spot_img
luni, februarie 6, 2023
spot_img

Consultări de mediu pentru electrificarea Constanța – Mangalia

Autoritatea pentru Protecţia Mediului Constanța a început procedura prevăzută de decizia etapei de încadrare pentru proiectul dezvoltat de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA prin Baicons Impex SRL pentru electrificarea Constanța – Mangalia.

Agenția de Mediu Constanța a hotărât că trebuie efectuată evaluarea impactului asupra mediului și efectuarea studiului de evaluare adecvată, în cadrul procedurii, pentru proiectul: „Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Constanța – Mangalia”.

Proiectul va afecta suprafețe în extravilan și intravilan, Municipiul Constanța, Comuna Agigea, Orașul Eforie, Orașul Techirghiol, Comuna Tuzla, Comuna 23 August, Municipiul Mangalia, Județul Constanța.

Consultări de mediu pentru electrificarea Constanța – Mangalia până pe 6 ianuarie

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează sunt disponibile la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Constanta din Municipiul Constanța, precum şi la adresa de internet http://apmct.anpm.ro. Comentariile se pot înainta până la data de 06.01.2023.

La finele lui 2021, Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a desemnat Asocierea Baicons Impex SRL – ISPCF drept câștigătoare a licitației privind electrificarea liniei Constanța-Mangalia.
Este vorba de procedura de licitaţie publică pentru elaborarea studiului de fezabilitate necesar electrificării și modernizării liniei de cale ferată Constanța-Mangalia (43 km), pentru circulația trenurilor de călători cu viteza maximă de 160 km/oră, respectiv cu 120 km/oră pentru trenurile de marfă.

Ce presupune evaluarea de mediu

Potrivit legii, evaluarea impactului asupra mediului stabilește cadrul unei abordări integrate prin informarea şi consultarea tuturor autorităţilor cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi participarea acestora în cadrul unei comisii de analiză tehnică (CAT) organizate la nivelul judeţului unde se află amplasamentul proiectului sau, după caz, la nivel central pentru proiectele aflate în competenţa autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Comisia de analiză tehnică este formată din reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi/sau centrale, conform art. 6 alin. (4) din prezenta lege. Pentru proiectele care ar putea afecta o arie naturală protejată, comisia de analiză tehnică include și administratorul/custodele acesteia sau, după caz, autoritatea responsabilă cu administrarea ariilor naturale protejate neatribuite în administrare/custodie, căruia titularul proiectului îi înaintează documentația necesară în vederea emiterii avizului.

Pentru proiectele aflate în competenţa Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, comisia de analiză tehnică se organizează la nivelul județului/județelor pe raza cărora este amplasat perimetrul proiectului.

Studiul de fezabilitate, făcut de Baicons

Studiul pentru electrificarea liniei Constanța-Mangalia a costat 7,77 milioane de lei. Oferta financiară a Asocierii Baicons Impex SRL – ISPCF a fost de 7.770.000 de lei fără TVA, criteriul aplicat fiind cel mai bun raport calitate-preț. Valoarea estimată a contractului era mult mai mare, de 12.023.503,80 lei fără TVA.
Obiectivele specifice ale programului sunt următoarele:
• creșterea vitezei de circulație a trenurilor la 160 km/oră, respectiv 120 km/oră;
• creșterea numărului de trenuri de călători, prin îmbunătățirea capacității de circulație;
• modernizarea/consolidarea/repararea clădirilor, spațiilor destinate serviciilor pentru călători, a zonei comerciale și asigurarea facilităților pentru persoanele cu mobilitate redusă, handicap vizual, auditiv;
• sistematizarea stațiilor CF și lucrări pregătitoare pentru dublarea de viitor;
• dublarea tronsoanelor de cale ferată simplă, acolo unde necesitatea satisfacerii traficului prezent și de viitor o impune;
• modernizarea echipamentului de telecomunicații, inclusiv sistemul de informare a publicului călător;
• montarea elementelor de siguranță, rampe de acces pentru persoane cu dizabilități, garduri de protecție între linii etc;
• îmbunătățirea condițiilor de călătorie și creșterea gradului de siguranță, gestionând în același timp impactul asupra mediului, în conformitate cu standardele europene.
Sursa de finantare va fi asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), capitolul Proiecte electrificare și reabilitare cale ferată, cu perioada de elaborare 2021 – 2030. Durata contractului este de nouă de luni.

Ultimele Articole