spot_img
joi, octombrie 6, 2022
spot_img

Compensațiile pentru serviciul public de anul viitor, în pericol

Operatorii feroviari riscă să nu mai beneficieze de compensații pentru serviciile publice pentru transportul feroviar de călători.

Cu două luni înainte de momentul la care trebuie să intre în vigoare un nou mecanism de calcul al compensației, trei instituții implicate caută un studiu esențial pentru stabilirea acestuia. Despre acest studiu, Consiliul Concurenței (C.C.) a auzit de la BEI că ar exista, iar ARF a aflat de la C.C. că studiul ar fi fost făcut Banca Europeană de Investiții (BEI) deși a avut în derulare un contract identic cu câteva firme de consultanță.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară cere ultimativ, cu un termen de 24 de ore, Băncii Europene de Investiții „studiul pentru stabilirea obligației de serviciu public”. Documentul va fi cheia unei viitoare licitații organizate de ARF pentru încredințarea Obligației de Serviciu Public (OSP) în transportul feroviar de călători.

Astfel de discuții au loc cu doar două luni înainte de a intra în vigoare noul mecanism de stabilire a compensației ce urmează să fie valabil pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2023.

Mecanismul face de câteva luni obiectul unor discuții ce se poartă între Consiliul Concurenței care trebuie să îl aprobe și Autoritatea pentru Reformă care îl elaborează. Într-o scrisoare trimisă BEI, ARF a cerut joi să îi fie trimis a doua zi, respectiv vineri, 18 octombrie,  studiul pentru stabilirea obligației de serviciu public. ARF înaintează BEI o copie a corespondenței cu C.C.  în care Consiliul spune ARF că ar fi aflat de la BEI că „ar exista” așa ceva.

Solicitarea ARF vine după ce C.C. a cerut ARF să definească OSP cu cel puțin  un an înainte de licitațiile pentru încredințarea obligației OSP .

Este însă de neînțeles de ce ARF cere studiul BEI, în condițiile în care un contract cu acest scop a fost acordat unei asocieri de firme, anume Synergetics România, Panteia Olanda, Railistics Germania și AV Transport planning România. Mai multe detalii aici. Contractul ARF cu cele patru firme își propune:

 • elaborarea unui nou mecanism de calcul, evidențiere și acordare de la bugetul de stat a compensației de serviciu public în transportul feroviar public de călători și a normelor metodologice de aplicare a acestei norme, precum și suport pentru obținerea avizării și aprobării lor.
 • Identificarea, stabilirea și justificarea parametrului/parametrilor pe baza căruia/cărora urmează să se calculeze și efectueze plata compensației serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători
 • Identificarea, stabilirea și justificarea indicatorului / indicatorilor luat / luați în calcul precum și ponderea acestuia / acestora din valoarea totală a compensației asigurate de la bugetul de stat pentru transportul feroviar de călători;
 • Efectuarea unui studiu privind nevoile de mobilitate ale populației la nivel național care va cuprinde, dar nu se va limita la: date privind mobilitatea spațială (teritorială sau geografică), mobilitatea profesională și mobilitatea socială, identificarea numărului de călători pe rutele de circulație existente, a vârfurilor de sarcină existente sau care se pot previziona, a numărului de trenuri necesare pentru un transport de călători
 • Definirea rutelor de circulație, categoriilor și numărului de trenuri care vor compune pachetul minim de servicii oferite populației, având la bază concluziile rezultate din studiul menționat anterior;
 • Stabilirea criteriilor de dimensionare a pachetului minim de servicii publice de transport călători pentru satisfacerea nevoilor de mobilitate ale populației, reprezentând volumul de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul pachetului minim pentru care aceștia primesc compensații de la bugetul de stat;
 • Elaborarea standardelor de cost ce trebuie aplicate, pentru realizarea volumului de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul pachetului minim de servicii publice de transport călători;
 • Elaborarea unor propuneri viabile privind îmbunătățirea cadrului național de reglementare în ceea ce privește alocarea compensațiilor prevăzute în contractele de servicii publice încheiate cu operatorii de transport feroviar și creșterea gradului de convergență cu legislația în materie a UE și a celorlalte state membre.
 • Fundamentarea modificărilor legislative și elaborarea clarificărilor necesare în timpul demersurilor de aprobare a Normelor metodologice mai sus menționate precum și a mecanismului de calcul, evidențiere și acordare de la bugetul de stat a compensației de serviciu public în transportul feroviar public de călători.

Un proiect întârziat

Scrisoarea C.C. către ARF explicitează și pașii ce trebuie parcurși. Aceștia arată că proiectul este întârziat:

 • 2 ani pentru definitivarea modelului national de transport
 • un an de la semnarea de către ARF a contractului de achiziție publică a sistemului de e-ticketing pentru implementareea sistemului integrat ca baze de date unică
 • publicarea până la inceputul lunii iunie 2022 a anunțului privind licitația de încredințare a OSP în Jurnalul Oficial al UE și definirea obligației de serviciu public
 • inițierea in iunie 2023 a procedurii competitive de tribuire atribuire.

Cum va arăta noul sistem

Potrivit scrisorii C.C. către ARF, noul sistem va ține cont doar de indicatorul tren – kilometru urmând a fi eliminat cel privind călători – km.Totuși, operatorii vor fi penalizați în funcție de volumule totale anuale de călători – kilometri și vor primi bonus dacă reușesc să scadă costurile.

Modificările apar și într-o Strategie de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2019-2023, pusă recent în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor, Proiectul acesteia spune că trebuie reconsiderată filozofia de contractare a serviciilor publice, în sensul de a garanta valorificarea creşterii finanţării publice prin creşterea atractivităţii serviciilor feroviare şi, implicit, prin creşterea cotei de piaţă şi a veniturilor companiilor din domeniu.

Ultimele Articole