Consiliul Feroviar a impus CFR SA reactualizarea mai multor tarife

2 august 2019

Entitate prea puțin vizibilă pe piața feroviară, Consiliul Național de Supraveghere în Domeniul Feroviar (CNSDF) a avut o agendă semnificativă în 2018. CNSFD, subordonat Consiliului Concurenței, a înregistrat șase plângeri și sesizări ale operatorilor feroviari și a soluționat alte opt dosare.

Activitatea CNSDF apare în raportul anual 2018, dat publicității zilele trecute.  Una dintre plângeri a fost depusă de CFR Marfă fiind îndreptată împotriva CFR SA, privind încălcarea legii 2020 din 2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul european.  Trebuie reamintit că anul trecut Consiliul Feroviar a soluționat o plângere a Organizaţiei Patronale a Societăţilor Feroviare Private din România împotriva CFR SA, cu privire la trei tarfife auxiliare percepute, respectiv tariful de staţionare, tariful pentru accesul convoaielor de manevră pe infrastructura feroviară, tariful pentru manevra pe liniile infrastructurii a vagoanelor care se introduc/se scot accidental din compunerea trenurilor.

Operatorii aui acuzat la acel moment că aceste tarife sunt arbitrare, istorice iar valoarea acestora este, deasemenea stabilită, arbitrar.

Dar nu numai CFR SA a fost reclamată la CNSDF. Gigantul feroviar Deutsche Bahn a depus o plângere împotriva CFR Electrificare tot pentru o posibilă încălcare a legii 202. SC Transferoviar Calatori SRL s-a mai îndreptat într-un alt dosar împotriva CFR SA, iar Cargo Trans Vagon a reclamat Consiliului compania RC CF Trans SRL  – gestionar de infrastructură privind aplicarea de tarife auxiliare la tariful de utilizare a infrastructurii neoperabile. Într-un alt dosar SC Grup Feroviar Roman SA a reclamat deasemenea tot RC CF Trans SRL privind aplicarea tarifelor accesorii la contractul de acces pe infrastructura feroviară neinteroperabilă. Companiile din afara sectorului feroviar Arabesque SRL şi Bucegi SA au depus și acestea plângeri împotriva unui operator de transport feroviar.

În urma reclamațiilor, CNSDF a aprobat deschiderea de anchete privind posibila încălcare a unor articole din Legea 202/2016.

În anul 2018 au fost finalizate analizele următoarelor plângeri/sesizări intrate la nivelul CNSDF în anul 2017:

  • Sesizarea SC Grup Feroviar Român SA referitoare la posibila discriminare a sa de către Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, în ceea ce priveşte neinvitarea de a participa, alături de alţi operatori privaţi de marfă, la lucrările comisiilor feroviare de frontieră. Sesizarea SC Grup Feroviar Român SA referitoare la posibila sa discriminare de către CFR SA, privind neparticiparea la lucrările comisiilor feroviare de frontieră a fost soluţionată prin acordul părţilor, în urma clarificărilor de informaţii solicitate;
  • Sesizarea Organizaţiei Patronale a Societăţilor Feroviare Private din România referitoare la tariful de staţionare a vagoanelor care nu aparţin CNCF CFR SA pe liniile Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA;
  • Plângerea SC Grup Feroviar Român SA referitoare la încalcarea prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 202/2016 de către Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, în ceea ce priveşte accesul la infrastructura feroviară publică pe secţiile Oradea, Bistriţa şi practicarea unor tarife abuzive pentru închiriere;
  • Plângerea formulată de SC Grup Feroviar Român SA împotriva CFR SA privind contractul de exploatare şi locaţiune pe secţia Locomotive GFR Brazi, privind contractul de exploatare şi locaţiune pe secţia LFI Rompetrol Vega -Ploieşti Nord, privind contractul de exploatare şi locaţiune pe secţia LFI Grampet Service Ploieşti Sud, privind contractul de exploatare şi locaţiune pe secţia LFI Grampet Service Grupa A Ghighiu
  • Sesizarea SC Arabesque SRL şi SC Bucegi SA împotriva unui operator de transport feroviar. Sesizarea SC Arabesque SRL a fost finalizată.

 CNSDF impune CFR SA actualizarea tarifelor

CNSDF a adoptat două decizii, prin intermediul cărora s-au impus măsuri de remediere a situaţiei pentru administratorul infrastructurii CFR SA.

 

  • O decizie privind plângerile SC Grup Feroviar Român SA referitoare la încălcarea prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 202/2016 de către Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA, cu privire la modificarea unilaterală a tarifelor în cadrul contractelor de exploatare și locațiune. Măsurile impuse prin această decizie CFR SA au vizat revizuirea şi actualizarea tarifelor care cuprind în calculul lor componente salariale şi care se regăsesc în contractele de exploatare şi locaţiune a liniilor ferate industriale, încheiate între CFR SA şi agenţii economici deţinători de linii ferate industriale.
  • O a doua decizie referitoare la încălcarea prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 202/2016, de către Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA, cu privire la tarifele auxiliare percepute. Măsurile impuse prin această decizie CFR SA au vizat revizuirea structurii şi valorii pentru 8 tarife conexe transportului feroviar: tariful pentru transporturi excepţionale, tariful pentru verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepţionale, tariful de staţionare operativă a materialului rulant, tariful de staţionare a materialului rulant pentru staţionare mai mare de 30 de zile, tariful de staţionare la încărcare/descărcare a vagoanelor, tariful de manevră a vehiculelor feroviare, tariful de acces al convoaielor de manevră la/de la infrastructura feroviară CFR şi tariful de opriri comerciale ale trenurilor de călători în staţii şi halte de mişcare.