spot_img
miercuri, iulie 6, 2022
spot_img

Cum se face ajustarea valorilor contractuale din cauza inflației și a războiului din Ucraina

Guvernul a adoptat luni două Memorandumuri privind aplicarea OUG 64/2022 despre „întocmirea actelor adiționale la contractele de achiziție, prevăzute în Ordonanță de urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile” și „aplicarea formulelor de ajustare, prevăzute Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile”.

Una dintre primele prevederi se referă la condițiile în care se ajustează prețurilor. Ajustarea are loc dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții de imprevizibilitate astfel:

  • schimbarea condițiilor economice, pe bază cărora s-a fundamentat prețul contractelor, a intervenit după termenul limită pentru depunerea ofertelor;
  • schimbarea, menționată la litera a), nu putea fi avută în vedere de către părțile contractante la momentul inițierii procedurii de atribuire sau al achiziției directe, respectiv la momentul elaborării ofertei;
  • contractantul, în situațiile menționate la literele a) și b), nu putea determina, în mod obiectiv, întinderea corectă a riscului contractual în propunerea financiară;
  • contractantul face dovada creșterii costurilor pe bază cărora s-a fundamentat prețul inițial al contractului, inclusiv prin oferte de preț actualizate pe elementele semnificative de cost ale acestuia.

Memorandumul este disponibil aici pentru consultare.

Ce sunt rezervele de implementare

În vederea realizării ajustării de prețuri în cadrul contractelor de achiziție publică, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile care aplică prevederile ordonanței de urgență, constituie o rezervă de implementare, în limitele și condițiile prevăzute de actul normativ, destinată plății ajustărilor de preț a contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru sau alte categorii de contracte prin încheierea de act adițional la contractul de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, în limitele și condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

Citește aici cum a uitat Guvernul de reparatorii de material rulant la elaborarea OUG.

Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie inițial, în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractelor de achiziție. De asemenea, pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data solicitării, prin încheierea de acte adiționale la contracte, numai dacă au fost efectuate plăți de minimum 75% din valoarea rezervei.

Ultimele Articole