luni, februarie 19, 2024
spot_img

Dan Costescu, posibilă deturnare de fonduri la CFR Călători, cu subvenția primită de la stat

O posibilă deturnare de fonduri la CFR Călători s-a produs în ultima perioadă. Operatorul feroviar de stat a încasat compensația (subvenția), pe care însă nu a folosit-o așa cum prevede legislația în vigoare, pentru plata datoriilor către gestionarul infrastructurii. Astfel s-a ajuns la situația în care angajații CFR Călători și-au primit salariile, dar cei ai CFR SA au stat cu inima strânsă până în ultima clipă.

Adrian Bărbulescu

deturnare de fonduri la CFR Călători CV-ul lui Dan Costescu

Cu ajutorul unor juriști, Club Feroviar a pus cap la cap prevederi ale mai multor acte normative, demers în urma căruia a reieșit că directorul general al CFR Călători, Dan Costescu, este posibil făptuitor al infracțiunilor de abuz în serviciu și deturnare de fonduri.

CFR Călători nu a plătit TUI, CFR SA era cât pe ce să rămână fără bani de salarii

Potrivit ultimelor informații obținute de publicația noastră, datoriile CFR Călători către CFR SA provenite din cauza neplății Tarifului pentru Utilizarea Infrastructurii (TUI) depășesc 200 milioane de lei. Într-o exprimare mai plastică, e ca și cum ai merge cu mașina pe drumurile naționale fără să plătești vinieta.

Din această cauză, angajații CFR SA erau în pericol să nu-și încaseze azi (miercuri, 20 mai) salariile, pentru că gestionarul infrastructurii nu avea disponibilități bănești, așa cum a avertizat încă de ieri Club Feroviar. Practic, datoriile mici către CFR SA, punct forte de mândrie a actualei conduceri a CFR Călători la instalarea acesteia la cârma companiei, sunt istorie. În urmă cu o lună, în discuții similare, se vehicula suma de 192 milioane lei TUI neplătit. Acum a crescut la peste 200 de milioane.

Compensația trebuia cheltuită cu prioritate pentru plata TUI

Dar să vedem, din punct de vedere legal, cum ar fi trebuit să procedeze conducerea CFR Călători, societate care, după cum știe toată lumea, nu se poate susține din încasările proprii, ci primește o compensație (subvenție în limbajul comun) de la statul român (așa cum se întâmplă în toate țările europene și nu numai), prin intermediul Autorității de Reformă Feroviară.deturnare de fonduri la CFR Călători

Răspunsul îl găsim în Ordonanța de Urgență nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Actul normativ nu se referă doar la anul 2014, așa cum s-ar putea crede la prima vedere. Prevederile care se aplică strict în 2014 sunt semnalizate corespunzător, iar celelalte sunt general valabile, începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței.

”Sumele reprezentând compensații de la bugetul de stat prevăzute la art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se solicită Ministerului Transporturilor de către operatorii de transport feroviar public de călători și se utilizează cu prioritate pentru:

  1. a) achitarea obligațiilor curente către administratorul infrastructurii feroviare publice, a tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, precum și plata contravalorii energiei electrice aferente lunii anterioare;
  2. b) achitarea obligațiilor curente către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate”, se arată la articolul 23 al actului normativ menționat.

Posibilă deturnare de fonduri la CFR Călători. Faci alte cheltuieli doar dacă mai rămân bani

Cu alte cuvinte, operatorii feroviari, în speță CFR Călători, trebuie mai întâi să plătească TUI din banii primiți drept compensație și abia mai apoi, dacă mai rămân bani, să facă alte cheltuieli.

De altfel, acest lucru este specificat negru pe alb și în Ordonanță: ”Diferența dintre suma alocată și sumele utilizate potrivit alin. (1) lit. a) și b) se utilizează pentru asigurarea celorlalte cheltuieli prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor de transport feroviar public de călători”. Lucru care, așa cum am văzut, nu s-a întâmplat.

