spot_img
miercuri, decembrie 7, 2022
spot_img

Dovada incompetenței. Grindeanu nu știe ce se plătește din compensație mai întâi. Salariile ceferiștilor sau TUI la CFR

Calitatea vieții într-o țară și nivelul de dezvoltare a acesteia sunt dependente de calitatea politicilor publice urmate și cea a legilor adoptate. Club Feroviar vă prezintă dovada haosului care domnește în capul celor care conduc și care încasează salarii mult peste majoritatea românilor. În doar o lună, prevederile despre modul de utilizare a compensației primite de operatorii feroviari de călători au fost schimbate la 180 de grade. Însă, din amatorism, conducerea Ministerului Transporturilor nu a abrogat prevederi vechi de doar o lună, iar acum suntem pe cale să avem noi prevederi care se bat cap în cap cu cele vechi.

Este vorba despre legislația privind modul de utilizare a compensației primite de la stat de către operatorii feroviari de călători.

La începutul lunii iulie, Guvernul a adoptat Ordonanța 107/2022 de modificare a altei ordonanțe din 1998 privind funcționarea CFR. Noua prevedere arată că aceste compensații încasate de operatori de la stat se folosesc în principal pentru plata TUI.

Astfel, OUG 107 spune:

(20) Sumele aferente compensației de serviciu public prevăzute la alin. (16) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu indicatorii tehnico-economici aprobați conform prevederilor alin. (6), în limita sumelor aprobate cu această destinație, potrivit legii.

(22) Sumele prevăzute la alin. (20) se utilizează cu prioritate pentru achitarea integrală către administratorul sau gestionarii infrastructurii feroviare publice, după caz, a obligațiilor curente privind tarifele aferente serviciilor furnizate în vederea realizării obligațiilor de serviciu public prevăzute la alin. (2), precum și pentru achitarea integrală a obligațiilor curente privind contravaloarea energiei electrice consumate.

Prevederile sunt unele prostești, căci ar obliga, de exemplu CFR Călători să achite mai întâi TUI la Infrastructură apoi, dacă rămân bani, să achite salariile angajaților. Dacă nu ar face acest lucru, CFR Călători ar risca să nu primească luna următoare compensația de la buget. Mai rău, cum CFR Călători are datorii la CFR SA, nu ar ajunge niciodată să plătească salarii, căci toți banii i s-ar duce pe plata vechilor obligații.

Situația adoptată de Guvern este atât de absurdă încât l-a determinat pe directorul general, Traian Preoteasa, să iasă din cochilia sa și să atenționeze Ministerul asupra gafei. Club Feroviar a relatat aici situația. Semnalul de alarmă a fost tras de Traian Preoteasa la 19 iulie, dată care trebuie reținută din motive pe care le vom vedea.

Mai mult, Preoteasa a atras atenția și asupra altui fapt. Obligația de plată preferențială către CFR SA încalcă Codul Muncii care spune că salariile angajaților se plătesc prioritar. Codul Muncii este o lege organică, OUG din iulie este doar o prevedere scrisă prost de Guvern. Mai mult, însăși legislația insolvenței trece angajații unei societăți drept creditori de prim rând în cazul unei insolvențe sau faliment.

Grindeanu pare că înțelege. Pe jumătate

La doar zece zile după scrisoarea lui Preoteasa, ministerul condus de Sorin Grindeanu pare a înțelege situația și elaborează un proiect de act normativ în care, surpriză!, zice că de fapt salariile se plătesc primele.

Proiectul publicat zilele trecute pe situl ministerul Transporturilor se numește Ordonanță privind reglementarea unor măsuri financiar – fiscale și bugetare. Articolul 1 spune:

”La articolul 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(1) Sumele reprezentând compensaţii de la bugetul de stat prevăzute la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se solicită Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de către operatorii de transport feroviar public de călători şi se utilizează cu prioritate pentru:

a) achitarea obligațiilor salariale, în conformitate cu prevederile art. 161 din Legea 53/2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; (brusc vedem cum Ministerul Transporturilor își aduce aminte de Codul Muncii).

b) achitarea obligaţiilor curente către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

c) achitarea obligaţiilor curente către administratorul infrastructurii feroviare publice, a tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, precum şi plata contravalorii energiei electrice aferente lunii anterioare”.

Deodată, în nicio lună, plata TUI a trecut pe locul 3 ca obligație de plată pentru CFR Călători. Paradoxal însă vechea prevedere din iulie, anume OUG care obligă operatorii să achite prima dată TUI la CFR, este în vigoare și nu este clar care act normativ va trebui luat în considerare.

Proiectul actului normativ se află în dezbaterea ministerului până la data de 5 august și poate fi consultat aici.

Ultimele Articole