duminică, mai 28, 2023
spot_img

S-a aprobat protocolul pentru extinderea M2 în comuna Berceni. Care este rolul CFR SA

Protocolul pentru extinderea M2 în comuna Berceni a primit joi dimineață undă verde din partea Consiliului de Administrație al Metrorex. El va fi semnat de reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Metrorex, Consiliului Județean Ilfov, Primăriei Sectorului 4 și ai Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA. Deocamdată, Primăria Sectorului 4 are în construcție noua stație de metrou Tudor Arghezi, de unde va pleca extensia către comuna Berceni.

Membrii CA al Metrorex au votat în unanimitate proiectul de protocol. Primele patru entități au statut de parteneri asociați, iar CNCF CFR SA – de partener colaborator.

„Obiectul protocolului este reprezentat de realizarea în comun a unui proiect de extindere a Magistralei M2 Pipera-Berceni în zona de sud, în conformitate cu Strategia de Dezvoltare a Infrastructurii de Transport cu Metroul a Metrorex SA”, se arată în documentul obținut de Club Feroviar.

Primăria Sectorului 4, lider de asociere pentru extinderea M2 în comuna Berceni

extinderea M2 în comuna BerceniÎn acest sens, s-a constituit o asociere de autorități contractante, formată din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Metrorex SA, Consiliul Județean Ilfov și Sectorul 4 al Municipiului București. Acesta din urmă este împuternicit ca lider de asociere pentru derularea procedurilor de achiziție publică în vederea elaborarării studiului de prefezabilitate și a studiului de fezabilitate, precum și pentru derularea procedurilor specifice în vederea întocmirii documentației necesare exproprierilor, pentru terenurile proprietate privată identificate în urma elaborării SF.

Costurile cu studiile de prefezabilitate și studiile de fezabilitate vor fi suportate în mod egal de către Consiliul Județean Ilfov și Primăria Sectorului 4. Concret, CJ Ilfov va vira 50% din valoarea contractului în bugetul Sectorului 4 al Municipiului București, după înregistrarea facturilor și a documentelor justificative aferente contractelor, în termenul stabilit prin contractele încheiate de liderul de asociere. Înaintea emiterii facturii se va încheia un proces-verbal prin care ambele părți își vor exprima acordul cu privire la documentația întocmită și recepționată. Susținerea costurilor cu exproprierile, a costurilor pentru elaborarea proiectului tehnic și a costurilor pentru execuția lucrărilor se va stabili prin act adițional la prezentul protocol, în funcție de valorile rezultate în urma elaborării SF.

Membrii asocierii vor face demersuri pentru includerea în categoria beneficiarilor eligibili pentru finanțarea investiției atât din fonduri europene nerambursabile, cât și alte surse de finanțare identificate. Valoarea totală a investiției nu este cunoscută deocamdată. Ea va rezulta din documentația aferentă studiului de fezabilitate/proiectului tehnic. Fiecare fază a documentației tehnico-economice va fi supusă avizării Metrorex.CNCF CFR SA va aviza documentațiile aferente investiției

Cât privește responsabilitățile CFR SA, compania de infrastructură feroviară va acorda sprijinul necesar în vederea îndeplinirii de către părțile asocierii a responsabilităților asumate prin protocol.

Tot CNCF CFR SA va avea sarcina să avizeze studiile documentațiilor care fac obiectul protocolului, în termen de maximum o lună de la predarea pe bază de proces-verbal de predare-primire, în condițiile legii și conform competențelor ce îi revin.

După ce toate demersurile vor fi făcute, iar extensia Magistralei 2 de metrou va fi gata, toată infrastructura (cale de rulare, stație de metrou etc.) va intra în proprietatea publică a statului și se va atribui în concesiunea Metrorex, pe bază de contract încheiat cu Ministerul Transporturilor.

Noua stație Tudor Arghezi va fi gata anul viitor

extinderea M2 în comuna Berceni
La stația Tudor Arghezi se lucrează în ritm susținut

În prezent, Primăria Sectorului 4 are în stadiul de execuție construcția unei noi stații de metrou pe Magistrala 2, după Berceni (fostă Depoul IMGB), care acum este cap de linie. Lucrările sunt avansate, iar primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, spunea recent că stația va fi gata anul viitor.

Este vorba de prima lucrare de metrou realizată de o autoritate publică locală din România. Valoarea contractului este de 151 milioane de lei, mare parte provenind din fonduri europene. Ministerul Fondurilor Europene a aprobat în luna septembrie a anului trecut cererea de finanțare pentru stația de metrou Tudor Arghezi, în valoare de 50 milioane de euro. Noua stație de metrou este construită de asocierea Somet – TIAB – UTI – Construcții Erbașu.

Între timp, și Metrorex și-a făcut temele și a dublat calea de rulare, pe o distanță de 1,6 km, către noua stație Tudor Arghezi. De aici va porni extinderea liniei de metrou către centura feroviară a Bucureștiului și apoi către comuna Berceni.

Primarul Daniel Băluță spunea pe 18 august că procedura de licitaţie ar putea fi lansată la sfârşitul anului 2022 – începutul anului 2023.

Extinderea M2 în comuna Berceni, parțial pe infrastructura existentă

licitație pentru șină
În stânga – linia ferată de centură, în dreapta, linia de metrou

Extinderea Magistralei 2 de metrou în partea de sud a Capitalei este ușurată de faptul că de la stația Dimitrie Leonida calea de rulare iese la suprafață, spre stația Berceni.

De aici, și înainte de proiectul de extindere, era funcțională o cale simplă de rulare, care face legătura cu centura feroviară a Bucureștiului. De la Berceni până la Tudor Arghezi, nu a fost nevoie decât de dublarea liniei.

Când se va trece la extinderea spre comuna Berceni, traseul va continua, cel mai probabil, pe actuala linie, care va fi dublată, iar apoi va fi nevoie ori de un tunel, ori de un pasaj suprateran peste Șoseaua de Centură.

Ultimele Articole