duminică, mai 5, 2024
spot_img

Curtea de Apel face praf cele două oferte primite de ARF pentru 62 de trenuri regionale

Cele două oferte primite de ARF sunt nepotrivite, fiecare în felul ei. Una necorespunzătoare, alta prost evaluată de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară, aceasta a decis Curtea de Apel în privința celor două oferte primite de Autoritatea pentru Reformă Feroviară la licitația de achiziție a 62 de trenuri electrice regionale, împărțită în trei loturi.

Oferta depusă de Alstom a fost judicios exclusă din procedură, se arată în decizia Curții de Apel București, publicată zilele trecute. Curtea a reținut critica formulată de PESA Polonia potrivit căreia producătorul francez nu a respectat cerința ca numărul locurilor aflate față în față să fie într-o proporție precisă față de cele aflate în linie (tip avion). „Raportul dintre numărul de scaune dispuse în linie (tip avion) și cele montate față în față va fi de cel mult 60/40 pe fiecare vagon RE-R”, a cerut caietul de sarcini.

Oferte primite de ARF, nepotrivite

Or, două vagoane au avut ponderi de 68/32 (DC1) și, respectiv, 71/29 (DC6). Nu este clar de ce Autoritatea pentru Reformă Feroviară a cerut cu rigiditate respectarea acestui criteriu, mai precis nu a explicat cum nerespectarea criteriului 60/40 ar influența negativ confortul pasagerilor (altfel decât ca pretext de excludere a ofertei Alstom, știind că producătorul francez nu are în gamă un tren care să respecte criteriul).

„Prin urmare, Curtea reține că declararea ca neconformă a ofertei Alstom, pentru toate cele trei loturi, a fost judicios dispusă de autoritatea contractantă, iar contestația a fost în mod întemeiat respinsă de către CNSC sub acest aspect”, se arată în hotărârea judecătorilor.

Prețul la mere amestecat cu cel la pere

Cât privește oferta firmei PESA, ofertă conformă, dar prost evaluată, Curtea de Apel cere acum reevaluarea.

„Modifică Decizia atacată, în sensul că admite în parte contestaţia formulată de Alstom Transport S.A. şi, în consecinţă:  anulează în parte:

(i) Comunicările privind rezultatul procedurii, respectiv Adresa nr. 7616/ 30.10.2023 privind comunicarea rezultatului Procedurii de atribuire – Lotul 1, a Adresa nr. 7618/30.10.2023 privind comunicarea rezultatului Procedurii de atribuire – Lotul 2 şi Adresa nr. 7620/30.10.2023 privind comunicarea rezultatului Procedurii de atribuire – Lotul 3, precum şi

(ii) Raportul procedurii nr. 7612/27.10.2023 aferent Lotului 1, Raportul procedurii nr. 7613/27.10.2023 aferent Lotului 2 si Raportul procedurii nr. 7614/ 27.10.2023 aferent Lotului 3, în ceea ce priveşte evaluarea ofertei PESA;

– obligă Autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei depuse de POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A., conform motivelor expuse în considerentele prezentei hotărâri. Respinge plângerea POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A., cu sediul în Polonia, Bydgoszcz, str. Zygmunta Augusta nr. 11, CIF PL5540311775, având domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la S.C.A. „Shoenherrr şi Asociaţii”, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, bulevardul Dacia nr. 30, et. 7, Sector 1, formulată împotriva Deciziei nr. 3002/C3/3150,3170 din 20.12.2023 pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în contradictoriu cu intimata AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ.

Alstom a evidențiat, pe de-o parte, greșita structurare a valorilor ofertate, de vreme ce în valoarea de achiziție a trenurilor au fost incluse costuri de mentenanță și, pe de altă parte, necorelarea propunerii tehnice cu propunerea financiară, de vreme ce valoarea ofertată pentru fiecare dintre cele două componente (mentenanță și achiziția trenurilor) nu corespunde costurilor proprii fiecărei categorii de activități; explicit s-au indicat, în argumentație, atât conținutul cerințelor Caietului de sarcini privind modalitatea de fundamentare a prețului ofertat cât și dispozițiile legale care sancționează omisiunea corelării cu respingerea ca neconformă a ofertei.

Fără a relua argumentele amplu dezvoltate în contestație, urmează să se observe în acest sens că:

• Obligația fundamentării distincte a valorilor de mentenanţă si, respectiv, de achiziție a trenurilor este explicit impusă prin documentația de atribuire. Astfel, prin cerințele Caietului de Sarcini, ARF a impus în sarcina ofertanților obligația de a fi prezentat „o descompunere a prețului de achiziție” și, respectiv, „o descompunere a prețului de mentenanță”, insistând asupra obligației prezentării modalității de fundamentare a valorilor ofertate prin descompuneri detaliate; o astfel de obligație demonstrează tocmai importanța fundamentării valorii ofertate, cu scopul (cel mai probabil) al verificării capacității ofertantului de a duce la bun sfârșit un contract cu natură complexă, în cadrul căruia activitatea de mentenanță presupune dotări și echipamente specifice, costisitoare, necesar a fi disponibilizate pe o durată de minimum 15 ani (în realitate, 30 de ani)”, se arată în hotărârea pronunțată de Curtea de Apel.

IN THE SPOTLIGHT

Târgul de Carieră Feroviară în România, 12-14 iunie în format hibrid: fizic și online

”Târgul de Carieră Feroviară în România”, singurul târg de profil dedicat domeniului feroviar și al transportului urban pe șină, se va desfășura în format...

Ultimele Articole