sâmbătă, decembrie 2, 2023
spot_img

BREAKING S-a lansat procedura pentru electrificarea Magistralei 500 până la frontiera cu Ucraina

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a lansat vineri seara procedura pentru electrificarea Magistralei 500 până la frontiera cu Ucraina.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Proiectare şi execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești-Vicșani-Frontieră – Etapa 1, Electrificare”. Valoarea totală estimată a contractului este cuprinsă între 167.017.787,67 și 183.719.566,44 lei.

Proiectul ”Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești-Vicșani-Frontieră” face parte din Master Planul General de Transport al României (MPGT) și este propus pentru finanțare în perioada 2021 – 2030, conform Anexei 10.35 – ,,Surse de finanțare pentru infrastructura feroviară 2020 – 2030″. Linia de cale ferata Dărmănești-Vicșani-Frontieră face parte din rețeaua TEN-T și este o linie importantă a rețelei de cale ferată din România, ce preia traficul internaţional european de pe cele două coridoare centrale aflate pe teritoriul României. De asemenea, preia traficul feroviar internaţional de marfă și de călători dinspre Ucraina și face legătura cu Coridorul Rin-Dunăre (fostul Coridor IV) cu țările din sud-estul Europei (Bulgaria, Grecia, Turcia) și țările din nord – estul Europei (Republica Moldova, Ucraina, Rusia).

După anul 1989 transportul de mărfuri a pierdut clienți importanți și categorii de materiale transportate în mod tradițional pe calea ferată, se arată în caietul de sarcini. Criza economică din ultimii ani a adus și mai multe scăderi. Întârzierile mari ale trenurilor de marfă, durata mare și incertă a transportului și costurile ridicate au dus la scăderi masive ale volumului de mărfuri transportate pe calea ferată. Transportul feroviar are o cotă de piață sub 40% pentru volumul mărfurilor transportate. Aceasta scădere a ponderii transportului feroviar se încadrează în tendința existenta la nivelul Uniunii Europene, unde volumele de marfă, transportate pe cale rutieră, au fost de aproximativ cinci ori mai mari decât cele înregistrate de transportul feroviar.Electrificarea Magistralei 500 până la frontieră va dura un an

Lucrarea este amplasată în nord-estul țării pe teritoriul administrativ al județului Suceava și este situată în intravilanul și extravilanul următoarelor unități administrativ-teritoriale: UAT Dărmănești, UAT Grănicești, UAT Milișăuți, UAT Satu Mare, UAT Dornești, UAT Frătăuții Noi, UAT Mușenița. Linia de cale ferată Dărmănești-Vicșani-Frontieră face parte din Magistrala 500 București Nord-Dărmănești-Vicșani Frontieră.

Suprafața supusă studiului este de 2.594.186.30 mp (259 ha). Această suprafață aparține domeniului public și privat al statului aflat în concesiunea CNCF CFR SA, dar și zonele adiacente care aparțin proprietarilor persoane fizice, juridice și domeniului public de interes local după caz.

Durata estimată de execuție a lucrărilor este de 12 luni calendaristice de la emiterea autorizației de construire (AC).

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 4 decembrie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 4 iunie 2024.

Ultimele Articole