spot_img
duminică, decembrie 4, 2022
spot_img

Licitație de trei milioane de lei pentru consolidarea terasamentului la Valea Vișeului – Vișeu de Jos

CFR SA a publicat miercuri în sistemul de achiziții publice o licitație de trei milioane de lei pentru consolidarea terasamentului la Valea Vișeului spre Vișeu de Jos.

consolidarea terasamentului la Valea Vișeului licitație la Regionala Craiova BVC CFR SA pe 2019 lucrări la infrastructura feroviară

Este vorba de consolidarea terasamentului și refacerea apărării malului la km 19+258 – 19+346 pe linia CF 422A Valea Vișeului – Vișeu de Jos. Valoarea totală estimate este de 3.038.532.85 lei, se precizează pe SEAP.

Lucrările se vor realiza după cum urmează: -amenajare platform tehnologică și rampă de acces provizorie la terasamentul căii ferate ; -apărare de mal cu gabioane pe zonele km 19+210-19+381, 99 pe o lungime de 170m , după realizarea gabioanelor și saltelelor pe taluz, acestea se vor placa cu beton ; -apărare de mal cu anrocamente pe zonele km 19+381, 99-19+454 (L=75 m) -lucrări de linii cf ( demontarea panourilor de linie cf, refacerea substratului cf pe amplasamentul actual între km 19+225-19+350 pe o lungime de 125 m , montarea panourilor realizarea burajelor instrucționale, profilarea prismului pe piatră spartă , deschiderea circulației în trepte de viteză), conform cerințelor din caietul de sarcini.

Experiență necesară pentru consolidarea terasamentului la Valea Vișeului

Pentru a fi admis la licitație, un ofertant trebuie să aibă experiență similară: lista principalelor lucrări similare cu cele ce fac obiectul acestei achiziții, realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani însoțită de certificate de bună execuție, în valoare cumulată a lucrărilor executate de minimum 3.000.000,00 lei la nivelul a unu sau mai multe contracte, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. În situația în care un operator economic nu poate îndeplini cerința referitoare la experiență similară, acesta are posibilitatea de a se asocia cu alt operator economic în vederea depunerii unei oferte comune sau poate invocă susținerea unor terți, caz în care experiență similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Prin lucrări similare se înțeleg lucrări de linii cf. și consolidări terasamente, sau lucrări de linii cf și apărări de mâl. Ultimii cinci ani se calculează pană la data limită de depunere a ofertelor stabilită inițial (prin anunțul/invitația), chiar dacă ulterior inițierii procedurii entitatea contractanta va decala această dată.

Garanția de participare se constituie prin virament bancar în contul entității contractante (CNCF CFR SA prin Sucursala Regională CF Cluj CUI 15586731) sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, în cuantum de: 30.380 de lei.

Licitația are loc prin procedură simplificată. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 22.07.2019, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la 22.11.2019.

Ultimele Articole