Guvernul a aprobat utilizarea totală sau parțială a creditelor de angajament și creditelor bugetare reținute în proporție de 10% pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat și pentru Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, Metrorex i s-a alocat  reținerea de 10%, iar astfel a fost rectificat bugetul de venituri și cheltuieli cu o pierdere în valoare de 328.296,42 mii lei. De prevederi similare au beneficiat și operatorii de transport feroviar de călători.

Activitatea Metrorex riscă să fie blocată de creditori

La rectificarea bugetului de stat, s-au alocat la titlul 40 ”Subvenții pentru transportul de călători cu metroul” doar credite de angajament în valoare de 146.000 mii lei, fapt ce nu a influențat în sens pozitiv diminuarea deficitului de finanțare, deoarece nu au fost alocate și creditele bugetare aferente, necesare acoperirii obligațiilor de plată aferente cheltuielilor din exploatare. De asemenea, Metrorex a solicitat ca la următoarea rectificare bugetară să i se aloce suplimentar suma de 380 milioane de lei pentru acoperirea obligațiilor de plată. A fost emisă OUG nr.201/2020, prin care Metrorex i s-a suplimentat titlul bugetar 40 – Subvenții doar cu 30 milioane de lei, cuantumul subvenţiei de la bugetul de stat alocată societății de transport cu metroul ajungând la 537 milioane de lei.

Pe cale de consecință, Metrorex are în continuare un buget dezechilibrat și deficit de finanțare. ”Neacoperirea deficitului financiar generează perturbări majore ale serviciului de transport călători, întrucât se înregistrează întârzieri la facturile scadente pentru piese de schimb, materiale, utilități și servicii specifice mentenanței rețelei de metrou, inclusiv pentru asigurarea exploatării în condiții de siguranță a Magistralei 5 de metrou. Această situație poate determina blocarea activității de către creditori”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Facturi scadente la Metrorex, pentru mentenanță, energie electrică și pază

În momentul de față, sunt scadente la plată următoarele facturi aferente cheltuielilor cu:

  • mentenanța materialului rulant: 104,5 milioane de lei;
  • energia electrică: 40 milioane de lei;
  • investiții din surse proprii: 500.000 de lei;
  • alți furnizori exploatare (pază, curățenie, dezinsecție, dezinfecție, piese și materiale pentru întreținerea căii de rulare, stațiilor și instalațiilor de metrou): 5 milioane de lei.

În concluzie, necesarul este de 150 milioane de lei, excluzand obligațiile de plată la bugetul de stat, precizează inițiatorii proiectului.

CITEȘTE și Pierderile Metrorex, în creștere cu peste 20 milioane lei. 50 de milioane călătorii pierdute

RECOMANDĂRI

Ultimele Articole