spot_img
vineri, mai 27, 2022
spot_img

Două contestații la licitația ARF de rame electrice

Alstom și Siemens contestă la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) raportul procedurii organizate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară pentru achiziția de Rame Electrice Regionale (REM).

Contestațiile au fost depuse în data de 27 septembrie (Alstom) și 30 septembrie (Siemens). Potrivit documentelor depuse în SICAP – Sistemul Electronic de Achiziții Publice, Alstom cere respingerea ambelor oferte pe considerente invocate în cuprinsul contestației, în timp ce Siemens are obiecții privind celelalte două oferte.

Alstom cere CNSC să anuleze procesul verbal al ședinței de evaluare și să constate inadmisibilitatea ofertelor CRRC și Siemens în timp ce Siemens cere CNSC reevaluarea ofertelor prin prisma aspectelor criticate.

Ca și cum cele două contestații nu ar fi suficiente pentru a întârzia procedura, SICAP prezintă zilele acestea numeroase blocaje, fapt care a împiedicat unii dintre participanții la licitație să depună documentele necesare în licitație, după ce ofertele lor tehnice și financiare au fost declarate admisibile.

Argumentele invocate în contestații privesc consumul energetic declarat, capacitățile de transport, capacitatea ofertanților de a respecta termenele de livrare, fiabilitatea ramelor sau posibile ajutoare de stat primite.

Licitaţia pentru achiziţia de material rulant nou vizează iniţial 40 de trenuri electrice regionale RE-R, cu posibilitatea suplimentării cu încă 40 de rame electrice. Noile rame vor circula cu viteză maximă de 160 km/oră. Operatorul economic care ofertează trebuie să facă dovada că în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani, a furnizat minimum 40 produse similare și a asigurat servicii de mentenanță ale ramelor electrice în valoare de minimum 114,28 milioane lei, fără TVA, echivalentul a 24 milioane de euro fără TVA.

Finanțarea proiectului este asigurată din Programul Operaţional Infrastructură Mare – POIM și bugetul de stat. ARF are calitatea de beneficiar direct în cadrul POIM, în condiţiile prevăzute în Ghidul solicitantului, pentru fondurile alocate sectorului de transport feroviar.
Valoarea estimativă a procedurii este cuprinsă între 1,7 și 4,55 miliarde lei, valoarea superioară fiind valabilă în cazul în care ARF mai cumpără 40 de rame.

Potrivit informațiilor precedente deținute de Club Feroviar,  în cazul în care asocierea CRRC – Astra Vagoane va câștiga contractul, primele rame urmează să fie aduse din China însă următoarele vor fi asamblate la Arad. Deasemenea, mentenanța ramelor ar urma să fie făcută de Astra Vagoane Arad.

Ramele propuse de cei trei

Oferta tehnică prezentată de Alstom a prevăzut rama electrică Coradia Stream, model aflat în exploatare în Italia. Chinezii de la CRRC, asociați cu Astra Vagoane, au propus o ramă electrică de concepție proprie EMU intercity model care nu se mai află în exploatare în Europa. Și în fine, Siemens a propus modelul Desiro ML OBB cityjet care se află în exploatare în Austria și Germania.

Toate cele trei propuneri au fost declarate conforme tehnic de către experții propuși de Banca Europeană de Investiții – echipa de suport a proiectelor PASSA. Dar cum stau cele trei oferte la criteriul cost – calitate luat în calcul la acordarea contractului?

Din punct de vedere al costurilor sunt luate în calcul costurile de producție, respectiv prețul de achiziție a ramelor electrice, costurile de întreținere pentru 40 de rame în 30 de ani, multiplicat cu distanța medie estimată în caietul de sarcini și consumul de energie.

Consumul declarat de cei trei a variat între 3,79 kwh/km și 5,74 kwh/km. La capitolul rame puse în funcțiune pe rețeaua europeană punctaj superior obțin producătorii europeni.

Unul dintre factorii luați în calcul la desemnarea câștigătorilor va fi capacitatea de transport a ramelor. Practic, fiecare 10 locuri în plus peste cele 200 de locuri cerute minim prin documentația de licitație au adus în plus câte 2%. Condiția a fost să se respecte raportul locuri pe scaune – în picioare cerut. Maximul atins a fost 50 de locuri în plus care a adus 10% la punctaj. Din acest punct de vedere, cele trei oferte au prevăzut până la 32 de locuri în plus.

Un alt factor luat în calcul a fost programul de livrare, respectiv cel de livrare a primei unități și livrarea întregii cantități. Ofertele depuse au prevăzut termene de livrare a primei unități între 18 și 24 de luni , respectiv minimul și maximul admis, și 31 – 40 de luni pentru întreaga cantitate (minimul admis fiind totuși 32 de luni).

 

Ultimele Articole