spot_img
joi, decembrie 8, 2022
spot_img

Conducerea AFER, primă întâlnire cu sectorul feroviar

Conducerea AFER, alături de oficiali ai Ministerului Transporturilor, a avut joi o primă întâlnire cu reprezentanți ai sectorului feroviar, dedicată problemelor din sector.

AFER a prezentat câteva dintre acțiunile curente la nivelul autorității menite să faciliteze și să simplifice interacțiunea cu operatorii feroviari sau gestionarii de infrastructură.

„Este o prezenţă onorantă în care cunosc sectorul feroviar. Sunt convins că un dialog aplicat pe probleme va aduce un progres”, a spus în deschidere Ionuț-Cristian Săvoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Din partea instituției a fost prezent și Dragoș Anoaică, directorul Direcției de Transport Feroviar.

Din partea AFER, întâlnirea a fost deschisă de Constantin Andronache, director general.

Principalele direcții de acțiune ale AFER sunt descentralziarea şi informatizarea, potrivit prezentării susținute de Bogdan Petru, director ASFR. „Încercăm să simplificăm activităţile şi să nu va mai punem pe drumuri, digitalizăm anumite activităţi la obţinerea certificatului de siguranţă, permise, în sensul facilitării transmiterii documentelor online”. „Anumite măsuri au fost deja implementate. Este cazul obținerii permisului de mecanic de locomotivă. În fază de implementare ar fi autorizarea personalului cu responsabilități în siguranța circulației”, a spus Robert Pestrea, şef serviciu AFER.

Urmărește aici prezentarea măsurilor pe termen scurt și mediu ale AFER

„Cu toții cunoaștem situația existentă la acest moment, în ceea ce privește necesitatea de a tipări o serie de documente care se constituie în dosare ce trebuie depuse la sediul central al ASFR sau la sediile Inspectoratelor (ISF). Circuitul acestor documente (pentru evaluare, avizare, aprobare etc.) este, de asemenea, destul de lung și presupune un consum de timp și resurse. O soluție pe termen scurt este ceea ce am denumit „descentralizare”, soluție care este la acest moment implementată sau în curs de a fi implementată. O primă măsură avută în vedere și cu aplicabilitate pe termen scurt sau deja implementată se referă la posibilitatea solicitanților de a face toate demersurile la nivel de ISF și aceste solicitări să poată fi prelucrate și finalizate la acest nivel, proceduri în acest sens fiind deja aprobate. De aceea numim acest proces ‘descentralizare’. Procedurile deja adoptate permit această abordare”, spun reprezentanții AFER.

Asanarea normelor naționale, o cerință obligatorie

O altă activitate importantă este așa-zisa „asanare” a normelor noastre, subiect prezentat de Mihai Roșca. „Asanarea normelor naţionale este procesul de analiză care duce la păstrarea doar a acelor norme care garantează siguranţă şi interoperabilitate, fără a intra în contradicţie sau redundanţă cu legislaţia europeană şi cu specificaţiile tehnice de interoperabilitate”, a explicat el.

Urmărește aici prezentarea ASFR  privind normele naționale

Procesul ”asanării” are ca premisă așteptarea Comisiei Europene și a Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate, exprimată în cel de-al Patrulea Pachet Feroviar, ca numărul normelor naționale să se reducă, inclusiv normele privind exploatarea, și să fie înlocuite treptat de norme bazate pe standarde comune, stabilite prin Metode Comune de Siguranță (Common Safety Methods – CSMs) și Specificații Tehnice de Interoperabilitate (Technical Specifications for Interoperability – TSIs).

În acest sens, Statele Membre trebuie să-și mențină la zi sistemul propriu de norme naționale, să elimine normele învechite și contrare legislației actuale și să informeze imediat Comisia Europeană și Agenția cu privire la orice modificări în ceea ce privește normele naționale. ERA și Comisia nu au pretenții absurde de eliminare a sistemului de norme naționale, spune AFER.

Se admite faptul că normele naționale reprezintă un instrument esențial în gestionarea sistemelor feroviare naționale (ex. sistemele de semnalizare CCS clasa B), că existența normelor naționale păstrează beneficiile interoperabilității la nivel național și împiedică diversitatea internă inutilă. Totuși, este inacceptabilă o situație cu prea multe norme naționale, dintre care unele poate că nu mai sunt justificate în prezent sau chiar sunt contradictorii. În ceea ce privește asanarea, principiul fundamental este ca normele europene să prevaleze peste normele naționale, astfel încât să fie înlăturate barierele care țin de cadrul de reglementare în calea interoperabilității, a deschiderii pieței și a operațiunilor internaționale/transfrontaliere de transport. Alinierea și suplețea legislației interne cu cadrul de reglementare european aduce beneficii în primul rând pentru reprezentanții sectorului feroviar din fiecare stat membru.

Nicolae Sandu: 95% din vehiculele de tracțiune au durata de serviciu depășită

Un semnal de alarmă asupra stării parcului de vehicule de tracțiune a fost tras de Nicolae Sandu, directorul ONFR. „Situaţia e alarmantă, căci avem 95-97% vehicule de tractiune cu durata de servicu depăşită, situaţie în care ne punem problema ce facem cu el? Modernizarea vehiculelor feroviare va trebui să se facă în concordanţă cu reglementările europene”, a atras atenția Sandu. Operatorii sunt tentați de a achiziționa material rulant de tracțiune ieftin la care procedural trebuie mai mult făcut decât o simplă extindere a zonei de utilizare. „Haideţi să facem astfel încât parcul de vehicule să fie pus în concordanţă cu cadrul european”, a afirmat el.

Din partea operatorilor și gestionarilor de infrastructură au fost prezenți reprezentanți ai GFR, Softronic, Transferoviar, CFR SA etc.

Ultimele Articole