sâmbătă, februarie 17, 2024
spot_img

Electrificarea Magistralei CFR 600, la a doua încercare, după ce prima a fost anulată

SRCF Iași a reluat procedura de licitație privind electrificarea Magistralei CFR 600, după ce prima a fost anulată din lipsă de ofertanți.

În a doua jumătate a lunii octombrie, în sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce avea ca obiect ”Electrificarea a 8 secții de circulație ale sistemului feroviar din România – Lot SRCF Iași, Electrificare linie CF Tecuci Nord-Bârlad-Vaslui-Iași (Nicolina) – elaborare Studiu de fezabilitate”, după cum a scris atunci Club Feroviar.

Valoarea totală estimată a contractului, care va trebui dus la bun sfârșit în termen de 900 de zile (doi ani și jumătate), este de 14 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 2,8 milioane de euro. Ulterior însă, pe 28 noiembrie, procedura a fost anulată, din lipsă de oferte. Altminteri, toate celelalte licitații de electrificare, lansate de regionalele Brașov și Craiova, au fost anulate. Club Feroviar va reveni cu un articol în care va explica de ce s-a întâmplat acest lucru.Electrificarea Magistralei CFR 600, a doua strigare

Acum, în SEAP a fost publicat un nou anunț de licitație, cu aceeași valoare estimată ca prima. Ofertele trebuie depuse până la data de 19 februarie 2024, ora 15:00, și trebuie să fie valabile până pe 19 iunie.

În cadrul contractului se va realiza documentația tehnică necesară pentru etapa Studiului de fezabilitate care evidenţiază necesitatea şi oportunitatea realizării acestui obiectiv și alegerea variantei optime din punct de vedere tehnic, economic şi operaţional pentru atingerea obiectivelor generale şi specifice, ţinând cont de conformarea acesteia la cerinţele tehnice de interoperabilitate prevăzute de regulamentele UE şi naţionale.

Linia CF 600 Tecuci-Iași, sector Tecuci Nord-Bârlad-Vaslui-Iași (Nicolina), cu o lungime totală de aproximativ 164 km, de la km 239+832 la km 403+850 propusă pentru electrificare are următoarele caracteristici: linia este neelectrificată, parțial simplă și parțial dublă; viteza maximă admisă pentru trenurile de călători este de 120 km/oră, respectiv 80 km/oră pentru trenurile de marfă.

Pentru participarea la licitație, ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor), au prestat servicii de natură sau complexitate similare cu obiectul procedurii în domeniul feroviar, de elaborare documentații pentru lucrări de construcții/ modernizare/ reabilitare/ reparare/ consolidare infrastructura feroviară, în valoare cumulată de 14 milioane de lei (fără TVA).

Îndeplinirea acestui nivel valoric va fi demonstrată prin însumarea valorilor serviciilor prestate în cadrul unuia sau a cel mult trei contracte, dintre care cel puțin unul să includă și elaborarea de documentații pentru lucrări de electrificare.

Ultimele Articole