spot_img
sâmbătă, mai 28, 2022
spot_img

EXCLUSIV Aritmetica lui Dan Costescu privind datoria CFR Călători la TUI: 7%=73%

Datoria CFR Călători către CFR SA la plata Tarifului pentru Utilizarea Infrastructurii (TUI) reprezintă 73,17% din totalul sumelor pe care gestionarul infrastructurii feroviare le are de recuperat de la companiile de stat și private care desfășoară transport, de marfă sau pasageri, pe căile ferate române. Cifrele obținute de Club Feroviar, care reflectă situația la data de 21 mai 2020, contrazic afirmațiile conducerii operatorului de stat de transport feroviar de călători, care susține că procentul este de numai 7%. În altă ordine de idei, Autoritatea de Reformă Feroviară confirmă faptul că subvenția (compensația) trebuia cheltuită cu prioritate pentru plata TUI.

Adrian Bărbulescu

datoria CFR Călători sunt trenuri aglomerate la CFR Călători CFR Călători la rectificarea bugetară restrângere de activitate la CFR Călători Covid 19

 

Într-o replică trimisă Club Feroviar după articolul în care demonstram că angajații CFR SA au fost pe punctul de a nu-și lua salariile la timp din cauza datoriilor CFR Călători, conducerea operatorului feroviar de stat, în frunte cu directorul general Dan Costescu, susține că acestea sunt de  139 milioane de lei.

CITEȘTE și Dan Costescu, posibilă deturnare de fonduri la CFR Călători, cu subvenția primită de la stat

Datoria CFR Călători este de peste 200 milioane de lei, nu de 139 de milioane

Prima inadvertență, ca să nu spunem minciună. Potrivit datelor obținute de Club Feroviar, suma totală datorată de CFR Călători pentru TUI, valabilă azi, 21 mai 2020, este de 207.109.580,33 lei, din care 171.496.097,13 lei reprezintă sume restante, iar restul datoria curentă.

”Pe piața de transport feroviar, CFR Călători nu este singurul operator care circulă pe calea ferată din România, existând în acest moment 32 de operatori feroviari, iar datoriile acestora însumate depășesc în prezent 1.900 milioane lei. Acest lucru înseamnă că procentul datoriei CFR Călători din totalul datoriilor operatorilor feroviari este undeva la 7%, valoare care nu mai are nevoie de niciun comentariu”, se mai arată în adresa trimisă de CFR Călători în virtutea dreptului la replică.

Restanțele istorice ale CFR Marfă sunt garantate cu ipotecă, deci nu pot fi luate în calcul

A doua inadvertență în ceea ce privește datoria CFR Călători și creanțelor CFR SA. Mult mai mare, de această dată. Potrivit aceleiași situații, la data de 21.05.2020, valoarea totală a creanțelor CFR SA aferente TUI către toți operatorii feroviari, de marfă sau de călători, de stat sau privați, este de 283.038.005,31 lei.

În această sumă, evident, nu este inclusă datoria istorică a CFR Marfă, de 1.059.641.963 lei. Și nici nu avea de ce să fie inclusă, având în vedere că ea este aferentă procedurii de concordat preventiv, încasarea urmând să se faca potrivit Ofertei de concordat omologate de Tribunalul București. În plus, creanța este garantată cu bunuri mobile și imobile, potrivit contractului de ipotecă nr.1/2098/30.03.2020.

Dan Costescu spune 7%, cifrele îl contrazic: 73,17%

Acestea fiind lămurite, nu ne rămâne decât să facem un calcul simplu, din care reiese faptul că datoria înregistrată de CFR Călători la plata TUI reprezintă 73,17% din totalul sumelor pe care CFR SA le poate recupera de la operatorii de transport feroviar din România.

Vom trece peste partea în care actuala conducere a CFR Călători dă vina pe fosta conducere (un fel de ”greaua moștenire” în variantă feroviară) și pe pandemia de coronavirus. Da, CFR Călători a fost afectată de pandemie, dar și celelalte companii au resimțit același impact.

CFR Călători recunoaște că a folosit compensația pentru plata salariilor

În aceeași replică, CFR Călători recunoaște că a folosit compensația primită de la ARF pentru a plăti salariile angajaților: ”În temeiul art. 161 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii: <Art. 161. – Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor>. Ca urmare, CFR Călători plătește cu prioritate salariile angajaților proprii înainte de orice altă cheltuială”.

Apoi, după plata salariilor, societatea susține că a achitat datoriile către bugetul statului: ”(…) achitarea datoriilor catre bugetul de stat (ANAF) trebuie făcută înaintea oricărei alte cheltuieli, care ar putea periclita obținerea certificatului de atestare fiscală. Fără acest certificat, CFR Călători nu ar mai încasa compensația (subvenția) și ar intra în scurt timp în colaps financiar”.

