spot_img
miercuri, decembrie 7, 2022
spot_img

Demarează licitația pentru trenuri pe hidrogen. Este acesta cu adevărat nepoluant?

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a transmis în SICAP – Sistemul Electronic de Achiziții Publice anunțul de participare aferent proiectului de investiții „Achiziție 12 automotoare în tracțiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen”.

După finalizarea procedurii de verificare ex-ante a ANAP, anunțul va putea fi consultat atât în platforma europeană de licitații (TED), cât și în cea națională (SICAP).

Astfel, prin acest obiectiv de investiții, ARF dorește să achiziționeze cele 12 automotoare în tracțiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen și serviciile de mentenanță și reparații necesare funcționării acestora, precum și serviciile de alimentare cu hidrogen.

Automotoarele vor fi utilizate pentru rutele aflate sub contracte de servicii publice, pe liniile neelectrificate (București – Pitești, București – Otopeni, București – Târgoviște), atribuite în mod competitiv unor operatori de transport feroviar, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/2007/CE cu modificările ulterioare și potrivit legislației din România.

Finanțarea proiectului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, „Componenta 4 – Transport durabil” și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Obiectivul acestei componente este de a spori sustenabilitatea sectorului transporturilor din România prin sprijinirea tranziției verzi și digitale a sectorului, respectiv de a dezvolta o infrastructură de transport durabilă și ecologică, cu standarde de siguranță adecvate, care să contribuie la finalizarea rețelelor transeuropene de transport (TEN-T) și la descongestionarea nodurilor urbane.

Tranziția „verde” invocată de ARF nu are loc dacă hidrogenul de propulsie este obținut din gaz metan. Pentru a fi verde, hidrogenul trebuie obținut prin electroliza apei, procedeu scump și care presupune, la rândul lui, utilizarea energiei regenerabile. Tehnologia este oarecum la concurență cu cea a trenurilor hibride pe baterii care se încarcă pe secțiunile electrificate și folosesc bateriile pe cele neelectrificate.

Ultimele Articole