luni, septembrie 25, 2023
spot_imgspot_img

După informatizare, ARF rămâne tot cu răbojul

Deși a plătit un sistem informatic care permite aflarea de informații privitoare la vânzările de bilete ale operatorilor privați, ARF rămâne tot cu răbojul. Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) și Ministerul Transporturilor cer operatorilor de transport feroviar, într-un proiect de act legislativ, să transmită veniturile previzionate determinate pe baza volumului de transport realizat.

Ministerul Transporturilor a realizat două proiecte de acte normative care stabilesc metodologii necesare calculului compensației primite de operatori de la bugetul public.

Proiectele pot fi consultate aici și aici.

Ceea ce surpinde aici e obligația operatorilor de a „transmite veniturile previzionate, după caz, determinate direct proporțional cu volumul de tren-km realizat pe rută de circulație și respectiv pe categorie de tren în baza contractului de servicii publice”.

Răbojul mai tare decât calculatorul

Situația seamănă oarecum cu cea din anii ’90 când, apăruseră calculatoarele de mână și angajații magazinelor preferau să verifice calculele cu creionul, cum făceau până atunci, neavând încredere în noile instrumente electronice de calcul.

Obligațiile de raportare a veniturilor vin după ce ARF a plătit din fonduri publice o companie (Informatica Feroviară SA) care să îi pună la punct un sistem care, printre altele, oferă „bază de date unică și furnizare de informații privind sistemul de ticketing al operatorilor de transport feroviar de călători”, după cum a arătat aici Club Feroviar.

Primul proiect este pentru elaborarea unei metodologii de „identificare și declarare a veniturilor preliminate din transportul public de călători pe fiecare operator de transport feroviar, rută de circulație și categorie.

Proiectul stabilește obligații astfel:

-OTF are obligația de a ține o evidență distinctă pentru activitatea și serviciile care fac obiectul OSP, având organizată evidența contabilă distinctă în vederea determinării veniturilor preliminate asociate OSP;

-OTF are obligația de a transmite veniturile previzionate, după caz, determinate direct proporțional cu volumul de tren-km realizat pe rută de circulație și respectiv pe categorie de tren în baza contractului de servicii publice.

Responsabilitatea efectuării verificărilor cu privire la modul de identificare și declarare de către OTF a veniturilor preliminate din transportul public de călători pe fiecare OTF, rută de circulație și categorie de trenuri, precum și a raportării îndeplinirii obligațiilor cu caracter economic sau financiar, revine departamentului de specialitate din cadrul autorității contractante ARF în calitate de furnizor de ajutor de stat în conformitate cu procedurile proprii și cu prevederile legislative din domeniu în vigoare, mai cere acesta.

Al doilea proiect conține o metodologie de „monitorizare a veniturilor reale raportate la veniturile preliminate și implementarea acțiunilor necesare”.

OTF trebuie să țină o evidență distinctă pentru activitățile și serviciile care fac obiectul OSP, organizând evidența contabilă pe analitice distincte ale conturilor, în vederea determinării cheltuielilor și veniturilor care sunt aferente îndeplinirii OSP, precum și pentru orice alte activități și servicii care generează cheltuieli și venituri care nu au legătură cu îndeplinirea OSP, în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare, astfel încât nicio subvenție încrucișată a unor activități care nu sunt incluse în CSP 2022-2032 sau compensare în exces să nu fie produsă, arată documentul.

Sistemul de contabilitate managerială cuprinde veniturile și cheltuielile eligibile asociate OSP, previzionate sau realizate de către OTF, după caz, determinate direct proporțional cu volumul de tren-km realizat pe rută de circulație și respectiv pe rang de tren în baza CSP.

Proiectul stabilește și sancțiuni, în cazul neîndeplinirii obligațiilor. Se va reține din valoarea compensației preliminate:

– 10% din suma stabilită pentru nedefalcarea pe rute și categorii;

– 10% din suma stabilită pentru neidentificarea elementelor de cost eligibile.

Operatorii vor avea de completat următorul tabel

Ultimele Articole