spot_img
sâmbătă, iulie 2, 2022
spot_img

Atribuirea contractului pentru repararea liniei distruse de deraierea de la Dorobanțu, anulată de CNSC

Decizia de atribuire, de către Regionala Constanța a CFR SA, a contractului pentru repararea liniei distruse de deraierea de la Dorobanțu din luna iulie a fost anulată de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Decizia CNSC a fost luată după ce atât asocierea care a contestat atribuirea, cât și Regionala Constanța și-au susținut argumentele, presărate cu definiții din Dicționarul Explicativ al Limbii Române (Dex) și acuzații de copy-paste.

”Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor decide: Admite contestaţia depusă de SC Proiect Consult SRL în contradictoriu cu entitatea contractantă CNCF „CFR” SA Sucursala Regională CF Constanţa Unitate operaţională şi, pe cale de consecinţă, respinge cererea de intervenţie formulată de SC Wiebe Romania SRL, anulează raportul procedurii de atribuire şi actele subsecvente şi obligă entitatea contractantă la reevaluarea ofertei contestatorului, începând cu propunerea tehnică, reevaluare care se va efectua potrivit documentaţiei de atribuire, a prevederilor legale şi a celor reţinute în motivare în termen de 10 zile de la comunicare. Obligatorie. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare”, se arată în decizia CNSC obținută de Club Feroviar.

Deraierea de la Dorobanțu de pe 20 august, urmată de cea de le Fetești

ciculația feroviară București-Constanța
Deraierea de la Fetești a blocat total circulația pe M800

Dar să vedem cum s-a ajuns aici. Pe 20 iulie, între stațiile Dorobanțu și Basarabi s-a produs o deraiere gravă a unui tren de marfă. O piesă de la un vagon al unui tren de marfă a căzut pe schimbătorul 22 stația CFR Dorobanțu km 198+800 Magistrala 800, ceea ce a antrenat deraierea trenului în cauză. Trenul a mers până la 203+900, adică 5 km. Multe traverse și dispozitive DAM de pe schimbătorii de cale și din capul Y al stației Dorobanțu au fost distruse și la fel multe traverse de pe podul feroviar de la km 201+ 400.

A doua zi, un alt tren de marfă a deraiat la intrarea în stația Fetești, blocând complet circulația pe M800.

Procedura de licitație pentru repararea infrastructurii distruse, lansată în august

Apoi, pe 17 august, în sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce avea ca obiect ”Înlocuire traverse din beton pe linia I 800 București-Constanța, între stațiile Dorobanțu-Basarabi”.

Valoarea totală estimată a contractului ce se dorea a fi încheiat era de 6,3 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,3 milioane de euro. Lucrările presupun înlocuirea traverselor necorespunzătoare din beton precomprimat și din lemn special de pod, afectate de material rulant deraiat, cu material similar nou și executarea lucrărilor la instalațiile SCB și LC afectate, pe linia I 800 București-Constanța, între stațiile Dorobanțu-Basarabi, în scopul readucerii căii în regim normal de funcționare și al eliminării restricției de viteză existente.

Regionala Constanța a atribuit contractul către Wiebe, descalificând oferta concurentă

deraierea de la DorobanțuPână la termenul limită de 7 septembrie, au fost depuse două oferte, din partea SC Wiebe România SRL, având ca subcontractant SC Construcții Feroviare Mureș SA, și din partea asocierii SC Proiect Consult SRL – Euroconstruct Trading 98 SRL, având ca subcontractant SPIACT Craiova SA.

După o serie de solicitări de clarificări, entitatea contractantă a decis, pe 20 septembrie, descalificarea ofertei depuse de asocierea menționată, despre care a menționat că este ”neconformă, fiind incompletă”. Apoi, pe 29 septembrie, oferta Wiebe a fost desemnată câștigătoare.

Asocierea Proiect Consult – Euroconstruct Trading 98 a contestat la CNSC decizia de atribuire

licitația pentru linia Arad-TimișoaraAsocierea descalificată de comisia de licitație de la Regionala Constanța a contestat decizia la CNSC, susținând că a avut parte de tratament discriminatoriu.