Legalitatea cheltuirii compensației trebuia verificată de ARF

Și, cum transportul feroviar nu e sat fără câini, cineva trebuia să verifice dacă lucrurile s-au desfășurat conform legii.deturnare de fonduri la CFR Călători

”Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor prevăzute la alin. (1) și (2)”, se arată în continuare în textul cadrului legislativ. Prin înființarea, în 2016, a Autorității de Reformă Feroviară, aceasta a preluat de la Ministerul Transporturilor atribuțiile de acordarea a compensațiilor către operatorii feroviari de călători și de verificare a modului cum acestea sunt cheltuite.

Club Feroviar i-a solicitat președintelui ARF, Gigi Gavrilă, un punct de vedere în această chestiune, iar răspunsul a fost să trimitem pe e-mail o solicitare oficială, cu promisiunea că ni se va răspunde cu celeritate, ceea ce am și făcut. Până la ora publicării acestui articol, răspunsurile ARF nu ne-au parvenit. În momentul în care le vom primi, le vom publica.

Posibilă deturnare de fonduri la CFR Călători. Închisoare de la 5 la 15 ani

De prevederile acestei Ordonanțe de Urgență se leagă și alte texte legislative în vigoare. Una dintre ele este cuprinsă în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

”Sunt pedepsite cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite:

(…) b) acordarea de credite sau de subvenții cu încălcarea legii sau a normelor de creditare, neurmărirea, conform legii sau normelor de creditare, a destinațiilor contractate ale creditelor sau subvențiilor ori neurmărirea creditelor restante;

  1. c) utilizarea creditelor sau a subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate”, se arată la articolul 10, secțiunea a 3-a ”Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție” din Legea menționată.

Cu alte cuvinte, ar putea fi pasibili de pedepse cu închisoare atât cel care acordă subvenția (în cazul nostru compensația) și nu verifică modul cum a fost cheltuită (în speță ARF, prin președintele Gigi Gavrilă), cât și cel care a folosit banii în alt mod decât cel prevăzut de lege (în speță SNTFC CFR Călători, prin directorul general Dan Marian Costescu). Club Feroviar a încercat, printr-o solicitare oficială adresată CFR Călători, să afle punctul de vedere al societății în această chestiune. Până în momentul de față, nu am primit niciun răspuns. În momentul în care CFR Călători va răspunde solicitării noastre vorm publica răspunsurile.

Dan Costescu ar putea intra sub incidența Codului Penal

În finalul argumentațiie juridice, precizăm că Dan Costescu ar pute intra și sub incidența articolului 297 din Codul Penal: ”Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

Operatorul de stat este păsuit, cei privați sunt executați direct

Operatorii privați de transport de călători reclamă dubla măsură pe care o aplică autoritățile statului în privința achitării Tarifului pentru Utilizarea Infrastructurii. ”Dacă ar fi fost un operator privat, clar l-ar fi executat. O perioadă ar fi fost taxat cu penalități, apoi i s-a fi interzis circulație pe toate trasele sau pe unele trase. Este o discriminare făcută de CFR SA cu ajutorul Ministerului Transporturilor și al Autorității de Reformă Feroviară. Piața de transport feroviar, atât cea de călători cât și cea de marfă, trebuie tratată unitar”, a declarat pentru Club Feroviar reprezentantul unui transportator feroviar privat de călători, care a dorit să-și păstreze anonimatul.

CFR Marfă plătește și TUI, și salariile, și obligațiile la stat

Fără putință de tăgadă, toți operatorii feroviari, inclusiv CFR Călători, trec printr-o perioadă dificilă din cauza restricțiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus. Numai că toți ceilalți își plătesc obligațiile conform legii.

O altă societate de stat aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, CFR Marfă, se află și ea într-o situație dificilă. Cu toate acestea și în pofida faptului că nu primește compensație, transportatorul național de marfă își plătește obligațiile curente către bugetul statului și TUI către CFR SA. Datoriile istorice sunt ”înghețate” prin procedura de concordat preventiv în care se află societatea. În plus, și salariile se plătesc la timp.

 

Ultimele Articole