spot_img
vineri, martie 24, 2023
spot_img

DOCUMENTE De ce avize vei avea nevoie pentru a ridica o construcție lângă calea ferată

Autoritățile pregătesc reguli noi pentru cei care vor să-și ridice o construcție lângă calea ferată și au întocmit un proiect de act normativ în acest sens. Club Feroviar vă prezintă noile reglementări legale, aflate deocamdată în stadiu de proiect, care se vor aplica pentru avizarea documentațiilor tehnice, tehnico-economice și documentațiilor de urbanism.

Adrian Bărbulescu

construcție lângă calea ferată

Activitatea de avizare a acestor documentații a fost stabilită inițial printr-un Ordin al ministrului Transporturilor din 1996 (OMT nr. 158/16.05.1996 privind emiterea acordului Ministerului Transporturilor la documentațiile tehnico-economice ale investițiilor sau la documentațiile tehnice de sistematizare pentru terți). Între timp, însă, au survenit modificări în legislația conexă, așa că pe site-ul MTIC a fost postat luni după-amiază, în dezbatere publică, un proiect de Ordin al ministrului privind aprobarea procedurii de emitere a avizului pentru documentațiile tehnice, documentațiile tehnico-economice și documentațiile de urbanism ale terților, pentru obiectivele situate în zona infrastructurii de transport de interes național, rutiere, feroviare și de metrou.

Procedură simplificată pentru a ridica o construcție lângă calea ferată

Potrivit notei de fundamentare, prezentul proiect de Ordin descrie o procedură simplificată, care să orienteze mai ușor beneficiarii în obținerea avizului MTIC.

Totodată, companiile aflate sub autoritatea/în coordonarea MTIC sunt abilitate să-și organizeze activitatea de avizare și să stabilească, la rândul lor, competențele de emitere a avizelor, în condițiile încadrării în termene mai scurte.

Primăriile trebuie să consulte în prealabil Ministerul Transporturilor

Dar să vedem ce cuprind concret proiectul de act normativ și anexele sale. În primul rând, persoanele fizice şi juridice precum şi autorităţile administraţiei publice, acestea din urmă în calitate de emitenţi ai certificatelor de urbanism, au obligaţia de a solicita avizul Ministerului Transporturilor pentru toate construcţiile, amenajările şi instalaţiile amplasate în zona infrastructurilor de transport de interes național, rutiere, feroviare și de metrou. Cu alte cuvinte, primăriile nu vor mai putea emite certificate de urbanism fără a consulta în prealabil Ministerul Transporturilor.

Aviz special pentru lucrări hidrotehnice, pentru a nu se repeta scenariul de la Grădiștea

construcție lângă calea ferată licitația pentru podul Grădiștea licitația pentru podul de la Grădiștea cale ferată Bucureşti-Giurgiu licitația pentru podul de la Grădiștea licitația pentru podul GrădișteaAvizul se emite de către Direcția Reglementări Tehnice, Autorizații de Construire și Mediu din cadrul MTIC, pe baza avizelor de specialitate emise în prealabil de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, respectiv Societatea Comercială de Transport cu Metroul București Metrorex SA sau de structurile din subordinea acestora (regionale de căi ferate, în cazul CFR SA).

Această procedură este valabilă în cazul documentațiilor tehnice, tehnico-economice și de urbanism pentru amplasamentele situate în zona infrastructurii de transport rutiere de interes național și în zona infrastructurii de transport feroviar pentru lucrări hidrotehnice (regularizări ale cursurilor râurilor, lacuri de acumulare, îndiguiri și canale de irigații), precum și orice lucrări sau exploatări de material pietros din cursurile de apă care ar afecta regimul de scurgere a apelor pe sub poduri existente sau ar necesita construcții de poduri noi.

Se urmărește astfel eliminarea riscului de repetare a ceea ce s-a întâmplat în 2005 cu podul de la Grădiștea, de pe lina București-Giurgiu, care a fost luat de ape din cauza exploatării haotice a pietrișului din albia râului Argeș.

Aceleași reglementări sunt valabile și pentru lucrările din zona infrastructurii feroviare publice, pentru construcții de importanță excepțională sau deosebită, din zona infrastructurii de metrou și din zona a cel puțin două infrastructuri diferite de transport, în cazul suprapunerii zonelor de protecție. În afara acestor situații, avizul se va emite de către CNAIR, CFR SA sau structurile regionale ale acestora (direcții regionale de drumuri și poduri, respectiv regionale de cale ferată).

Etapele procedurii de emitere a avizului MTIC

Procedura de emitere a avizului începe odată cu depunerea de către solicitant, la registratura emitentului sau pe e-mail, în format electronic, a cererii al cărei formular este prevăzut în Anexa 1.1 însoțită de avizele de specialitate, obținute în prealabil de solicitant și de documentația pentru obținerea avizului MTIC, întocmită cu respectarea structurii și conținutului-cadru prevăzut în Anexa 1.2.

Cele două formulare tipizate pot fi descărcate de la link-urile de mai jos:

Formular cerere

Documentatie de avizare

Termene prevăzute de noul act normativ privind lucrările de construcție lângă calea ferată

Apoi, avizul MTIC se va emite în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. În cadrul documentației pentru obținerea avizului se vor preciza elementele și condițiile esențiale a căror respectare trebuie urmărită cu strictețe atât în proiectare, cât și la execuție, pentru a nu fi afectate construcțiile și/sau instalațiile aferente infrastructurii rutiere, feroviare sau de metrou.

Valabilitatea avizului MTIC este de cel mult doi ani de zile de la data emiterii și se poate prelungi o singură dată, cu cel mult un an.  Prelungirea valabilității avizului se poate solicita de beneficiar cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de expirarea valabilității inițiale, numai în cazul în care condițiile în care a fost emis avizul nu s-au modificat.

Trebuie precizat faptul că obținerea avizului MTIC nu dă dreptul beneficiarului de a începe executarea lucrărilor de construcții. Pentru aceasta, va trebui solicitată autorizație de construire de la structurile abilitate ale statului.

Ultimele Articole