spot_img
miercuri, noiembrie 30, 2022
spot_img

Raport de control la Spitalul CF Witting. Achiziții de măști neconforme fără licitație

Ministerul Transporturilor a dat publicității joi după amiază o sinteză a Raportului Corpului de control la Spitalul CF Witting din București. În document sunt semnalate nereguli grave de organizare internă, dar și achiziții de măști neconforme, fapt pentru care vor fi sesizate organele de urmărire penală.

Adrian Bărbulescu

control la Spitalul CF Witting ATI de la Spitalul CF Witting incendiu la Institutul Matei Balș probleme la Spitalul CF Witting Spitalul CF Witting despre covid detașări la Spitalul CF Witting

Echipa de control a luat ”la puricat”, prin sondaj, mai multe contracte încheiate în ultima perioadă de conducerea spitalului de căi ferate.

Unul dintre ele, cu numărul 9952/21.09.2020, a fost încheiat prin ”negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț”, pentru achiziționarea echipamentelor necesare, până la ”inițierea și finalizarea unei proceduri de achiziție, respectiv licitație deschisă sau procedură simplificată”. Valoarea totală a achiziției pentru și a actului adițional aferent este de 1.158.679,20 lei. Durata contractului a fost stabilită inițial până la data de 31.12.2020, ulterior fiind prelungită până la data de 30.04.2021, prin actul adițional nr.1/31.12.2020.

Licitația nu a mai avut loc niciodată

Concret, furnizorul a livrat Spitalului 110 măști neconforme, motiv pentru care la data de 3 februarie 2021 a fost încheiat în fața Comisiei de recepție, procesul verbal de predare – primire înregistrat cu nr.1953/03.02.2021, între Serviciul Administrativ și furnizor pentru predarea lor. Două zile mai târziu, a fost încheiat un nou proces verbal de predare-primire având ca obiect predarea a 110 măști conforme FFP2, în fața aceleiași comisii.

”Din verificările realizate de echipa de control la  magazia centrală a Spitalului s-a constatat faptul că Fișa de date și Certificatul pentru măști pentru filtrare pe jumătate de fașă CARE 002 nu corespund cu ceea ce s-a regăsit faptic, întrucât produsele trebuiau să fie potrivit descrierii din Fișă în cantitate de 100 bucați/cutie, ambalate câte 5 bucăți într-un sac de polipropilenă. În fapt, echipa de control a constatat faptul că acestea erau ambalate individual în sac de polipropilenă, iar cutia conținea 50 de bucăți. Față de aspectele mai sus menționate apreciem că membrii comisiei de evaluare, care și-au însușit prin semnătură, Raportul procedurii au declarat câștigător  un ofertant fără ca acesta să îndeplinească toate condițiile stabilite prin Fișa de Date și Caietul de sarcini”, se arată în Raportul de control.

Mai mult, achiziția a fost făcută fără organizarea licitației invocându-se urgența, urmând ca mai apoi să fie organizată o procedură competitivă, fapt care nu a mai avut loc: ”În fapt, Spitalul nu a declanșat nicio procedură concurențială, așa cum am mai menționat”. Autorii Raportului spun că vor sesiza procurorii în legătură cu aceste nereguli.

Raport de control la Spitalul CF Witting. Nereguli organizatorice constatate

În Raportul de control mai sunt semnalate și alte nereguli constatate la Spitalul de căi ferate nr. 1 Witting din București, de natură procedurală și organizatorică.

Astfel, conducerile succesive ale spitalului nu au întreprins demersurile necesare în vederea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare, prin completarea atribuţiilor specifice fiecărui compartiment, precum şi a relaţiilor funcţionale dintre compartimente. De asemenea, ultima versiune aprobată a structurii organizatorice a Spitalului nu are avizul Ministerului Sănătății.

Fără analiză a indicatorilor de performanță

De asemenea, în perioada 2018 – 2020 nu a fost făcută o analiză a indicatorilor de performanță ai Spitalului. ”Apreciem că managerul Spitalului nu a monitorizat şi raportat indicatorii specifici activităţii medicale, financiari, economici, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și nici structura de specialitate nu a monitorizat, controlat și evaluat indicatorii de activitate/performanță ai managementului spitalului, calitatea serviciilor medicale și nici nu a propus măsuri în consecință”, se arată în document. În plus, li se reproșează membrilor Consiliului de Administrație că nu au analizat modul de realizare și nici nu au urmărit modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de management al directorului Spitalului.

Directorul spitalului a fost numit în mandatul Rovanei Plumb

Acesta din urmă, numit în funcție la data de 14 februarie 2019 (pe vremea când la conducerea Ministerului Transporturilor se afla interimar pesedista Rovana Plumb), nu a organizat în perioada 2019–2020, concursuri pentru posturile de șef secție (opt la număr), așa cum prevede legislația în vigoare: ”Echipa de control a constatat că numirea șefilor de secție se face prin decizia managerului, pentru o perioadă de maximum 6 luni, și anume <cu delegație, până la ocuparea prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni>”.

O altă neregulă constatată cu ocazia controlului a fost că nu a fost fundamentat bugetul de venituri și cheltuieli pentru perioada 2018 – 2020, pe fiecare secție și compartimente și nu a fost repartizat bugetul pe fiecare structură organizatorică a spitalului.

Ultimele Articole