spot_img
marți, mai 24, 2022
spot_img

CRRC China contestă și ultima licitație de rame inter – regionale a ARF

În condițiile în care de luni bune prima licitație de rame regionale RE-R a Autoritatea pentru Reformă feroviară este contestată și blocată în justiție, competitorii din China – CRRC au decis să conteste și a doua licitație de rame, cele Inter -Regionale de data aceasta, nemulțumiți de punctarea stabilită de autoritatea contractantă. CRRC China contestă și ultima licitație de rame interregionale a ARF

Doru Cireașă

Nemulțumirea gigantului chinez CRRC (cifră de afaceri mai mare decât a Alstom și Siemens la un loc) vine din faptul că, spre deosebire de prima licitație – cea pentru rame regionale RE-R, acum ARF punctează cu 10 puncte (10%) existența unei rame în exploatare în spațiul european. Acesta factor a fost punctat la licitația de RE-R cu doar 3%.

Punctare inutilă a existenței ramei în UE

CRRC spune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor că i se îngrădește dreptul de participare la licitație, drept stabilit legal, și că punctarea cu 10% a factorului este inutilă căci ramele vor fi oricum omologate pe piața UE.

„În subsidiar, reducerea proporției factorului de evaluare “ Validare tehnică ” cuprins în cadrul Secțiunii II.2.5 – Criterii de atribuire din Fișa de Date a achiziției, respectiv în cadrul Secțiunii II.2.5 – Criterii de atribuire din anunțul de participare nr. CN 1020204, publicat în SEAP la data de 03.04.2020, de la 10 puncte la 3 puncte, cu consecința anulării parțiale corespondente a Secțiunii II.2.5 din FDA și din anunțul de participare și a remedierii documentației prin redistribuirea celor 7 puncte aferente către ceilalți factori de evaluare”, scriu avocații CRRC în contestația înaintată CNSC.

CRRC China contestă și ultima licitație de rame interregionale a ARF

„Obiectul prezentei contestații îl constituie legalitatea celui de-al treilea factor de evaluare cuprins în Secțiunea II.2.5 a FDA și a anunțului de participare, anume:

“Validare tehnică – 10%. Punctaj maxim factor: 10 . Algoritm de calcul: Un num ă r de 10 puncte va fi acordat pentru oferta ce conține o ramă pusă în funcțiune pe o rețea Europeană , recunoscută de Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate – ERA. În caz contrar nu se va acor da niciun punct ”, arată CRRC.

Cum se justifică cererea?

CRRC spune că oricum ramele vor trebui să aibă omologare UE. Atunci de ce se mai cere și existența lor în exploatare pe o rețea europeană?

„Am arătat deja că factorul privind “validarea tehnică” oferă un avantaj de 10 puncte (i) ofertelor ce conțin o ramă pusă în funcțiune pe o rețea europeană, recunoscută de Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate – ERA, față de (ii) ofertele ce nu conțin o ramă deja pusă în funcțiune pe o rețea europeană, care primesc 0 puncte. Așadar, în funcție de funcționarea sau nu a ramei ofertate pe o rețea europeană, ARF realizează o distincție majoră, de 10 puncte. Acest factor de evaluare nu prezintă niciun avantaj real pentru autoritatea contractantă, fiind vorba despre o distincție pur formală, care constituie un obstacol evident în calea liberei concurențe.

Toate extrasele de mai sus din cadrul Caietului de sarcini demonstrează cu claritate că documentația de atribuire impune necesitatea existenței omologărilor conform standardelor Uniunii Europene la data livrării primei rame electrice RE-IR.

Prin urmare, discriminarea realizată de factorul de evaluare între (i) ofertanții care au o ramă deja pusă în funcțiune în Uniunea Europeană și (ii) ofertanții a căror ramă este în curs de omologare în Uniunea Europeană este, în primul rând, lipsită de orice temei – nu există un avantaj obiectiv, real și concret, al favorizării primei categorii de ofertanți”, se arată în contestația CRRC.

Schimbare arbitrară a punctajelor de către ARF

Este greu de stabilit precis un vinovat pentru situație și nu spunem că sistemele de punctare de la cele două licitații sunt, unul față de altul, mai bune sau mai rele. Trebuie însă luată în calcul faptul că modificarea oarecum arbitrară a factorilor de punctare la două licitații pentru produse cvasi-similare dă apă la moară posibililor nemulțumiți. Schimbarea factoriloe de evaluare nu a fost justificată în niciun fel de ARF.

Ce se cumpără

Este vorba de 20 de rame electrice de lung parcurs (RE – IR) împreună cu servicii de mentenanță întinse pe 15 ani. Autoritatea va avea posibilitatea de a cumpăra suplimentar încă 20 de rame de același fel și de a majora perioada de mentențaț cu încă 15 ani. „În conformitate cu prevederile din CS, încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de încheierea contractului de finanțare și de alocarea de credite bugetare pentru acest obiectiv de investiții de către AC”, spune ARF

Valoarea totală estimată a achiiției este cuprinsă între 1,31 miliarde lei și 3,71 miliarde lei, fără TVA.

Atribuirea contractului se va face pe baza unui punctaj constituit în proporție de 65% preț, 15% program de livrare, 10% validare tehnică (ramă pusă deja în funcțiune in UE), 10% în funcție de numărul mare de locuri pe scaune oferit.

Contractul va avea o durată de 210 luni, adică nu mai puțin de 17,5 ani.

Ultimele Articole