Unul dintre multele aspecte amintite în plângere este acela că Wiebe România a răspuns suspect de prompt la solicitările de clarificări, de parcă s-ar fi așteptat dinainte. ”Contestatorul este surprins de faptul că atât la solicitarea documentelor justificative pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prezentate în DUAE, cât şi la solicitarea completării documentelor lipsă, din partea comisiei de evaluare, ofertantul respectiv a răspuns în aceeaşi zi cu primirea solicitărilor la nivel de aproximativ 5, respectiv ceva peste 2 ore. În opinia sa, semne de întrebare ridică mai ales a doua solicitare, care fiind omisiunea ce necesita luarea la cunoştinţă a postării pe SEAP, de către ofertant, contactarea subcontractantului declarat, pregătirea documentelor de către acesta, transmiterea lor antreprenorului general şi postarea răspunsului la clarificări pe SEAP, totul în puţin peste 2 ore”, se arată în documentul menționat.

Acuzații de copy-paste din partea Regionalei Constanța

Acuzațiile nu au lipsit nici din partea entității contractante, Regionala Constanța a CFR SA. Una dintre acestea este că asocierea descalificată ar fi făcut, la întocmirea ofertei, copy-paste din documentația de licitație.

”Comparând propunerea tehnică depusă de SC Proiect Consult SRL, lider al Asocierii SC Proiect Consult SRL – SC Euroconstruct Trading 98 SRL cu textul din cuprinsul caietului de sarcini, intervenientul (Regionala Constanța – n.red.) reţine că acest ofertant s-a mulţumit doar să copieze/reproducă fidel în oferta sa cerinţele din caietul de sarcini”, se arată în Decizia CNSC. Membrii Consiliului nu au ținut însă cont de acest lucru, considerând că documentația a fost depusă potrivit prevederilor legale.

Clarificări de nuanțe ale limbii române, cu trimitere la DEx

În textul documentului la care facem referire se regăsesc și aspecte lingvistice ale disputei pentru contractul privind refacerea infrastructurii distruse de deraierea de la Dorobanțu.

”Pentru început, contestatorul (asocierea descalificată – n.red.) redă înțelesul conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române al cuvintelor <omisiune>, <neconform>, <modifică>, <modificare>, <completa>”, se arată în Decizia CNSC. Aceste clarificări au ajutat la luarea deciziei de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.

Observațiile CNSC în legătură cu atribuirea contractului de refacere a infrastructurii distruse de deraierea de la Dorobanțu

După ce a analizat toate probele depuse la dosar, CNSC a conchis că la nivelul comisiei de licitație a fost aplicat un tratament discriminatoriu între cele două oferte depuse. Lucru care, spun ei, putea fi evitat prin solicitarea în mod egal de clarificări celor doi ofertanți.

”Pe cale de consecinţă, deşi în speţa de faţă  puteau fi clarificate în mod simplu anumite aspecte legate de conținutul propunerii tehnice depuse de contestator, prin solicitări de clarificări, ca măsură de rezolvare facilă a unor neclarităţi, comisia de evaluare a luat o  decizie contrară, fiind încălcat în mod evident şi principiul  proporţionalităţii  măsurilor adoptate care impunea analiza ofertei prin raportare la  scopul achiziției, și nu la interpretări excesiv de formaliste, contrare preverilor legale aplicabile”, se mai arată în documentul citat.

Pericol de pierdere a finanțării

În concluzie, Regionala Constanța a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA va trebui să anuleze procedura de atribuire a contractului și să reevalueze oferta depusă de asocierea SC Proiect Consult SRL – SC Euroconstruct Trading 98 SRL. Demers în urma căruia nu este sigur că oferta câștigătoare va fi tot a germanilor de la Wiebe.

Însă problema cea mai mare legată de întârzierea atribuirii acestui contract este reprezentantă de riscul pierderii finanțării. Cum banii sunt alocați de la bugetul statului, există riscul ca ei să fie pierduți dacă lucrarea nu se finalizează până la data de 10 decembrie 2021.

Ultimele Articole