spot_img
sâmbătă, ianuarie 22, 2022
spot_img

Comisia Europeană pornește consultări publice privind ajutoarele feroviare de stat

Comisia Europeană a deschis o sesiune de observații cu privire la propuneri de revizuire a Liniilor directoare privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor feroviare. Consultările vor avea loc până în martie 2022.

Comisia invită părțile interesate să formuleze observații cu privire la propuneri de revizuire a liniilor directoare privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor feroviare, potrivit ultimelor informații remise de executivul european la finele lunii trecute.

Consultarea publică este organizată pe situl site-ul EU Survey iar părțile interesate urmează să formuleze observații privind revizuirea Liniilor directoare din 2008 privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor feroviare.Care este obiectul modificărilor

Liniile directoare ce urmează a fi schimbate privesc condițiile în care ajutoarele acordate în sector pot fi considerate compatibile cu piața internă și cu normele privind ajutoarele de stat, în special în temeiul articolului 93 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”).

„Lipsa de interoperabilitate pe perioade lungi, alături de necesitatea stringentă de a continua digitalizarea, frânează dezvoltarea unor servicii feroviare transfrontaliere fără sincope. Ajutoarele de stat pot contribui la remedierea acestor disfuncționalități ale pieței și la îmbunătățirea competitivității transportului feroviar, facilitând astfel transferul modal, limitând emisiile generate de transport și reducând congestionarea traficului rutier”, spun reprezentanții Comisiei.

CE a efectuat o evaluare a actualelor Linii directoare privind sectorul feroviar în cadrul verificării adecvării ajutoarelor de stat. Analiza a arătat că politicile actuale in domeniu au avut o contribuție importantă la încurajarea transferului modal către transportul feroviar, care generează costuri externe mai mici decât alte moduri de transport, cum ar fi cel rutier, și la promovarea interoperabilității pentru a asigura colaborarea între diferitele sisteme tehnice ale căilor ferate din UE.

În același timp, evaluarea a arătat că sunt necesare ajustări ale normelor actuale pentru a reflecta cele mai recente evoluții ale pieței și ale reglementării și pentru a permite sectorului feroviar să adopte tranziția verde și digitală în concordanță cu prioritățile Comisiei, în special cu cele ale Pactului verde european.

Propunerile de revizuire, la concret

Mai precis, propunerea de revizuire are în vedere:

  • simplificarea normelor privind ajutoarele pentru coordonarea transporturilor care sprijină transferul modal către soluții de transport mai durabile;
  • extinderea domeniului de aplicare al Liniilor directoare privind sectorul feroviar, în special pentru a include toți operatorii de transport relevanți din lanțul intermodal, care contribuie la transferul modal al mărfurilor de la transportul rutier la soluții de transport mai puțin poluante și mai durabile;
  • eliminarea barierelor din calea intrării pe piață sau a extinderii noilor actori de pe piață, în special în ceea ce privește accesul la material rulant adecvat;
  • asigurarea modernizării flotelor și a interoperabilității rețelelor;
  • contribuția la evitarea subvențiilor încrucișate între activitățile comerciale și cele care fac obiectul obligațiilor de serviciu public ale societăților feroviare integrate pe verticală;
  • evaluarea necesității unor norme privind serviciile de transport public în toate domeniile transportului feroviar care nu erau încă vizate de liniile directoare actuale, în special pentru serviciile de transport de marfă;
  • evaluarea necesității unor norme de salvare și restructurare adaptate aplicabile întreprinderilor feroviare.Părțile interesate își pot trimite răspunsurile la chestionarul de pe Portalul pentru o mai bună legiferare al Comisiei până la 16 martie 2022. Adoptarea noilor Linii directoare privind sectorul feroviar este prevăzută pentru sfârșitul anului 2023.

Margrethe Vestager: Pas important in direcția decarbonizării

„Astăzi, invităm toate părțile interesate să își împărtășească punctele de vedere cu privire la propunerile de modificări specifice aduse Liniilor directoare privind sectorul feroviar. Dorim să facilităm sprijinirea de către statele membre a unor soluții de transport mai puțin poluante și mai durabile decât transportul exclusiv rutier, cum ar fi transportul feroviar, transportul pe căi navigabile interioare și transportul intermodal, întrucât consumatorii au nevoie de opțiuni în ceea ce privește modurile de transport și mobilitatea cu emisii scăzute. În Anul european al căilor ferate 2021, acesta este un pas important în direcția decarbonizării sectorului transporturilor din Europa și a sporirii atractivității transportului feroviar, limitând în același timp denaturarea concurenței”, spune Margrethe Vestager, vicepreședinte responsabil cu politica în domeniul concurenței.

Ultimele Articole