sâmbătă, iunie 3, 2023
spot_img

Regionala Timișoara lansează lucrări pentru decolmatarea albiilor râurilor la poduri și podețe

Regionala Timișoara a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări pentru decolmatarea albiilor râurilor la poduri și podețe feroviare.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat luni dimineață anunțul de licitație, în procedură simplificată, ce are ca obiect ”Lucrări de decolmatare a albiilor la poduri și podețe”. Valoarea totală estimată a contractului este de 439.766 de lei, echivalentul a aproape 90.000 de euro.

Reviziile făcute pe liniile de cale ferată aflate în administrarea Sucursalei RCF Timișoara au evidențiat că numeroase poduri și podețe au albiile colmatate cu aluviuni, fenomen natural favorizat de ploi și viituri. Forța de muncă insuficientă de la districtele LAT pentru asigurarea necesarului de lucrări anuale instructionale și potențialul pericol de inundații a infrastructurii feroviare în perioadele cu ploi abundente din cauza neasigurării secțiunii de scurgere corespunzătoare impune intervenția cu firme autorizate și specializate în execuția acestor categorii de lucrări. Prin execuția lucrărilor de decolmatare va fi eliminat potențialul pericol de inundare a liniilor de cale ferată în perioadele cu ploi abundente din cauza neasigurarii secțiunii de scurgere corespunzătoare și se va asigura un regim normal de scurgere a cursurilor de apă în zona podurilor de cale ferată, menținând profilul albiilor la nivelul proiectat.

În urma prioritizării au fost considerate de importanță majoră și vor fi supuse achiziției lucrările de decolmatare ale podurilor și podețelor CF de la următoarele poziții kilometrice: km 444+734, km 462+501; km 463+585 de pe linia 100 Orșova-Timișoara Nord; km 1+670 DI, DII; km 4+810 linia 202B; km 33+912 DI, DII; km 37+567 DI, DII; km 38+035 DI, DII; km 47+500 DI, DII; km 50+185 DI, DII; km 52+326 DI, DII de pe linia 116 Simeria-Petroșani; km 9+487 de pe linia 216 Ilia-Lugoj și km 89+866; km 90+077 de pe linia 117 Livezeni-Lupeni.

Lucrarea ce urmează a fi achiziționată cuprinde: defrișări de vegetație; săpături manuale și mecanizate în secțiunea de scurgere a podurilor și podețelor; împrăștierea și nivelarea pământului rezultat din săpături în afara zonei de influență a liniei acolo unde relieful zonal o permite sau transportul, împrăștierea și nivelarea acestuia în depozite stabilite de comun acord cu beneficiarul, după caz.Condiții de participare la licitația pentru decolmatarea albiilor râurilor

Pentru participarea la licitație, ofertanţii vor prezenta o listă a principalelor lucrări similare cu obiectul procedurii executate în ultimii cinci ani de zile calculați de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Lista va conține valori, perioade de execuție, beneficiari, din care să rezulte că a executat unul sau mai multe contracte similare cu obiectul procedurii în domeniul feroviar în valoare individuală/cumulată de minimum 430.000 de lei.

Garanţia pentru participare este de 4.397 lei fară TVA. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 10 noiembrie 2021, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 10 mai 2022.

Ultimele Articole