miercuri, noiembrie 29, 2023
spot_img

Exproprieri pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara, pe masa Guvernului

Pe agenda ședinței de Guvern de joi se află un proiect de Hotărâre care prevede exproprieri pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara.

UPDATE. Actul normativ a fost adoptat.

Pe ordinea de zi a ședinței de la Palatul Victoria se află proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov – Sighişoara, subsecţiunile: 1. Braşov – Apaţa şi 3. Caţa – Sighişoara”, aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale: Bod – judeţul Braşov şi Vânători- judeţul Mureş.

Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului au fost stabiliţi şi aprobaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 340/2018 și nu necesită a fi actualizați, se precizează în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Exproprieri pentru modernizarea căii ferate, în valoare de peste un milion de lei

Până în prezent, cea mai mare parte a lucrărilor sus-menţionate s-au executat pe terenuri proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi concesionate CNCF CFR SA. În plus, pentru imobilele afectate de lucrarea de utilitate publică, de interes naţional, situate în județele Brașov și Mureș au fost emise mai multe decizii de expropriere, care nu vor fi modificate de prezentul proiect de act normativ.

Pe parcursul execuției lucrărilor au fost identificate suprafețe suplimentare de teren necesare realizării lucrărilor de reabilitare situate pe UAT Bod – judeţul Braşov şi UAT Vânători – judeţul Mureş, ceea ce impune întreprinderea demersurilor legale pentru dobândirea acestor suprafețe suplimentare de teren.  Astfel, imobilele suplimentare necesare continuării lucrării vor face obiectul unor noi decizii de expropriere.

Procedurile de expropriere vor fi efectuate de către Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA în calitatea sa de expropriator în numele statului român. Pentru asigurarea suprafețelor de teren suplimentare necesare implementării proiectului, este necesară ocuparea unor suprafeţe de 44.729 mp (44 de imobile afectate – terenuri cu sau fără construcții) aparţinând proprietăţii private a persoanelor fizice sau juridice, 12.158 mp (17 imobile afectate) aparținând proprietății publice a statului şi o suprafață de 4.901 mp (22 de imobile afectate), aparținând proprietății publice a unităţilor administrativ-teritoriale.

Suma necesară aferentă despăgubirii pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național este de 1.077 de mii de lei.

Ultimele Articole