ARF are o abordare diferită, care confirmă dezvăluirile făcute de Club Feroviar

Nu de aceeași părere este însă și Autoritatea de Reformă Feroviară, cea care alocă subvențiile (compensațiile) și verifică modul cum acestea au fost cheltuite. ”Referitor la restanţele S.N.T.F.C. CFR-Călători SA, înregistrate la plata Tarifului de Utilizare a Infrastructurii Feroviare către C.N.C.F. CFR SA (TUI), precizăm că obligaţia legală de prim nivel (sublin.ns), în afara prevederilor O.U.G. 12/1998, este stabilită prin Contractul de acces infrastructură, încheiat între C.N.C.F. CFR SA şi S.N.T.F.C. CFR Călători SA, prin care sunt stabilite drepturile de exploatare a infrastructurii feroviare, obligaţii şi răspunderi ale părţilor, parametrii de performanţă privind calitatea serviciilor şi punctualitatea trenurilor şi nivelul TUI şi al tarifelor pentru celelalte servicii”, se arată în răspunsul ARF la solicitarea făcută de Club Feroviar.

Datoria CFR Călători poate duce la interzicerea accesului pe infrastructură

În plus, ARF amintește faptul că, potrivit art. 12 alin. 4 din HG nr.581/1998 privind înfiinţarea CNCF CFR SA, aceasta din urmă poate suspenda, temporar, accesul pe infrastructură operatorilor feroviari care depăşesc termenele de plată a tarifului, dacă întârzierea la plată este  mai mare de trei  zile lucrătoare.

”În astfel de situaţii, la sesizarea CFR, Ministerul Transporturilor poate suspenda sau anula licenţa operatorului feroviar”, se mai arată în textul de lege menționat.

Obligația primordială este plata TUI

Președintele ARF, Gigi Gavrilă, invocă, în răspunsul trimis către Club Feroviar, același act normativ menționat de noi în articolul de ieri, în care semnalam o posibilă deturnare de fonduri la CFR Călători. ”În concret, ARF solicită, în conformitate cu prevederile art. 23 din OUG 103/2013, SNTFC CFR-Călători SA transmiterea declaraţiei pe proprie răspudere asupra utilizării cu prioritate a sumelor estimate a fi acordate, reprezentând compensaţia aferentă lunii în curs, pentru:

  • achitarea obligaţiilor către administratorul infrastructurii feroviare publice, precum şi plata contravalorii energiei electrice;
  • achitarea obligaţiilor curente către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat;
  • alte plăţi”.

Cu alte cuvinte, obligația primordială a CFR Călători, ca de altfel a oricărui operator feroviar, este plata TUI, urmată de plățile către stat. De unde tragem concluzia că, da, plata salariilor este prioritară potrivit Codului Muncii, nu însă din banii primiți cu titlu de compensație (subvenție).

Operatorii feroviari, obligați să justifice sumele primite de la ARF

La rândul ei, mai precizează ARF, CFR Călători ”detaliază suma ce reprezintă compensaţia încasată pentru luna anterioară, utilizată astfel:

–           cuantumul plăţii TUI către CNCFR şi a contravalorii energiei electrice către Electrificare CFR;

–           valorile obligaţiilor curente achitate parţial către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi salarii”. După cum se poate vedea, și în această raportare obligatorie către ARF plata TUI este pe primul loc.

ARF a pus presiune constantă pe CFR Călători să-și plătească datoriile

Și ARF susține că a pus presiune constantă pe CFR Călători pentru a-și plăti obligațiile către gestionarul infrastructurii: ”Odată cu preluarea obligaţiilor specifice ale Ministerului Transporturilor de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), a fost instituit un mecanism permanent de diligenţe legale şi repetate ale autorităţii faţă de operatori, inclusiv pentru SNTFC CFR-Călători SA, pentru a-şi onora la plată obligaţiile scadente către CNCF CFR SA şi SC CFR Electrificare SA pentru tariful de utilizare a infrastructurii feroviare şi contravalorea energiei electrice”.

Ar putea urma sancțiuni

Oficialii ARF precizează însă faptul că, având în vedere situaţia creată de pandemia provocată de noul coronavirus COVID-19, calendarul de plată nu a putut fi respectat, ”iar în urma rectificării bugetare s-a impus încheierea unor noi acte adiționale, ceea ce a condus la o întârziere în alocarea compensației de serviciu public necesare. În prezent, se fac eforturi atât la nivelul ARF, cât și la nivelul MTIC, pentru alocarea de urgență a sumelor respective suplimentate, astfel încât întârzierile la plata TUI și energie electrică ale tuturor OTF, inclusiv SNTFC CFR Călători SA, să fie diminuate și plățile către CNCF CFR SA și SC Electrificare CFR SA să fie, astfel, onorate”.

ARF se arată hotărâtă să intensifice presiune pe operatorii feroviari astfel încât aceștia să plătească TUI și este de părere că ar trebui și o modificare legislativă, astfel încât să poată aplica sancțiuni sau condiționalități în acordarea subvenției, pentru nerespectarea acestei obligații.

Ultimele Articole