spot_img
vineri, septembrie 30, 2022
spot_img

CRRC China contestă la Curtea de Apel decizia CNSC privind trenurile inter-regionale

Împreună cu Astra Vagoane, CRRC Sifang China a deschis o acțiune la Curtea de Apel București împotriva deciziei CNSC care încuviința excluderea asocierii româno-chineze din licitația de trenuri regionale.

Acțiunea a fost deschisă la 15 februarie la Curtea de Apel București și are ca obiect „litigiu privind achiziţiile publice – contestaţie atribuire dec. CNSC nr. 218/C42947,30”.

În acțiunea de la Curtea de Apel, CRRC – Astra solicită:

 • În principal, admiterea plângerii și modificarea Deciziei CNSC atacate în sensul admiterii
  integrale a contestației CRRC Sifang, anularea raportului procedurii de atribuire nr.
  22/410/28.10.2021, publicat în SEAP la data de 2.11.2021, prin care (i) oferta CRRC
  Qingdao Sifang Co. Ltd – Astra Vagoane Călători S.A. a fost exclusă din procedură și (ii)
  oferta Alstom Ferroviaria S.p.a. a fost declarată admisibilă și câștigătoare, cu consecința reevaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii cu reținerea (i) inexistenței unui temei de excludere al ofertei CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd. – Astra Vagoane Călători S.A., respectiv a (ii) motivelor de inacceptabilitate și neconformitate ale ofertei Alstom Ferroviaria S.p.a., conform considerentelor Deciziei Curții și, corespondent, respingerea integrală a cererii de intervenție a Alstom Ferroviaria.
 • În subsidiar: sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a
  prevederilor Art. V al O.U.G. nr. 25/2021, respectiv a O.U.G. nr. 25/2021 în ansamblul
  său, și, subsecvent, admiterea plângerii și modificarea Deciziei CNSC atacate în sensul
  admiterii integrale a contestației CRRC Sifang conform celor arătate mai sus și al
  respingerii integrale a cererii de intervenție a Alstom Ferroviaria.
 • În subsidiar: admiterea plângerii și modificarea Deciziei CNSC atacate în sensul admiterii
  capătului de cerere privind anularea procedurii de atribuire ca urmare a incidenței art.
  212 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 98/2016 și al respingerii cererii de intervenție a Alstom
  Ferroviaria.

Mai multe detalii aici intr-un articol Club Feroviar.

Ultimele Articole