spot_img
sâmbătă, iulie 2, 2022
spot_img

Cu cel mai mare preț, Alsim Alarko merge la Curtea de Apel pentru lotul 2 din Brașov – Sighișoara

Asocierea Alsim Alarko – Makyol Turcia a atacat la Curtea de Apel București decizia CNSC, după ce Consiliul a respins o cerere a turcilor în care aceștia cereau să fie declarați câștigători ai licitației pentru lotul 2 din Brașov – Sighișoara (Apața – Cața ).

doru.cireasa@clubferoviar.ro

alsim alarko se adreseaza curtii de apel

Asocierea Alsim Alarko – Makyol a depus săptămâna trecută la Curtea de Apel București o cerere de judecată în care ei solicită anularea unei decizii a CNSC din mai 2020, potrivnică lor. Deși au cel mai mare preț, turcii cer desemnarea lor drept câștigători ai bănosului contract de la CFR SA.

 

În plângerea depusă în toamna anului trecut la CNSC, ei solicitau:

  • anularea deciziei entității contractante prin care a fost anunțată că există două oferte ce au fost declarate admisibile și clasate în fața ofertei sale, oferta sa fiind clasată pe locul al treilea în clasamentul intermediar, după finalizarea etapelor de analiză și verificare a documentelor DUAE, propunerilor tehnice și financiare;
  • anularea raportului procedurii, precum și a tututror actelor anterioare și subsecvente sau conexe care fundamentează sau se fundamentează pe acesta (procese-verbal de evaluare, decizii, adresele intermediare privind clasarea celorlalți doi ofertanți pe locul 1, respectiv 2, adrese privind comunicarea rezultatului procedurii etc.);
  • constatarea inadmisibilității ofertelor asocierii RAILWORKS și FCC — ASTALDI — ACTIV, Brașov — Sighișoara, lot 2, clasate pe primele 2 locuri în clasamentul intermediar;
  • urmare a constatării inadmisibilității celor 2 oferte (spuneau turcii – n.red.), atribuirea de către Consiliu a contractului către asocierea ALARKO, întrucât calitatea sa de ofertant câștigător rezultă din informațiile cuprinse în dosarul de soluționare a contestației.

În mai, contestațiile Alsim Alarko – Makyol au fost respinse. „Respinge, ca nefondate, contestațiile formulate de asocierea ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET AȘ, lider al asocierii ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET AȘ – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET AȘ, în contradictoriu cu COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” SA”, a decis CNSC. Totodată, CNSC a încuviințat cererile de intervenție formulate de RAILWORKS și le admite. Cererile de intervenție formulate de asocierea FCC se resping ca inadmisibile.

Deciziile CNSC ar fi permis semnarea contractului. Turcii, cel mai mare preț

În licitație au participat asocierea RailWorks, condusă de Alstom, asocierea FCC – Astaldi, precum și Alsim Alarko – Makyol.

Asocierea Railworks a fost desemnată câștigătoare a licitației în luna decembrie a anului trecut. Oferta câștigătoare a avut un preț de 2,72 miliarde lei, inferior celui propus de FCC – Astaldi, respectiv 2,84 miliarde lei și celui al turcilor de la Alsim Alarko 2,85 miliarde lei. RailWoks (Alstom – Aktor- Arcada) a figurat pe prima poziție în raportul procedurii de atribuire semnat de comisia de licitație a CFR.

Desemnarea asocierii RailWorks drept câștigătoare a avut loc după ce în iunie 2019, Curtea de Apel București a anulat o decizie anterioară a CFR SA prin care oferta RailWorks era considerată neconformă. Cauza scoaterii din joc a asocierii a fost faptul că RailWorks nu ar fi declarat subcontractantul lucrărilor de sudură, deși valoarea însumată a acestora era sub 1% din valoarea contractului, acesta fiind un prag valoric care de-abia depășit naște obligația declarării unui subcontractor.

Ce presupun lucrările

Valoarea totală estimată a contractului este de 2,86 miliarde lei, fără TVA (615,7 milioane euro), sursa de finanţare fiind asigurată de Comisia Europeană prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), în proporţie de 81,74%, iar cofinanţarea în proporţie de 18,26% de la Bugetul de Stat.

Subsecţiunea Apaţa-Cața, parte a tronsonului feroviar Braşov – Sighişoara, este situată pe Axa prioritară TEN-T 22 (Coridorul Rin-Dunăre, ramura nordică) Nürnberg – Praga – Viena – Budapesta – Curtici – Simeria – Brașov – București – Constanța, iar modernizarea acestei subsecţiuni contribuie la dezvoltarea infrastructurii feroviare prin sporirea vitezei de circulaţie la 160 km/h pentru trenurile de călători şi la 120 km/h pentru trenurile de marfă.

Modernizarea secţiunii Apaţa-Cața contribuie la atingerea obiectivului principal de promovare a mobilităţii sustenabile pe secţiunea frontiera maghiară – Curtici – Arad – Simeria – Sighişoara – Braşov, prin creşterea vitezei de circulaţie la 160 km/h, reducerea duratei de transport, creşterea siguranţei feroviare, facilităţi pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă, introducerea sistemelor moderne de semnalizare şi de management al traficului, îmbunătăţirea gradului de confort oferit călătorilor în staţiile de cale ferată.

Proiectul de modernizare pe această secţiune cuprinde o gamă variată de lucrări feroviare precum infrastructura, suprastructura căii ferate, lucrări de artă – poduri/podețe/viaducte/tuneluri, electrificare şi energoalimentare, telecomunicaţii feroviare (inclusiv GSM-R), semnalizare feroviară (centralizare electronică şi ETCS nivel 2) şi lucrări de construcţii civile în staţii.

Ultimele Articole