miercuri, septembrie 27, 2023
spot_imgspot_img

Cine va putea face control în cabina locomotivei și cum arată noile legitimații de control

Club Feroviar vă prezintă lista funcțiilor care vor avea drept de control în cabina locomotivei și cum arată noile legitimații de control care se pregătesc. Pe această listă se regăsesc ministrul Transporturilor, secretarul de stat responsabil cu domeniul feroviar, precum și personalul de specialitate de la ASFR, AFER și AGIFER. Regulile se aplică și la Metrorex.

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost postat, în consultare publică, proiectul de Ordin al ministrului Transporturilor și Tnfrastructurii pentru stabilirea formei, modelului şi conţinutului legitimaţiilor speciale ale personalului din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi al unor instituţii aflate în subordinea acestuia, precum şi pentru stabilirea personalului împuternicit să constate, să încadreze şi să sancţioneze faptele contravenţionale produse în desfăşurarea operaţiunilor de transport feroviar şi cu metroul.

Necesitatea promovării acestui proiect de act normativ este justificată prin prisma faptului că Ordinul ministrului Transporturilor nr. 220/2000 pentru stabilirea personalului abilitat să constate şi să încadreze faptele contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul şi să aplice amenzile corespunzătoare, precum şi pentru stabilirea legitimaţiei speciale de control nu mai corespunde actualei organizări a AFER şi ASFR. Pe cale de consecință, Ordinul din anul 2000 va fi abrogat odată cu intrarea în vigoare a noului Ordin, supus acum consultării publice.


reconversie profesională la Tarom cursuri de calificare la CENAFER angajări la Thales Systems


Grindeanu va putea face controale și să le aplice sancțiuni ceferiștilor

control în cabina locomotivei Grindeanu a primit aviz favorabil Grindeanu mai rămâne ministruÎn anexa la proiectul de act normativ este prezentată lista funcțiilor personalului de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, AFER, ASFR, AGIFER care are dreptul la legitimații speciale pentru control, monitorizare şi inspecție de stat şi este împuternicit să constate, să încadreze şi să sancţioneze faptele contravenţionale produse în desfăşurarea operaţiunilor de transport feroviar şi cu metroul.

Din parte Ministerului Transporturilor, în această categorie se încadrează următoarele funcții:

a) Ministru (în prezent Sorin Grindeanu);

b) Secretar de stat din domeniul feroviar (în prezent Ionuț Cristian Săvoiu);

c) Secretar general;

d) Secretar general adjunct cu atribuţii de coordonare a Corpului de Control al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii;

e) Membrii Corpului de Control al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii;

f) Director al Direcţiei Transport Feroviar;

g) Alte funcţii din cadrul MTI din cadrul direcţiilor cu profil tehnic feroviar (se nominalizează de către secretarul de stat din domeniul feroviar).

Personalul de la ASFR, AFER și AGIFER care va putea să facă inclusiv control în cabina locomotivei

Funcțiile din cadrul ASFR care au dreptul la legitimații speciale pentru acces/audit/ control şi inspecție de stat şi care sunt împuternicite să constate, să încadreze şi să sancţioneze faptele contravenţionale produse în desfăşurarea operaţiunilor de transport feroviar şi cu metroul sunt următoarele:

a) Director general;

b) Director;

c) Inspector Şef Teritorial;

d) Şef serviciu;

e) Inspector de stat.

Funcțiile din cadrul AFER care au dreptul la legitimații speciale pentru monitorizare/control/ supraveghere şi inspecție tehnică şi care sunt împuternicite să constate, să încadreze şi să sancţioneze faptele contravenţionale în conformitate cu atribuţiile prevăzute în actele normative în vigoare, sunt următoarele:

a) Director general;

b) Director;

c) Şef departament;

d) Şef Serviciu;

e) Inspector tehnic.

Funcțiile din cadrul AGIFER care au dreptul la legitimații speciale pentru investigaţii feroviare sunt:

a) Director general;

b) Director general adjunct;

c) Consilier director general;

d) Şef Serviciu.

Ultimele Articole