spot_img
duminică, februarie 5, 2023
spot_img

Comisia Europeană propune un plan de mobilitate militară. Ce se prevede în domeniul căilor ferate

Comisia Europeană a propus zilele trecute un plan de ameliorare a mobilității militare la nivelul Uniunii Europene, plan ce include și măsuri în domeniul transporturilor și infrastructurii feroviare.

„Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei a confirmat necesitatea urgentă de a spori substanțial mobilitatea militară a forțelor armate în interiorul și în afara Uniunii”, argumentează Comisia Europeană necesitatea planului, în introducerea documentului.

Planul de acțiune privind mobilitatea militară 2.0 răspunde acestui deziderat, consideră autorii documentului dat publicității joi la Bruxelles.

În prezent, sistemele de transport din interiorul Europei sunt caracterizate de limitări, cum ar fi sistemele feroviare diferite dintre Ucraina și statele membre ale UE, precum și în cadrul Uniunii Europene. Aceste limitări au împiedicat soluții optime de mobilitate.

De asemenea, a devenit evidentă dependența puternică de soluțiile contractate de transport civil. Pentru a asigura coerența acestor acțiuni este necesară o abordare strategică. Abordarea strategică a acestui Plan de acțiune este centrată pe necesitatea dezvoltării unei rețele de mobilitate militară bine conectată, constând din coridoare de transport multimodale, inclusiv drumuri, căi ferate, rute aeriene și căi navigabile interioare cu infrastructură de transport cu dublă utilizare capabilă de deservirea transporturilor militare.

Sinergii între sectoarele civil și militar ale infrastructurii de transport

La 14 decembrie 2021, Comisia a propus revizuirea Regulamentului TEN-T din 2013. A propus în special extinderea coridoarelor rețelei centrale la partenerii din Balcanii de Vest. La revizuirea Regulamentului TEN-T, Comisia a inclus drumuri și tronsoane de cale ferată suplimentare în rețeaua geografică existentă pentru a reduce decalajele cu rețeaua militară. Scopul a fost de a spori sinergiile dintre utilizarea de către sectorul civil și cel militar a infrastructurii de transport existente.

Comisia propune extinderea a patru coridoare europene de transport către Ucraina și Republica Moldova pentru a îmbunătăți legăturile dintre Uniune și țările sale partenere vecine. Propunerea Comisiei abordează, de asemenea, problema ecartamentului feroviar diferit utilizat în Ucraina, Moldova și în anumite state membre (Țările Baltice, Finlanda, Peninsula Iberică), ceea ce împiedică interoperabilitatea feroviară și, prin urmare, funcționalitatea rețelei.

Comisia a propus măsuri pentru o migrare progresivă a liniilor de cale ferată la ecartamentul standard european.

Digitalizarea și securitatea cibernetică, esențiale

O rețea de mobilitate militară care funcționează bine trebuie să fie rezilientă, inclusiv în contextul amenințărilor cibernetice, schimbărilor climatice și al altor amenințări hibride care pot viza noduri critice din sistemul de transport utilizat de armată. Un atac cibernetic asupra sistemelor utilizate în aeroporturi, porturi sau căi ferate sau un atac cibernetic asupra activelor militare ar putea avea consecințe majore. Astfel, digitalizarea proceselor și procedurilor, inclusiv pentru cooperarea civilă și militară necesară, va necesita întărirea sistemelor CSI/IT împotriva amenințărilor cibernetice.

Securitatea cibernetică a sectorului transportului civil și a sistemelor sale suport, inclusiv sisteme de control al traficului (aer, feroviar, transport maritim), sisteme de management al terminalelor de containere, sisteme de control pentru ecluze, poduri, tuneluri, toate acestea sunt componente esențiale.

În cazul unei crize de securitate cibernetică, este esențial să se asigure un schimb adecvat de informații necesare pentru a asigura o cunoaștere cât mai deplin posibilă a situației în rândul sectoarelor de transport militar și civil.

Unul dintre obiectivele impuse prin planul prezentat joi este acela ca până în 2024, EDA (Agenția Europeană pentru Apărare) să identifice posibilele cerințe pentru mijloacele de transport feroviar specializate și capacitățile strategice de transport maritim.

Propuneri de standardizare a ecartamentului

În plus, propunerea modificată pentru un regulament TEN-T revizuit din iulie 2022 include o prevedere de standardizare a ecartamentului european al căilor ferate pentru a îmbunătăți interoperabilitatea dintre Ucraina, Moldova și UE.

Ultimele Articole