spot_img
marți, iulie 5, 2022
spot_img

Exproprieri suplimentare pentru calea ferată, pe tronsoane în curs de modernizare

Ministerul Transporturilor a pregătit două proiecte de acte normative care vizează exproprieri suplimentare pentru calea ferată, pe mai multe tronsoane aflate în curs de modernizare cu bani europeni. Din cauza apariției unor situații neprevăzute, care au dus la modificări ale proiectelor inițiale, este necesară alocarea în plus a peste 25.000 de euro.

Adrian Bărbulescu

exproprieri suplimentare pentru calea ferată
dav

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost postat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea HG nr. 558/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitarea liniei c.f. Brașov – Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighişoara – Coşlariu şi Coşlariu – Simeria”, pentru unităţile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu, Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever – judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, Alba Iulia, Sebeş, Vinţu de Jos – judeţul Alba.

Exproprieri suplimentare pentru calea ferată la Vințu de Jos

Pentru prezentul proiect de HG este necesară suma de 80.619,50 lei, care reprezintă suma despăgubirilor din Raportul de evaluare întocmit de către evaluatori autorizaţi ANEVAR. Pentru imobilele afectate de lucrarea de utilitate publică situate pe raza localității Vinţu de Jos din judeţul Alba au fost emise trei decizii de expropriere, în 2014, 2016 și 2018.

Prin proiectul de act normativ pus în dezbatere publică, se solicită completarea HG nr. 558/2014, generată de suplimentarea suprafețelor de teren necesare implementării proiectului, apărute pe perioada execuției lucrărilor, ca urmare a schimbării/modificării soluțiilor tehnice din proiectul tehnic, sau adaptarea acestora la situația din teren. De asemenea, configuraţia terenului implică aplicarea unor soluţii tehnologice de execuţie a lucrării de utilitate publică, de interes naţional, care necesită utilizarea unor suprafeţe de teren suplimentare, cum ar fi: drumuri, utilităţi, amenajări de albie, amenajări a lucrărilor de artă, terasamente, elemente care nu au putut fi prevăzute în faza de proiectare. Astfel, imobilele suplimentare necesare continuării lucrării de utilitate publică de interes naţional vor face obiectul unor noi decizii de expropriere.

Proiect pentru exproprieri la granița de vest a țării

Un alt proiect de HG postat pe site-ul MTIC se referă la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 455/2017 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 – Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada – Simeria” pentru unităţile administrativ-teritoriale: Petriş, Săvârşin, Vărădia de Mureş, Bata, Bârzava, Conop, Lipova, Păuliş, Ghioroc – judeţul Arad.

În acest caz, este necesară suma de 48.327,97 lei, pentru o suprafaţă totală de 19.094 mp teren, aferentă unui număr de 32 de imobile. Pentru imobilele afectate de modernizarea căii ferate situate pe raza judeţului Arad, în localitățile Bata și Bârzava a fost emisă câte o decizie de expropriere în octombrie 2017, care nu vor fi modificate de proiectul de act normativ.

Se solicită însă completarea HG nr. 455/2017, ca urmare a suplimentării suprafețelor de teren necesare implementării proiectului, apărute pe perioada execuției lucrărilor. Astfel, imobilele suplimentare necesare continuării lucrării de utilitate publică de interes naţional vor face obiectul unor noi decizii de expropriere.

Exproprieri suplimentare pentru calea ferată la Bata și Bârzava

Suprafețele necesare pentru realizarea lucrării de utilitate publică și de interes naţional prevăzute în acest proiect de HG sunt suprafețe în plus care se alipesc la coridorul de expropriere prevăzut în Hotărârea Guvernului din 2017, neexistând o împărțire a coridorului de expropriere existent.

Pentru localitatea Bata este necesară suplimentarea sumei ce reprezintă despăgubirea cu 41.329,49 lei, aferentă unui număr de 25 de terenuri în suprafaţă de 16.010 mp. Pe de altă parte, pentru localitatea Bârzava se impune suplimentarea sumei ce reprezintă despăgubirea cu 6.998,48 lei, aferentă unui număr de șapte terenuri în suprafaţă de 3.084 mp.

Ultimele Articole