spot_img
sâmbătă, ianuarie 22, 2022
spot_img

CFR SA a primit două oferte la licitația pentru electrificarea liniei Rădulești-Giurgiu

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a anunțat luni că la ora 15,00 a avut loc depunerea ofertelor la licitația privind electrificarea liniei Rădulești-Giurgiu.

Este vorba de procedura de achiziție pentru elaborarea studiului de fezabilitate care va sta la baza proiectului de „Electrificare a liniei de cale ferată Rădulești – Giurgiu Nord” (57 km, pe secția 103).

Procedura de licitație a avut termen limită de depunere a ofertelor data de 27 decembrie 2021, ora 15:00, fiind depuse două oferte, de către:

  • Consis Proiect – ofertant unic;
  • Asocierea ISPCF-Baicons Impex SRL.

Urmează evaluarea ofertelor pentru studiul privind electrificarea liniei Rădulești-Giurgiu

Urmează evaluarea ofertelor, în vederea atribuirii contractului de prestări servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate.

Studiul de fezabilitate pentru electrificarea liniei de cale ferată Rădulești – Giurgiu Nord (57 km) trebuie să identifice cea mai eficientă soluție din punct de vedere tehnico-economic, în vederea obținerii sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României și respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T, proiectul de lucrări fiind inclus în PNRR.

Implementarea acestui proiect contribuie în mod direct nu doar la dezvotarea transportului feroviar, dar si la reducerea impactului asupra mediului înconjurător, prin preluarea traficului de marfă de pe ruta București Nord-Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră (deocamdată nefuncțională).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

►creșterea vitezei medii de circulație a trenurilor;

►creșterea atractivității transportului feroviar pe acest tronson;

►minimizarea efectelor negative asupra mediului;

►creșterea volumului de transport pe calea ferată;

►descongestionarea traficului feroviar din București si zonele limitrofe;

►menţinerea şi, eventual, atragerea de noi transporturi de pe Coridorul European de Marfă RFC 7 Praga – Atena pe teritoriul României;

►creșterea veniturilor CFR din taxa de utilizare a infrastructurii.

De asemenea, studiul de fezabilitate va cuprinde inclusiv toate datele necesare pentru obţinerea tuturor avizelor în vederea promovării Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi pentru exproprierea imobilelor aferente obiectivului de investiţii ”Electrificarea și reabilitarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord”, inclusiv completarea/modificarea (dacă este cazul) a documentației, prin implementarea tuturor cerințelor/solicitărilor emitenților de avize.

Valoarea estimată a contractului este de 3.146.831 de lei fără TVA, iar sursa de finanțare va fi asigurată din POIM. Durata contractului este de nouă luni.

Ultimele Articole