miercuri, noiembrie 29, 2023
spot_img

Compensație record acordată CFR Călători pe următorii cinci ani

Operatorul național de transport feroviar de călători va fi singurul care va încasa în următorii cinci ani o compensație de peste 40 lei tren-km. Compensație record acordată CFR Călători.

Nivelul compensației este stabilit într-un proiect de act normativ privind aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 10 decembrie 2023 – 09 decembrie 2028 în transportul feroviar public de călători al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători”- S.A.

Compensație record acordată CFR Călători

Potrivit acestuia, compensația este stabilită la 43,25 lei/tren-km mult peste nivelul maxim de 35 de lei/tren-km acordat altor operatori.

Explicația rezidă în faptul că aici e inclusă și contravaloarea mentenanței la trenurile noi oferite CFR Călători, pentru care compania va plăti redevență statului.

ARF va plăti OTF un Sprijin Public Total estimat până la suma de 1.167.656 mii lei, compus din:

 • valoarea compensației preliminată estimată până la suma de 891.826 mii de lei compusă din:
    • compensație preliminată estimată destinată acoperirii cheltuielilor de exploatare până la suma de 891.826 mii de lei;
    • compensație preliminată estimată destinată acoperirii cheltuielilor de amortizare, închiriere și, după caz, operațiuni de leasing până la suma de zero lei.
 • valoarea totală estimată a facilităților, inclusiv TVA, acordate în baza legilor speciale, până la suma de 146.084 mii de lei;
 • valoarea totală estimată a redevenței materialului rulant pus la dispoziție de ARF pe perioada CSP-L până la suma de 129.746 mii de lei, fără TVA”, spune proiectul.

Conform contractului, ca element de cost, redevența are valoare zero. Valoarea redevenței va fi calculată de ARF și comunicată OTF, fără să aibă influență în balanța cost-venit aferentă contractului.

Reamintim că oferta depusă de compania câștigătoare a contracului prevede un cost de mentenanță de 5,04 lei pe ramă/km calculat pentru 20 de rame și 15 ani, conform caietului de sarcini. Scăzând 5 lei pe tren-km din 42 lei pe tren-km compensația CFR Călători se apropie de cea acordată operatorilor privați, însă trebuie ținut cont că va fi încasată pe toate trenurile, nu doar pe cele pentru care se va plăti mentenanță de 5 lei pe tren-km.

Obligații stabilite de UE

Proiectul pune în aplicare Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, modificat și completat prin Regulamentul UE nr. 2016/2338/, Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 12/1998, Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 62/2016 și Legii nr. 202/2016.

Regulamentul sus-menționat în materie de acordare a compensației de serviciu public prevede că „fiecare autoritate competentă ia măsurile necesare pentru a se asigura că, cu cel puțin un an înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire, sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”.

În condițiile anterior menționate pentru contractele de servicii publice de transport feroviar de călători acordate prin atribuire competitivă, ce se vor aplica de la data de 10.12.2023, se va utiliza următoarea metodologie:

a) repartizarea compensației către fiecare OTF desemnat câștigător se face de către Autoritatea Contractantă pe baza indicatorului tren-km, în funcție de îndeplinirea indicatorilor cantitativi, calitativi, de performanță și de eficiență care au fost stabiliți prin contract;
b) compensația se acordă proporțional cu gradul de realizare a indicatorului cantitativ (tren-km);
c) pentru operatorul de transport feroviar de călători desemnat câștigător, profitul rezonabil pentru compensarea serviciului public este de 5%, care se încadrează în rata SWAP valabilă de la 01.07.2023– 31.12.2023, publicată în Registrul Ajutorului de Stat;
d) compensația nu poate depăși o sumă care corespunde efectului financiar net echivalent cu totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării cu obligația de serviciu public asupra cheltuielilor și veniturilor operatorului de serviciu public. Efectele se evaluează comparând situația în care obligația de serviciu public este îndeplinită cu situația care ar fi existat dacă obligația nu ar fi fost îndeplinită.

Cum se calculează netul financiar

Pentru a calcula efectul financiar net, autoritatea competentă se orientează după următorul mecanism:
a. cheltuielile suportate în legătură cu o obligație de serviciu public sau cu un set de obligații de serviciu public impuse de autoritatea competentă/autoritățile competente, obligații conținute în contractul de servicii publice și/sau într-o normă generală;
b. minus eventualele efecte financiare pozitive generate în cadrul rețelei exploatate în temeiul obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză;
c. minus sumele încasate din tarife sau orice alte venituri generate în îndeplinirea obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză;
d. plus un profit rezonabil;
e. egal efectul financiar net.

Pentru a evita compensarea în exces sau lipsa de compensare, la calculul efectului financiar net se iau în considerare efectele financiare măsurabile asupra serviciilor operatorului în cauză.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară va monitoriza activitatea de transport prin intermediul a 4 seturi de indicatori (cantitativi, de calitate, de performanță și de eficiență). În acest sens, au fost definiți un total de 15 indicatori cheie (tren-km, călători expediați, călători-km, curățenie, menținerea în funcțiune a sistemelor de climatizare sau, după caz, sistem de răcire/încălzire a vehiculelor, timp de funcționare a casieriilor, timp de funcționare a sistemelor electronice de vânzare titluri de călătorie, punctualitate, disponibilitate material rulant, nivel de poluare CO2 a materialului rulant, nivel de poluare CO2 a bunurilor imobile, grad de ocupare, anulare trenuri, zile de muncă planificate productive realizate și ore lucrate fără prejudiciu din cauza accidentărilor). Astfel, în baza îndeplinirii indicatorilor se poate atinge o premiere maximă totală de 4% (maxim 0,34% pentru fiecare indicator) din nivelul cheltuielilor eligibile realizate.

Procentul marjei de profit, aferent compensației de serviciu public, este cel mult sau egal cu 5% care se încadrează în rata SWAP valabilă de la 01.07.2023– 31.12.2023, publicată în Registrul Ajutorului de Stat (7,55% la care se adaugă 100 de puncte de bază, conform art.5, alin (17) din OUG nr.12/1998 cu modificările și completările ulterioare).

O rată swap este de fapt o operațiune de schimb între un flux cu dobânzi fixe și un flux cu dobânzi variabile sau invers. Acest schimb permite băncilor și instituțiilor financiare să gestioneze riscurile ratei dobânzii pe termen lung.

Ultimele Articole