luni, aprilie 15, 2024
spot_img

CFR SA a dat undă verde pentru electrificarea căii ferate Rădulești-Giurgiu

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a dat vineri undă verde pentru electrificarea căii ferate Rădulești-Giurgiu.

Gestionarul infrastructurii feroviare a anunțat că a fost desemnată oferta câștigătoare la procedura de licitaţie publică privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru electrificarea liniei de cale ferată Rădulești-Giurgiu Nord (57 km). Oferta financiară a operatorului economic CONSIS PROIECT SRL, în valoare de 2.900.000 de lei (fără TVA), a fost desemnată câștigătoare, contractul de achiziţie publică urmând a fi încheiat şi semnat de ambele părţi la finalul perioadei legale de contestaţii.

Studiul de fezabilitate pentru electrificarea liniei de cale ferată Rădulești – Giurgiu Nord trebuie să identifice cea mai eficientă soluție din punct de vedere tehnico-economic, în vederea obținerii sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României și respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T.Obiectivele proiectului privind electrificarea căii ferate Rădulești-Giurgiu

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: creșterea vitezei medii de circulație a trenurilor; creșterea atractivității transportului feroviar pe acest tronson și a volumului de transport pe calea ferată; minimizarea efectelor negative asupra mediului; descongestionarea traficului feroviar din București si zonele limitrofe; menţinerea şi, eventual, atragerea de noi transporturi de pe Coridorul European de Marfă RFC 7 Praga – Atena pe teritoriul României; creșterea veniturilor CFR SA din taxa de utilizare a infrastructurii.

Studiul de Fezabilitate va cuprinde inclusiv toate datele necesare pentru obţinerea tuturor avizărilor în vederea promovării Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi pentru exproprierea imobilelor aferente obiectivului de investiţii, inclusiv completarea/modificarea (dacă este cazul) documentației, prin implementarea tuturor cerințelor/solicitărilor emitenților de avize.

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

IN THE SPOTLIGHT

ARIC susține de 25 de ani rolul inginerilor consultanți

  Asociație profesională nonguvernamentală, apolitică și nonprofit, Asociația Română a Inginerilor Consultanți (ARIC), grupează companii și specialiști din domeniul proiectării și consultanței inginerești. Înființată în anul...

Ultimele Articole