marți, septembrie 26, 2023
spot_imgspot_img

DOCUMENT Drepturile angajaților și ale sindicatelor cuprinse în noul CCM la CFR Marfă

Noul CCM la CFR Marfă a fost finalizat zilele trecute, după negocierile desfășurate între sindicate și administrație. Club Feroviar vă prezintă principalele prevederi cuprinse în acest nou Contract Colectiv de Muncă, dar și documentul integral, pentru a putea fi consultat de către cei interesați. 

Fără a avea pretenția de a face o prezentare exhaustivă, spicuim din prevederile noului CCM de la CFR Marfă. Pentru cei care vor să-l consulte mai în amănunt, le dăm posibilitatea să o facă, citind documentul:

PV negociere CCM SNTFM CFR Marfa SA 24.05.2023

O primă prevedere importantă este aceea potrivit căreia durata concediului de odihnă la CFR Marfă este de 24 de zile, indiferent de vechimea în muncă.

Cu toate acestea, în anexele la CCM se află un tabel cu funcțiile și meseriile care beneficiază de o durată a concediului de odihnă mai mare. Sunt 75 de poziții în acest tabel, iar durata maximă a concediului ajunge la 34 de zile lucrătoare pe an.Protecție la concediere în noul CCM la CFR Marfă

În noul Contract Colectiv de Muncă sunt incluse mai multe măsuri de protecție a salariaților în cazul unor posibile concedieri colective.

Astfel, la aplicarea efectivă a reducerii de personal pentru fiecare structură în parte, după anularea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, vor fi incluși pe lista de concediere în ordinea următoare:

  1. a) salariaţii cu media aritmetică cea mai mică a punctajului obţinut la evaluarea anuală a activităţii profesionale din ultimii trei ani;
  2. b) salariaţii care cumulează pensia cu salariul;
  3. c) salariaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare la limită de vârstă;
  4. d) salariaţii care au fost sancţionaţi pentru consumul de băuturi alcoolice;
  5. e) salariaţii care au fost sancţionaţi pentru săvârşirea de abateri care au cauzat prejudicii societăţii;
  6. f) salariaţii care au fost sancţionaţi pentru absenţe nernotivate;
  7. g) salariaţii care au fost sancţionaţi disciplinar cu retrogradarea din funcţie sau cu reducerea salariului de bază cu 5-10%;
  8. h) salariaţii care au fost sancţionaţi pentru abateri de la regulile de siguranţa pe perioada prevăzută de art. 248 alin. 3 din Codul Muncii; salariaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare cu reducerea vârstei standard de pensionare datorită activităţii desfăşurate în grupa superioară de rmuncă şi nu au solicitat pensionarea.

Pentru o protecție suplimentară a salariaților, a fost introdusă și o măsură adiacentă. Astfel, pe lângă criteriile menționate mai sus, se va ține cont de următoarele:

– dacă măsura ar putea afecta doi soţi care lucrează în unitate, se desface contractul de muncă al unuia dintre soţi, care este de acord cu acest lucru, sau care are salariul mai mic, fără ca prin aceasta să se poată desface contractul individual de muncă unei persoane care ocupă un post nevizat de reducere;

– măsura să afecteze numai în ultimă instanţă salariaţii care sunt singurii susţinători ai familiei, precum şi salariaţii care au mai puţin de trei ani pănă la pensionare la cererea lor;

– măsura să afecteze numai salariaţii care nu au o altă formă de calificare sau pregătire profesională suplimentară celei necesare postului pe care îl ocupă.

De asemenea, este prevăzută și situația în care CFR Marfă s-ar privatiza și noul proprietar ar vrea să facă disponibilizări de personal. În atare situație, fiecare angajat concediat va primi 24 de salarii compensatorii.

Drepturile sindicatelor

În noul CCM sunt stipulate și prevederi în legătură cu drepturile de care beneficiază organizațiile sindicale reprezentative la nivel de unitate.

Angajatorul va asigura cu titlu gratuit, în unităţile proprii, organizaţiiior sindicale legal constituite la nivelul societății care au mandatat organizaţia sindicală reprezentativă semnatară a CCM, câte o cameră dotată cu mobilier şi telefon cu abonamentul plătit. Tot administrația va asigura gratuit, pentru activităţi sindicale la nivelul centralului CFR Marfă şi la nivelul fiecărui punct de lucru, pentru organizaţiile sindicale corespunzătoare ramurilor de activitate Mișcare-Comercial, Tracțiune, Vagoane câte un spațiu dotat cu mobilier, telefon cu abonamentul plătit, telefon mobil şi abonament plătit pentru liderii din cadrul punctelor de lucru nominalizati de catre organizaţia sindicală reprezentativă semnatară a CCM, alţii decât cei încadraţi în funcţia de expert reţaţii sociale, fax, copiator, calculator cu acces la rețea.

Administraţia va reţine pe statul de plată cotizaţia de sindicat, cu acordul salariatului, în conturile indicate de organizația sindicală feroviară profesională, semnatară a CCM şi care reprezintă ramura din care face parte, o cotă stabilită în consiliul de conducere al acestora.

Baza materială cu destinaţie socială, culturală, sportivă va fi folosită gratuit de sindicate, prin înţelegere cu angajatorul, pentru acţiuni din aceste domenii de activitate organizate în interesul salariaţilor.

O altă prevedere vizează deplasările făcute de reprezentanţii organizaţiilor sindicale pentru tratarea unor probleme sociale, pe baza convocărilor aprobate de conducerea SNTFM CFR Marfă sau a punctelor de lucru. Acestea se consideră deplasare în interesul serviciului, la fel ca deplasările făcute de liderii sindicali la convocarea organizaţiei sindicale semnatare a CCM şi care reprezintă ramura din care face parte.

Durata convocărilor al căror cost este suportat de societate nu poate fi mai mare de trei zile (două nopţi).

Opt experți sociali

Un alt capitol din noul Contract Colectiv de Muncă la CFR Marfă se referă la experții sociali. La art.92. se stipulează faptul că organizaţia sindicală reprezentativă semnatară a CCM desemnează reprezentanţi din rândul salariaţilor CFR Marfă pentru a fi încadraţi în funcţia de expert relații sociale.

Aceștia vor fi opt la număr, după cum urmează: trei reprezentanţi Mișcare-Comercial, doi reprezentanţi Vagoane şi trei reprezentanţi Tracțiune. Aceştia vor desfăşura activităţi în interesul salariaţilor, al subunităţii sau al CFR Marfă, atât la locul de muncă, cât şi la sediul organizaţiei sindicale, fiind considerate activități în interesul serviciului.

Aceștia vor beneficia de telefoane mobile cu plata abonamentului, precum și de opt autoturisme fără șofer, cu o cotă lunară de 100 de litri de combustibil. Cheltuielile legate de întreținerea și repararea acestora vor fi suportate de către angajator.

Ultimele Articole