marți, aprilie 30, 2024
spot_img

Contractele de servicii publice pe zece ani aprobate de Guvern

Executivul a adoptat Hotărârea privind Contractele de servicii publice pe zece ani, și anume perioada decembrie 2022 – 11 decembrie 2032 în transportul feroviar public de călători.

Autorității pentru Reformă Feroviară i-au fost stabilite de către Guvern obligații de adoptare a unor acte normative în perioada 2023-2025 cu privire la:

  • metodologia de punctare pentru realizarea și utilizarea parametrilor de performanță;
  • valorile de referință ale indicatorilor de performanță, conform realizărilor din anul 2022;
  • stabilirea  metodologiei de monitorizare a veniturilor reale raportate la veniturile preliminate și implementarea acțiunilor necesare;
  • ARF are obligația de a comanda un audit tehnico-economic la un interval de 2 ani;
  • stabilirea unor condiționalități pentru Autoritatea pentru Reformă Feroviară, operatorii de transport feroviar și Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. în vederea implementării obligațiilor de serviciu public feroviar din România;
  • aprobarea metodologiilor de predare în cadrul contractelor de servicii publice cu atribuire directă a materialului rulant feroviar achiziționat cu fonduri europene.

Contractele de servicii publice pe zece ani încheiate cu CFR Călători și cinci operatori privați

Actul normativ aprobă contractele de servicii publice pentru perioada decembrie 2022 – 11 decembrie 2032, încheiate între Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), în calitate de autoritate contractantă și cei șase operatori de transport feroviar de călători (din România: Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, Regio Călători S.R.L., S.C. Interregional Călători S.R.L., S.C. Transferoviar Călători S.R.L., Astra Trans Carpatic S.R.L. și S.C. Softrans S.R.L.), ca urmare a expirării valabilității contractelor de servicii publice pentru perioada 01 ianuarie 2022 – 10 decembrie 2022, aprobate prin H.G. nr.1311/2021.

În perioada decembrie 2022 – 11 decembrie 2032, compensația serviciilor publice pentru transportul feroviar de călători se va acorda în conformitate cu prevederile art.5 din OUG 12/1998, precum și prevederile din Regulamentul (CE) nr.1370/2007.

Valoarea preliminată totală a sprijinului public pentru perioada decembrie 2022 – 11 decembrie 2032, pentru obligația de serviciu public aprobată este de 43.811.960,00 mii lei. Valoarea preliminată aprobată prin contract poate fi modificată ulterior prin acte adiționale, în condițiile legii, cu evitarea compensării în exces a operatorilor de transport feroviar.

Activitatea de transport monitorizată cu patru seturi de indicatori

Autoritatea pentru Reformă Feroviară va monitoriza activitatea de transport prin intermediul a patru seturi de indicatori (cantitativi, de calitate, de performanță și de eficiență). În acest sens, au fost definiți un total de 16 indicatori cheie: tren-km, călători expediați, călător-km, accesibilitate persoane cu mobilitate redusă, curățenie, sistem de climatizare sau, după caz, sistem de răcire/încălzire a vehiculelor, timp de funcționare a casieriilor, timp de funcționare a sistemelor electronice de vânzare titluri de călătorie, punctualitate, disponibilitate material rulant, nivel de poluare CO2 a materialului rulant, nivel de poluare CO2 a bunurilor imobile, grad de ocupare, anulare trenuri, zile de muncă planificate productive realizate și ore lucrate fără prejudiciu din cauza accidentărilor.

Profit acceptat la 6,45%, rămâne mult sub rata inflației

Este un mister de ce Guvernul nu a acceptat o rată a profitului recunoscută operatorilor legată de cea a inflației? Compensația se acordă proporțional cu gradul de realizare a indicatorului cantitativ tren-km; pentru fiecare operator de transport feroviar de călători, profitul rezonabil pentru compensarea serviciului public este de 6,45% (conform ratei SWAP valabilă de la 01.07.2022 – 31.12.2022, publicată în Registrul Ajutorului de Stat).

Noile rame atribuite în servicii publice licitate în aprilie – noiembrie 2023

Totodată, ARF asigură trecerea către atribuirea contractelor de servicii publice exclusiv pe baza unor proceduri de atribuire competitivă, conform prevederilor din Regulamentul 1370/2007, prin lansarea în perioada aprilie – noiembrie 2023 a trei proceduri de atribuire competitivă pentru serviciile publice deservite cu ramele electrice provenite din achizițiile cu fonduri europene nerambursabile din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, contractele având o valabilitate de maximum 60 de luni.

De asemenea, ARF va iniția și va derula un proiect cu finanțare europeană nerambursabilă care va extinde, va actualiza și va recalibra actualul model național de transport conform datelor socio-economice, sondajelor și chestionarelor de trafic.

O altă atribuție a ARF în perioada de derulare a CSP 2022-2032 o constituie implementarea sistemului de vânzare, validare și control electronic al titlurilor de călătorie, cu capabilitate de emitere de bilete integrate pentru toți operatorii de transport feroviar de călători, integrate cu sisteme de transport public local și, după caz, cu alte sisteme de transport public de călători.

Obligațiile operatorilor

Printre obligațiile asumate de operatorii de transport feroviar de călători se numără: asigurarea, pe toată durata contractului, a interoperabilității sistemelor de vânzare, emitere, validare și control al titlurilor de călătorie cu baza de date comună a ARF; implementarea unui sistem de evidență contabilă care să permită detalierea pe conturi analitice distincte a cheltuielilor și veniturilor eligibile aferente obligației de serviciu public; adoptarea de programe de investiții în vederea asigurării de bunuri necesare implementării obligației de serviciu public, achiziționate, modernizate sau transformate, utilizate pe durata de valabilitate a CSP. De asemenea, Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A. va pregăti și va raporta bianual către MTI stadiul de îndeplinire al proiectul de modernizare a materialului rulant propriu finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Obligațiile CFR SA

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A., în calitate de administrator al infrastructurii feroviare, printre altele, are obligația de a verifica în evidențele proprii și de a certifica documentele justificative necesare monitorizării indicatorului de performanță (punctualitate la destinație) și de a transmite lunar către ARF confirmarea indicatorului tren-km realizat de fiecare operator de transport în parte pe categorii de trafic și cumulat.

Materialul rulant achiziționat de către ARF în cadrul Programului Operațional Transport 2021- 2027 și Programul Național de Redresare și Reziliență se pune la dispoziția operatorilor de transport feroviar de călători în cadrul CSP 2022-2032, în conformitate cu prevederile Metodologiei de alocare a materialului rulant nou achiziționat.

În ceea ce privește aprobarea noilor contracte, se stabilește un cadru financiar predictibil, stabil și durabil în vederea trecerii de la piața guvernată de contractele atribuite direct la cea guvernată de contractele alocate prin procedură de licitație, susține ARF.

Contractele vor contribui la creșterea calității serviciilor de transport feroviar de călători, a eficienței modului de cheltuire a fondurilor publice implicate, la reînceperea procesului de investiții în material rulant și bunuri imobile, sporirea gradului de siguranță și securitate în transportul feroviar de călători, atât din perspectiva pasagerilor, cât și a lucrătorilor din domeniul feroviar, speră autoritatea.

IN THE SPOTLIGHT

ARIC 25 de ani: Basm/Real. Ţinta comună – Realizarea proiectului

ARIC a organizat ieri, 18 aprilie, o Conferință aniversară la hotel Novotel București pentru a celebra 25 de ani de la înfiinţare. Evenimentul, intitulat „Basm/Real...

Ultimele Articole