Reacție la criza de personal. Noi reglementări pentru cursuri de pregătire feroviară

7 mai 2019

În încercarea de a combate criza de personal, Ministerul Transporturilor vrea să le permită companiilor să organizeze cursuri de pregătire feroviară pentru salariații proprii.

cursuri de pregătire feroviară

Un proiect de Ordin al Ministrului Transporturilor în acest sens a fost pus în dezbatere publică, iar termenul limită de depunere a propunerilor este 17 mai.

Odată adoptat, proiectul va completa Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 2261/2005 privind aprobarea metodologiilor de organizare şi de derulare a programelor de formare, calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar.

”În ultima perioadă, actorii relevanți din sectorul feroviar din România, respectiv administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară şi operatorii de transport feroviar se confruntă cu o lipsă semnificativă de personal, în special pe domeniul funcțiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, situație cauzată în principal de diferența dintre numărul de angajaţi calificați care părăsesc sectorul feroviar, majoritar prin pensionare şi numărul de nou angajaţi care au absolvit forme de calificare profesională în domeniul transportului feroviar, ofertate de autoritatea competentă la nivel naţional pentru evaluarea şi certificarea competențelor profesionale în domeniul transportului feroviar, respectiv Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER”, se arată în expunerea de motive a proiectului de act normativ.

Ministerul Transporturilor precizează că societățile din sectorul feroviar sunt afectate direct de modul actual în care se solicită procesul de calificare, deoarece personalul angajat pe alte funcții este dislocat din producție pentru perioade mari de timp. Totodată, se înregistrează timpi mari de așteptare între depunerea cererilor de calificare şi realizarea efectivă a acestor cursuri, deoarece strategia referitoare la resursele umane este greu de stabilit din cauza fluctuațiilor majore a cererilor de transport.

Cursuri de pregătire feroviară organizate de angajator

”Pentru remedierea acestei situații care conduce la afectarea siguranţei şi a calității serviciilor publice de transport feroviar și având în vedere prevederile Ordonanței de Guvern nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, prin care se creează posibilitatea organizării de cursuri organizate de angajatori în cadrul unor centre proprii de efectuare a programelor de formare profesională pentru salariații proprii care urmează să efectueze operațiuni feroviare pentru funcții şi meserii specifice transportului feroviar este necesară crearea cadrului normativ special în vederea organizării şi derulării acestora”, mai arată Ministerul Transporturilor.

Se precizează din capul locului faptul că aceste cursuri de pregătire feroviară vor putea fi organizate de către companii doar pentru angajații proprii, în situații temeinic justificate, cu aprobarea Direcției Transport Feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor și numai dacă în care numărul de solicitanți depășește capacitatea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER.

Centrele proprii ale unităților feroviare vor fi autorizate de către Autoritatea Feroviară Română (AFER) în vederea desfășurării cursurilor de pregătire pentru calificarea profesională a angajaților care urmează să presteze operațiuni feroviare pentru funcții şi meserii specifice transportului feroviar, în conformitate cu necesitățile acestora.

Organizarea programelor de pregătire în vederea calificării profesionale, pentru un număr de solicitanți care depășește capacitatea CENAFER, a examenului după efectuarea cursurilor şi emiterea titlului de calificare vor rămâne în atribuția CENAFER.