spot_img
miercuri, august 10, 2022
spot_img

CNSC respinge contestațiile Metroul SA care au dus la blocarea licitațiilor Cluj-Episcopia Bihor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins zilele trecute ambele contestații depuse de Metroul SA privind licitațiile de modernizare ale celor patru sectoare de cale ferata dintre Cluj și Episcopia Bihor.

Deciziile pronunțate zilele trecute resping cererile Metroul de a i se accepta experiența obținută în lucrări de metrou ca experiență similară necesară participării la licitații. Deciziile au fost pronunțate de completuri diferite de judecată.

Depunerea contestațiilor (câte una pe câte o pereche de loturi) a dus la suspendarea procedurilor pe cele patru secțiuni. „Asupra capătului de cerere privind suspendarea procedurii solicitată de către contestatorul METROUL SA, Consiliul s-a pronunțat prin încheiere”, se arată în decizii.

Cererile Metroul la CNSC

În contestațiile depuse de Metroul SA la licitații s-a solicitat:

„1. Obligarea entității contractante la modificarea documentației de atribuire în sensul eliminării acelor cerințe contrare dispozițiilor legale și/sau disproporționate, după cum urrnează:

  1. a) modificarea cerinței din Fișa de date, Cap. III.1.3.a), în sensul acceptării lucrărilor de metrou în susținerea cerințelor de experiență similară pentru serviciile de proiectare;
  2. b) rnodificarea Anexei la Fișa de date privind Capacitatea tehnică și profesională în sensul celor anterior invederate;
  3. c) modificarea Anexei la <Instrucțiuni pentru ofertanți>, în sensul includerii lucrărilor de metrou în susținerea cerințelor de experiență aferente Expertului proiectare infrastructură feroviară precum și a experților non cheie implicați în implementarea proiectului;
  4. Acordarea unui termen rezonabil pentru depunerea ofertelor, în cazul ambelor loturi, ulterior pronunțării Deciziei de către CNSC;
  5. Suspendarea procedurii de achiziție publică în temelul prevederilor art. 22 din Legea nr. 101/2016”.


Licitația pentru loturile 3 și 4 are o valoare de peste 900 milioane de euro

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a anunțat pe 7 ianuarie că a lansat licitaţia pentru modernizarea a două loturi din calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Este vorba de procedura de achiziţie pentru serviciile de proiectare şi execuţie a lucrărilor de modernizare pe secțiunile Poieni-Aleșd (lotul 3) și Aleșd-Frontieră (lotul 4), aferente obiectivului “Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihorˮ, pentru creșterea vitezei de circulație la 160 km/oră pentru trenurile de călători şi 120 km/oră pentru trenurile de marfă.

Valoarea financiară totală estimată a contractelor este de 4.587.535.132,73 lei fără TVA (echivalentul a aproximativ 920 milioane de euro), din care 2.168.599.348,22 lei, fără TVA, pentru lotul 3 Poieni-Aleșd, respectiv 2.418.935.784,51 lei, fără TVA, pentru lotul 4 Aleșd-Frontieră, sursa de finanţare fiind asigurată din Fonduri Externe Nerambursabile, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), componenta 4 – Transport sustenabil – Reforma 1.5 – Dezvoltarea infrastructurii feroviare și managementul traficului feroviar.

Obiectivul general al celor două contracte de prestări servicii este electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca-Oradea-Episcopia Bihor-Frontieră (166,2 km) pentru creșterea numărului de pasageri și a volumului de mărfuri transportate. În cadrul proiectului se vor face modernizarea stațiilor (inclusiv haltele de mișcare), modernizarea clădirilor stațiilor de călători, inclusiv construirea de pasarele şi/sau tuneluri pietonale, ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare, modernizări de poduri, podețe, repararea sistemului de drenaj, îmbunătățirea terasamentelor, asigurarea de facilități pentru persoanele cu dizabilități, montarea de panouri fonoabsorbante și/sau soluții alternative de reducere a nivelului de zgomot, modernizarea instalațiilor de electrificare (25 kV) pe toată lungimea tronsonului.

Loturile 1 și 2 anume Cluj Napoca – Aghireș – Poieni au o valoare însumată de 2,97 miliarde lei, fără TVA.

Principalele obiective preconizate, prin realizarea proiectului “Electrificarea şi reabilitarea liniei de cale feratǎ Cluj Napoca– Oradea – Episcopia Bihor”, Lot 1 Cluj – Aghireş si Lot 2 Aghireş – Poieni sunt: • Îmbunătățirea infrastructurii pentru cresterea vitezei de circulație la valori cuprinse între viteza de 120 km/h și cea de 160 km/h pe întregul tronson; • Realizarea/Modernizarea instalațiilor de electrificare pe toată lungimea tronsonului (25 kV); • Mărirea capacității de tranzit; • Asigurarea interoperabilității prin implementarea STI, în special în ceea ce priveste sarcina pe osie (22,5 t), gabaritul de încărcare (C), lungimea liniilor din stații si haltele de miscare, facilitățile pentru persoanele cu dizabilități; • Modernizarea stațiilor (prin stații înțelegându-se si haltele de mișcare) de pe această linie îmbunătățind condițiile pentru utilizatorii transportului feroviar; • Înlocuire poduri, podețe, repararea sistemului de drenaj, îmbunătățirea terasamentelor; • Construcția drumurilor de întreținere de-a lungul căii ferate (unde nu sunt disponibile drumuri publice); • Reabilitarea/Modernizarea clădirilor stațiilor de călători, incluzând construcțiile pasarelelor şi/sau tunelurilor pietonale, ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare; • Montarea de panouri fonoabsorbante și/sau soluții alternative de reducere a nivelului de zgomot; • Instalații de centralizare electronică noi, în stații, și introducerea sistemului de siguranță ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R); • Modernizarea echipamentului de telecomunicații.

Modernizarea căii ferate Cluj Napoca-Episcopia Bihor va dura trei ani

Durata de implementare a proiectului este de 102 luni pentru fiecare contract, astfel: șase luni pentru proiectare, 36 de luni pentru execuția lucrărilor, iar perioada de garanție a obiectivului este de minimum 60 de luni. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 21 februarie 2022, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 15.00.

Proiectarea și execuția celorlate două loturi a fost scoasă la licitație în prima zi a anului.

Absența blocajelor în derularea lucrărilor și a licitațiilor aferente este cât se poate de importantă căci proiectul de modernizare a liniei Cluj Napoca – Episcopia Bihor este finanțat în cadrul PNRR care conține termene precise limitative de execuție a lucrrărilor și cheltuire a banilor.

 

 

Ultimele Articole