spot_img
duminică, aprilie 2, 2023
spot_img

Egis câștigă consultanța pe încă un lot din Cluj Napoca – Episcopia Bihor

CFR SA a desemnat oferta câștigătoare pentru serviciile de consultanță și supervizare a proiectării şi execuţiei lucrărilor pe lotul 4 Aleșd – Frontieră, aferent obiectivului de investiții electrificarea și reabilitarea liniei Cluj Napoca – Episcopia Bihor. Egis câștigă consultanța pe încă un lot din Cluj Napoca – Episcopia Bihor.

Egis România a fost desemnată câștigătoare, oferta depusă având valoarea de 22, 5 milioane lei, fără TVA, contractul de achiziţie publică urmând a fi semnat de ambele părţi la finalul perioadei legale de contestaţii.

Egis câștigă consultanța pe proiectare și execuție

În cadrul contractului, Consultantul/Supervizorul va coordona, va asigura consultanță și supervizare în cadrul celor două etape ale contractelor, respectiv proiectarea şi execuţia lucrărilor de electrificare și reabilitare, aferente lotului 4, conform prevederilor HG nr. 1/2018, pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. De asemenea, va urmări ca Proiectul tehnic să fie elaborat conform regulamentelor legale în vigoare, cu respectarea tuturor etapelor din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

Lungimea secțiunii în cauză este de 46,75km, respectiv km 620+430 – 660+086. Sursa de finanțare a contractului de consultanță și supervizare proiectare și execuție lucrări va fi asigurată din fonduri nerambursabile prevăzute în PNRR, componenta 4 – Transport sustenabil, durata totală estimată a serviciilor prestate fiind de 103 luni. Menționăm că tot Egis Romania a câștigat și contractul de consultanță pe lotul 3 Poieni – Aleșd.

Ultimele Articole