joi, noiembrie 30, 2023
spot_img

Regionala Brașov pregătește electrificarea căii ferate până acasă la Klaus Iohannis

SRCF Brașov pregătește electrificarea căii ferate la Sibiu, orașul președintelui Klaus Iohannis, pe Magistrala feroviară 200.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat duminică anunțul de licitație ce are ca obiect ”Studiu de Fezabilitate pentru <Electrificarea a 8 secții de circulație ale sistemului feroviar din România> – Lot SRCF Brașov: Podu Olt – Sibiu – Vințu de Jos (linia 203 de la km 367+577- linia 210 până la km 81+300). Valoarea totală estimată a contractului, care va trebui dus la bun sfârșit în termen de doi ani, este de 9.300.000 de lei, echivalentul a 1,87 milioane de euro.

În cadrul Studiului de fezabilitate privind electrificarea liniei de cale ferată vor fi descrise toate lucrările solicitate în Caietul de Sarcini: instalații fixe de tracțiune electrică (instalații de energoalimentare, linie de contact, instalații de comandă la distanță și telecomandă, dispecer energetic feroviar etc) și modificări care trebuie aduse la instalațiile de semnalizare, instalații ELF, lucrări la dispozitivul de linii necesare pentru a putea fi implementat proiectul. Nu se prevăd cheltuieli diverse și neprevăzute. Garanția de bună execuție va fi de 24 de luni de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea serviciului de proiectare – faza Studiu de Fezabilitate.

Condiții de participare la licitația pentru electrificarea căii ferate la Sibiu

La evaluarea ofertelor, prețul (componenta financiară) va conta doar în proporție de 40%, restul urmând a fi acordat pentru componenta tehnică, și anume demonstrarea capacității tehnice de implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților.

Pentru participarea la procedura de achiziție se solicită experiență similară.

Operatorul economic trebuie să facă dovada că în ultimii cinci ani a prestat servicii de proiectare similare. Prin servicii de proiectare similare se întelege elaborarea de servicii de proiectare aferente unor lucrări de instalații feroviare.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 6 noiembrie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 6 martie 2024.

Ultimele Articole