spot_img
miercuri, decembrie 7, 2022
spot_img

Guvernul stabilește despăgubiri suplimentare pentru exproprierile pe calea ferată Curtici-Arad

Guvernul ia joi în discuție un proiect de act normativ prin care să se acorde despăgubiri suplimentare pentru exproprierile pe calea ferată Curtici-Arad.

Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern se află proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 832/2012 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitarea liniei c.f. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h” – secțiunea: Frontieră – Curtici – Arad – km 614 (tronsonul 1).

În Nota de fundamentare a proiectului se arată că după recepționarea de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a documentațiilor cadastrale individuale, anumite date de identificare ale imobilelor supuse exproprierii au suferit modificări în ceea ce privește suprafața expropriată. Diferențele privind suprafața expropriată sunt rezultatul măsurătorilor din teren și al documentelor care au stat la baza realizării documentațiilor cadastrale individuale.

Astfel, pentru două imobile, ca urmare a suprapunerii planurilor parcelare peste coridorul de expropriere, au rezultat diferențe ale suprafețelor. Suma aferentă despăgubirii pentru imobilele menționate conform Hotărârii Guvernului nr. 832/2012 este de 228,92 lei. Ca urmare a realizării documentațiilor cadastrale și a celui de al doilea raport de evaluare pentru cele două imobile, rezultă o valoare de despăgubire de 306,24 lei. Astfel, diferența dintre suma de 228,92 lei, consemnată inițial, și suma de 306,24 lei rezultată conform noului raport de evaluare, este de 77,32 lei.

Exproprierile pe calea ferată Curtici-Arad. A fost identificat un nou imobil

În altă ordine de idei, odată cu elaborarea documentațiilor pentru imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, a fost identificat un imobil pe raza teritorială a localității Curtici, care face parte din coridorul de expropriere, dar care nu a fost supus procedurii de expropriere prin HG nr.832/2012. Valoarea necesară despăgubirii pentru imobilul nou identificat este de 143.639,81 lei.

Suma rezultată după întocmirea celui de-al doilea raport de evaluare, pentru imobilele respective, este de 306,24 lei. Suma aferentă despăgubirii pentru imobilele menționate este de 228,92 lei. Astfel, diferența dintre suma de 228,92 lei, consemnată inițial și suma de 306,24 lei rezultată conform noului raport de evaluare, este de 77,32 lei.

Suma aferentă justei despăgubiri pentru imobilul nou identificat este de 143.639,81 lei. Făcând calculul, suma aferentă despăgubirii pentru imobilele menționate sus este de 143.717,13 lei.

Ultimele Articole