spot_img
luni, septembrie 26, 2022
spot_img

Efecte adverse ale legii Statutului personalului feroviar

Intrarea în vigoare a Legii privind Statutul personalului feroviar combinată cu absența cursurilor de formare profesională a tinerilor pentru domenii din sectorul feroviar ce presupun cunoștințe de specialitate vor cauza o criză a acestui sector peste câțiva ani.

doru.cireasa@clubferoviar.ro
Operatorii privati propun masuri de ajutor Ministerului TransporturilorOpinia aparține lui Vasile Șeclăman, președinte al Organizației Patronale a Societăților Feroviare Private din România (OPSFPR).

Acesta nu critică adoptarea legii, ci subliniază faptul că, în noua conjunctură, vor fi necesare măsuri de atragere a tinerilor spre sector și de calificare profesională în meseriile din sectorul feroviar.

Sectorul feroviar din România riscă să intre în colaps în 5 ani din cauza pensionării mecanicilor de locomotive si a personalului de specialitate, spune Șeclăman, la câteva zile după ce Parlamentul a votat legea privind Statutul Personalului Feroviar.

„Companiile active în sectorul transportului feroviar de marfă şi de călători se confruntă și se va confrunta în viitor cu o îmbătrânire a forţei de muncă. Acest fenomen ce va cauza provocări în a atrage personal specializat nou în următorii ani, când mare parte din angajaţii care lucrează acum în sector se vor pensiona, este principala problemă ce va trebui rezolvată cât mai urgent”, afirmă el.

Forţa de muncă din sectorul de transport feroviar ajunge rapid către vârsta retragerii din activitate, iar aceasta este una dintre provocările majore ale industrie, alături de lipsa noilor generaţii de muncitori calificaţi în domeniu.

„De exemplu, media de vârstă în cadrul companiei CFR SA este de 53 – 54 de ani, iar peste cel mult 5 ani compania ar putea intra în colaps din cauza pensionării a 30% din personal. Pe lângă acest fenomen, se mai adaugă şi restructurările şi interesul scăzut faţă de sectorul acesta al noilor generații şi astfel se va ajunge în situaţia unui deficit major de personal, dar mai ales datorită noii Legi privind <Statutul personalului feroviar> proaspăt aprobată de Parlamentul Romaniei, care prevede ieșirea la pensie a personalului respectiv cu cinci ani mai devreme”, explică el.

Ce este de făcut

Combaterea fenomenului necesită colaborare între factorii participanți la piață. „Companiile din acest sector, atât cele private, dar mai ales cele cu capital de stat, cu sprijinul MTIC și al CENAFER, trebuie să pună accentul pe cursuri de formare şi pe mediatizarea lor pentru a atrage forţă de muncă tânără, în special în zonele unde există sau urmează să se ajungă la un deficit acut de personal. La fel de importantă este și promovarea beneficiilor unui astfel de loc de muncă în rândul comunităţilor şi stimularea tinerilor să aleagă o calificare în domeniu, precum și refacerea rețelei de unitați de învățământ, profesionale și liceale”, afirmă Șeclăman.

Ce prevede Statutul

Care sunt prevedeirle ce vor permite micșorarea vârstei de pensionare cu cinci ani, dacă legea va fi promulgată de Klaus Iohannis. Acestea se găsesc la art.34 al legii.

(1) Personalul feroviar se poate pensiona, la cerere, dacă îndeplineşte condiţiile privind stagiul minim de cotizare şi vârsta standard de pensionare prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Personalul feroviar, care a realizat stagiul complet de cotizare, potrivit legii, din care cel puțin 30 de ani în activitățile prevăzute la art. 35, are dreptul la reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani fără aplicarea procentului de diminuare a cuantumului pensiei stabilit de lege.

(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, personalul feroviar beneficiază, prin cumul, de reducerea prevăzută la alin. (2) şi de reducerea vârstei standard de pensionare pentru activitatea desfăşurată în locurile de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite sau speciale de muncă.

(4) Reducerea cumulată prevăzută la alin. (3) nu poate fi mai mare de 13 ani.

(5) Membrii de familie ai personalului feroviar beneficiază de pensie de urmaş în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii ”.

Ultimele Articole